หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด

ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด

” ทำมาจากผงอิทธิเจ ผงมหาราช ผงปถมัง ผงตรีนิสิงเห  ผงพุทธนิมิตร ทั้งของที่อาจารย์หม่องท่านลบเอง และผงเก่าของอาจารย์ไสว พรหมอินทร์ , ว่านเสน่ห์จันทร์แดง , ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว , ว่านเสน่ห์จันทร์เขียว , ว่านสาวหลง, และผงวิเศษที่ให้คุณด้านเมตตามหาเสน่ห์อีกมากมาย

#ผงปถมัง บทเริ่มต้นในการทำผง
ปถมังดั้งเดิมเริ่มต้นเรียกว่า ปถมัง 9 วรรค หรือ ปถมัง 9 กัณฑ์ ในคัมภีร์กล่าวถึงจุดเริ่มต้นปถมัง มาจากการเริ่มต้นของโลก เมื่อครั้งท้าวสหบดีพรหมท่านสร้างโลก จนปรากฏดอกบัว 5 ดอกขึ้นบนแผ่นน้ำ แต่ละดอกแทนด้วยอักขระ 5 ตัว คือ นะ โม พุท ธา ยะ และเกิดพุทธทำนายภัทรกัปป์ มีพระพุทธเจ้ามากำเนิด 5 พระองค์ ต่อมาเกิดพื้นดิน และมวลมนุษยสัตว์ทั้งหลาย เป็นตัวต้นกำเนิด โดยหัวใจของปถมัง คือการทำนะพินทุ ผงปถมังเป็นผงเริ่มต้น นำดินสอผงวิเศษมาเขียนสูตร และลบออก เป็นผงปถมังมีอานุภาพหลายด้าน แต่หนักไปทางคงกระพันชาตรีมหาอุด แคล้วคลาด กำบังล่องหน ป้องกันภูตผีปีศาจและคุณไสย จนมีคำพังเพยกล่าวเอาไว้ว่า ปถมังพินทุนี้ไซร้ ผู้ใดเรียนได้ นะ มิต้องพักขอก็มาเอง.
อิธะเจ หรือ อิทธิเจ เป็นยอดแห่งเสน่ห์ วิชาอิธะเจมีหลายตำรับด้วยกัน แต่ที่เป็นหลักสำคัญจะตั้งด้วย อิธะ อิติ อิติ อัสสา อุทัง อะหัง อัคคัง อะหัง อะหัง อิถัง อัมมะ อัสสา จากนั้นกระทำตามสูตรสนธิ โดยอ้างสูตรตามวิธีการทำรูปศัพท์ของบาลีไวยากรณ์ บริกรรมให้ตัวสระพยัญชนะสมาสสนธิกันจนสำเร็จเป็น อิ ธะ เจ ตะ โส ทัฬ หัง คัณ หา หิ ถา มะ สา ลบเป็น อิ ธะ คะ มะ เป็นอันขาดตัวในสูตรสนธิ กล่าวคือเขียนและบริกรรมคาถาและเสกจนสำเร็จดีแล้ว จึงลบอักขระบนกระดานชนวนออกมา ผงที่ได้จากการเขียนและลบอักขระตามคัมภีร์อิธะเจ เรียกว่าผงอิธะเจ ที่มีความเชื่อว่ามีอานุภาพทางเมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์แก่สตรีเพศยิ่งนัก ตามตำรากล่าวว่าหากใส่ลงในอาหารให้หญิงกิน ย่อมรักชายผู้นั้นจนวันตาย ผงนี้เพียงทิ้งให้ถูกตัวผู้ใด ผู้นั้นก็เกิดงวยงงหลงไหลคลั่งไคล้ตามเรามา เป็นที่สุดของวิชาเสน่ห์โบราณ ครูอาจารย์ท่านว่า.....
“ถ้าไม่มาหา ไม่มาให้เห็นหน้า ปานอกจะแตกตาย”
โดยคาถาเสกอิธะเจส่วนมากจะมุ่งเน้นทางด้านโลกีย์ ดังคาถาเสกผงบางส่วนที่มีความว่า..
“จิเจรุนิ นะชาลิติ นะมะพะทะ ผูกจิตผูกใจ จงลงรำพึงคลึงเคล้านั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง ครวญคร่ำถวิล หญิงกินหญิงหลง ชายกินชายงง พิสวาสหลงไหล นะเฟือนหัวใจ พุทธา เอาอีนั่นมา เมาสมสู่ ยะอยู่ด้วยกันจนตัวตาย”
มหาราช คือที่สุด หรือ ยอด เหมือนกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นมหาราช คือ สุดยอดยอดกษัตริย์ ผงมหาราชก็มีอานุภาพเปรียบดั่งสุดยอดผง เช่นกัน.
ผงมหาราช เป็นการลบนามของคนทั้งหลายที่กำหนดใช้แทนมนุษย์ทั้งปวง โดยในตำราผงมหาราชจะกล่าวถึงสรรพนามที่ใช้เรียกบุคคลอื่นในชั้นแรกของการทำผงคือตั้งเป็น "เจ้า นาง ออ สัพเพชนา พหูชนา" นามทั้ง 5 นี้เป็นสิ่งสมมุติใช้แทนมนุษย์หญิงชายทั้งปวงในโลก "เจ้า" คือ เจ้านั้นหรือเจ้านี่ , "นาง" คือ นางนั่นหรือนางนี่ , "ออ" คือ ออนั่นหรือออนี่ ส่วน "สัพเพชนา พหูชนา" แปลว่า คนทั้งหลายทั้งปวง จากนั้นลบตามขั้นตอนจนถึงยันต์มหาราช เป็นชื่อผง ประกอบด้วยอักขระ “งะ ญะ นะ มะ” และอาคมทั้งแปด ซึ่งโบราณเรียกว่าหัวใจสนธิ อันเป็นพยัญชนะตัวที่สุดวรรคและตัวพยัญชนะนาสิกในบาลีไวยากรณ์ และยังมีตำราผงมหาราชอีกหลายสำนวน ซึ่งมีความวิจิตรพิสดารมากน้อยต่างกันออกไป.
