หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带

ไต่ฮงกง รุ่นแรก ปี2510 หายากมาก ๆ

เนื้ออะลูมิเนียมกะไหล่ทอง ปี 2500 ออกที่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพฯ สภาพสวยผิวเดิมๆ สุดยอดพุทธคุณนิรันตราย

 

ไต่ฮงกง เป็นมงคลวัตถุครบเครื่อง นอกจากจะให้คุณทางด้านป้องกันเอื้ออำนวยสุขสวัสดีแล้ว ก็มีอายุมั่นขวัญยืน มีโชคลาภ ปราศจากโรคภัยคาพาธ เคยเห็นอาแปะแก่คนหนึ่ง มีรูปหล่อรุ่นนี้อยู่หนึ่งองค์ อาแปะเอาใส่ถุงผ้าแดงขนาดเล็กแล้วใส่กระเป๋าเสื้อ ก่อนจะออกจากบ้าน แกจะกำมือไหว้อย่างคนจีนบอกเป็นภาษาแต่จิ้วพ่อได้ยินว่า "อากงป๋อห่อ...ป๋อห่อ...ชุกยิบเพ่งอัง..." แปลว่า หลวงปู่ไต่ฮงกงได้โปรดคุ้มครองด้วย ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยทุกเมื่อ
ไต้ฮงกง หรือ ไต้ฮงโจวซือมหาเถระ เป็นพระอริยสงฆ์ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ซ่ง หลักแห่งเมตตาธรรม และแนวจริยวัตรอันประเสริฐของท่านเป็น ต้นกำเนิดแห่งกุศลสาธารณะของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คำว่า “ป่อเต็กตึ๊ง” หมายถึง “สนองพระคุณ
ไต้ฮงกงเกิดที่เมืองเวินโจว ในแคว้นเจอเจียง เมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๒ ในสมัยราชวงศ์ซ่ง จากตระกูลลิ้ม เดิมชื่อหลิงเอ้อครอบครัวของท่านสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการและพุทธศาสนา สอบได้เป็นบัณฑิตระดับจิ้นสือ และเข้ารับราชการเป็นนายอำเภอเมื่ออายุ ๕๔ ปี การแก่งแย่งอำนาจของขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักและความผันแปรทางการเมืองทำให้เบื่อหน่าย จึงลาออกจากราชการเข้าอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมะ เป็นเวลายาวนานในมณฑลฮกเกี้ยน ใน พ.ศ. ๑๖๖๓ เมื่อธุดงค์มาถึงที่อำเภอเตี้ยเอี้ย มณฑลกวางตุ้ง ท่านเจริญอายุถึง ๘๑ ปี แล้วเข้าจำพรรษาที่อารามเล่งจั๊วโก๋วยี่ในปักซัว และต่อมาจึงย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวนในฮั่วเพ้งไม่ห่างจากแม่น้ำเหลียงเจียงนัก ท่านปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาอย่างต่อเนื่อง ดินแดนตอนใต้ของจีนในแถบนี้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นนิจ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ผู้คนอดอยากเกิดโรคระบาดล้มตายจำนวนมากไต้ฮงกงจัดการเก็บศพเหล่านี้ไปฝังโดยไม่รังเกียจ ตั้งศาลาทานรักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้ประกอบกิจกรรมกุศลกันอย่างกว้างขวาง แม่น้ำเหลียงเจียงเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ถึง ๓๐๐ วา ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้สายน้ำเชี่ยวกรากตลอดปี เรือล่มคร่าชีวิตผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ไต้ฮงกงมุ่งมั่นสร้างสะพานฮั่วเพ้งช่วยบรรเทาภัยท่านใช้เวลาถึง ๕ ปี วางแบบเขียนผัง และเดินทางไปฮกเกี้ยนเพื่อศึกษาวิธีการสร้างสะพานและจัดหาวัสดุ หินแต่ละแท่งที่ใช้ก่อสร้างหนักหมื่นชั่ง ชาวบ้านต่างมีศรัทธาร่วมกันบริจาควัตถุปัจจัยกำลังกายกำลังทรัพย์ เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๑๖๗๐ ขณะนั้นไต้ฮงกงเจริญอายุได้ ๘๘ ปี สร้างสะพานทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ย่อท้อ เมื่อสร้างสะพานได้ ๑๖ ช่วง เหลือเพียงช่วงหัว และท้าย ไต้ฮงกงมรณภาพลงในปีนั้น อีก ๒๖ ปีต่อมาจึงมีผู้สามารถสืบทอดเจตนารมณ์สร้างสะพานจนเสร็จ สะพานฮั่วเพ้งยังคงทนยืนหยัดเป็นประจักษ์พยานรูปธรรมแห่งเมตตาธรรมและความเพียรของท่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระคุณของไต้ฮงกงแผ่ไพศาลชาวจีนตอนใต้เลื่อมใสศรัทธาตลอดมาทุกยุคสมัย สร้างศาลาบุญเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระคุณท่านและ สืบทอดกุศลเจตนาของท่าน ในปัจจุบันมีกุศลสถานสนองพระคุณในประเทศจีน ๒๓๗ แห่ง และในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ๔๐ แห่ง เช่น ศาลฮั่วเพ้งป่อเต็กโก๋วตึ๊ง ในตำบลฮั่วเพ้ง ซึ่งประดิษฐานพระรูปไต้ฮงกง และภาพวาดของท่านอายุราว ๙๐๐ ปี รวมทั้งแผ่นศิลาจารึกเรื่องราวของท่าน ในปัจจุบันนี้สุสานของท่านที่ฮั่วเพ้งได้รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตทิวทัศน์สงบและสวยงามที่เนินเขาเฉียวเหวิ่ยบนเส้นทางหลวงสายกวางเจา-ซัวเถา อุทยานแห่งนี้มีความสง่า โอ่อ่า งดงามเป็นอย่างยิ่ง ประกอบ ด้วยหมู่อาคารหลายหลัง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศาลาไต้ฮงกงซึ่งสร้างอย่างประณีตอยู่เบื้องหน้าสุสานไต้ฮงกง ถัดไปเป็นนินเขาเขียวชอุ่มและป่าไม้ นอกจากนี้ ยังมีหออนุสรณ์ อาคารป่อเต็ก และศาลาหลายหลัง บรรยากาศและทิวทัศน์ที่สุข สงบชำระจิตใจให้ผ่องใส และรำลึกคุณอันแผ่ไพศาลของไต้ฮงกง กล่าวกันว่า เจตนารมณ์ไต้ฮงกงเปรียบเสมือนสายน้ำในแม่น้ำเหลียงเจียงที่ไหลลงสู่ทะเลใต้ แพร่สะพัดไปที่ทุกแห่งหน

