กรุณาตรวจสอบแพ็กเกจให้ถูกต้อง ก่อนที่จะทำแจ้งการชำระเงิน / 请您先查看Select Package(产品支付表)选择是否确,再次通知付款
แพ็กเกจเดิม / 原样 Package: E Package ลงสินค้าได้ 500 ชิ้น 2500 บาท / ปี / D 项目可增放产品 500 尊 2500铢 /年 Rm 250 /年
ต่ออายุจาก package เติม 照原来的 package 续期申请 เปลี่ยน package / 换 package