 

 
หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带
หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带
หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带
หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=17905
ID สินค้า / ID 商品 : 17905  | Line ID : kengphasut | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带
ชื่อพระ【名稱】: 宋大峰祖师
เลียมกรอบ【外殼】: 包防水殼
รุ่น 【几帮】: 頭帮
พิมพ์ 【模版】: 络给(LokKet)
วัด【佛寺】: 華僑報德善堂
พระเกจิ【高僧】: 宋大峰祖师
ปี พ.ศ.【年期】: 佛历 2500 年
พุทธคุณ【功效】: 财运
平安
财富:正财、横财、财禄
健康:治病、平安、亲人健康、家内和谐
平安:敵人都遠離我 ,問題迎刃而解 災難遠離身邊
避黴運
ราคา / 价格 : 4900 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Fhasudh Thai Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0818984490    074818150
ที่อยู่ / 地址: 46/90 M.2 Karnjanavanich Rd. T.Khaorubchang A.Maung Songkhla Province
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 725 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 27-06-2020 05:13:54 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 16 June 2020
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 25 June 2020
วันสิ้นสุด / 结束日期: 25 June 2021 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: นาย พศุตม์ วราภิสิทธิ์
ธนาคาร / 银行名称 : ธนาคารกสิกรไทย
สาขา /分行 : ถนนกาญจนวณิชย์
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 553-2-19117-5
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 1800 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่นแรก มูลนิธิ ปอเต็กตื้ง ปี 2500 宋大峰祖师相片 華僑報徳善堂 佛历 2500 年 很难找 已包防水银壳可随时拿来带 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Fhasudh Thai Amulet / 店的其它产品
  ID :17977
ปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 必达龍婆多 瓦巴度陈皮寺
名稱: 必打龍婆多
几帮: 頭帮
高僧: 必打龍婆杜
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
393
  ID :17941
พระผงรูปเหมือนพิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ หลวงปู่โต๊ะ
名稱: 龙普多
几帮: 頭帮
高僧: 金身
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2523 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ให้เช่า / 出售
906
  ID :17935
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ยันต์ดวงเล็ก
名稱: 必打龍婆多
几帮: 頭帮
高僧: 必打龍婆多
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
1085
  ID :17926
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ กนกข้าง
名稱: 必打龍婆多
几帮: 頭帮
高僧: 必打龍婆多
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2522 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
458
  ID :17925
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ยันต์ดวงเล็ก
名稱: 必打龍婆多
几帮: 頭帮
高僧: 必打龍婆多
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
1588
  ID :17906
งาแกะ สิงห์สาริกา 象雕狮子岁三万
名稱: งาแกะ สิงห์สาริกา 象雕狮子岁三万
几帮: 頭帮
高僧: 龙婆宏 瓦查玛寺 Lp.hom Wat chart mark
模版: 络给(LokKet)
佛寺: 瓦查玛寺
ให้เช่า / 出售
1053
  ID :17905
ให้เช่า / 出售
725
  ID :17878
หลวงปู่ทวด龙普托
名稱: 龙普托 瓦昌亥
几帮: 頭帮
高僧: 龙普托 瓦昌亥
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2526 年
佛寺: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
809
  ID :17877
เหรียญกลีบบัว หลวงพ่อทวด ร.ศ.200 给波版(莲花瓣形版) 龙婆托 咯舍崇落 佛历 2525 年
名稱: เหรียญกลีบบัว หลวงพ่อทวด ร.ศ.200 给波版(莲花瓣形版) 龙婆托 咯舍崇落 佛历 2525 年
几帮: 頭帮
高僧: 龙普托 瓦昌亥
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2525 年
佛寺: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
1088
  ID :17876
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น4 สายฝนหลังผด
名稱: 莲龙婆登 Rian Lp Daeng
几帮: 頭帮
高僧: 龙婆登 Luang Phor Daeng
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2512 年
佛寺: วัดเขาบันไดอิฐ
ให้เช่า / 出售
3450
  ID :17875
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย สิวลี 龙婆郭 思卧丽 Lp gui sivaree
名稱: 龙婆郭
几帮: 頭帮
高僧: 龙婆郭 瓦口习达琅寺
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2515 年
佛寺: วัดราชนัดดา
ให้เช่า / 出售
1406
  ID :17874
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
名稱: เหรียญรูปเหมือนหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
几帮: 頭帮
高僧: เจ้าคุณนร
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2513 年
佛寺: วัดเทพศิรินทร์
ให้เช่า / 出售
918
  ID :17869
หลวงปู่หมุน 龍波滿 Lp Mon
名稱: 龙普扪 Lp Mon
几帮: 頭帮
高僧: 龙普扪 Lp Mon
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2543 年
佛寺: 瓦办赞佛寺
ให้เช่า / 出售
1062
  ID :17867
พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นพุทธซ้อน ปี2535 / 龍婆了
名稱: 神龜長壽富貴佛 龍婆了
几帮: 頭帮
高僧: 龍婆了
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2535 年
佛寺: 瓦菜天通
ให้เช่า / 出售
1705
  ID :17866
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ปี2538
名稱: 神龜長壽富貴佛 龍婆了
几帮: 頭帮
高僧: 龜長壽富貴佛 龙普了
模版: 络给(LokKet)
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 龙普了 瓦菜天通 Wat Raitengthong
ให้เช่า / 出售
2427
เข้าสู่ร้าน Fhasudh Thai Amulet / 进入商店