เป็นผงที่เกิดจากการแปลงกำลังของพระรัตนตรัยทั้ง 108 เป็นกำลังเลขต่างๆ เพื่อสร้างอัตราทวาทสมงคล ซึ่งเป็นกลเลข 12 ตัว แบ่งเป็น 4 ชุด ชุด ละ 3 ตัว และทุกชุดจะบวกกันได้เท่ากับ 15 ได้แก่ “3 7 5 4 6 5 1 9 5 2 8 5” มีความหมายใช้แทนคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนเทพยดาตามความเชื่อในพุทธศาสนา บางฉบับแทนความหมายเลขด้วยธรรมะเกี่ยวกับรูปนาม ขันธ์ห้า และไตรลักษณ์ อย่างน่าเคารพยิ่ง เลขอัตราทวาทสมงคลชุดนี้ปรากฏอยู่ในยันต์ ที่รู้จักกันแพร่หลายว่ายันต์ตรีนิสิงเห ซึ่งมีแต่ตัวเลขเขียนเรียงกันเป็นวงบ้าง ย่างเป็นตาม้าหมากรุกบ้าง เป็นที่มาของชื่อผง ตำราตรีนิสิงเหที่ใช้กันในกลุ่มพระอาจารย์ชื่อดังของภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันมรณภาพไปมากแล้ว เป็นตำราฉบับหนึ่ง ที่สร้างอัตราทวาทสมงคลแล้วย้ายไปเกิดเป็นยันต์ตรีนิสิงเหโดยตรง ซึ่งในตำราโบราณเป็นวิธีการชั้นที่หนึ่ง ยังมีการลบเป็นชั้น ๆ ต่อไปอีกหลายชั้น หรือแปลงเป็นกลจตุโร เป็นกลโสฬส เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การทำให้ละเอียดลึกไปกว่านั้น จากหลักฐานที่หลงเหลือในหอสมุดแห่งชาติ และหนังสือของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร บางฉบับให้ตั้งกลเลขสำเร็จเป็นอัตราทวาทสมงคลทั้ง 12 ตัวแล้ว ก็เอาเลขกำลังในอัตราดังกล่าวมาคูณหารกันตามลำดับไป แล้วสร้างยันต์เรียกว่าดวงตราเพื่อประทับแล้วเสก เกิดเป็นตำราผงเกร็ดจำนวนหนึ่ง กระจายไปในภูมิภาค มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ผงสัตตนาเค ซึ่งได้สอบทานกับผู้รู้หลายท่านที่สืบสายวิชานี้มาโดยตรง ให้ข้อมูลและวิธีการที่ชัดเจนว่าผงเกร็ดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผงตามตำราฉบับใหญ่ ไม่ได้แปลกแหวกแนวออกไปแต่อย่างใด บางฉบับแปลงจากอัตราทวาทสมงคล เข้าสู่กระบวนการของผงปถมัง เรียกว่าตรีนิงสิงเหพิสดาร บางฉบับลบเป็นชั้น มีวิธีการและชื่อเรียกต่างกันเป็น พระอินทร์ พระพรหม เป็นต้น
#ผงพุทธนิมิตร (ผงพุทธคุณ หรือ ผงรัตนมาลา)
เป็นผงที่ทำได้ยากและนิยมใช้แพร่หลายเป็นการลบบทนวหรคุณโดยขยายห้องพระพุทธคุณไปตามขั้นตอนแบบผงปถมัง หากจะกระทำผงรัตนมาลาให้ใช้บทอิติปิโสห้องพระพุทธคุณลงด้วยพระคาถารัตนมาลาจนครบ 56 บท โดยตั้งเป็นทีละอักขระนับแต่ อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา เป็นต้นจนถึง ภะ คะ วา ติ ลบเป็น นะ โม พุท ธา ยะ และอื่น ๆ ตามขั้นตอนจนสำเร็จ ผงพุทธคุณเป็นผงที่มีรากฐานต่างออกไปจากผงคัมภีร์อื่น และกล่าวแสดงอานุภาพไว้ครอบจักรวาล หากเป็นตามกรณีนี้เมื่อสำเร็จเพียงผงพุทธคุณฉบับใดฉบับหนึ่ง ก็สามารถเลือกบทตอนตามอุปเท่ห์ไปใช้ในด้านที่ต้องการได้ตามปรารถนา.
การลบผงนั้นเป็นการหัดทำและฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว ที่กระทำพร้อมกันทั้งองค์สาม คือทางกายใช้มือขีดเขียนตัวอักขระ ทางวาจาบริกรรมสูตรและคาถา ทางใจต้องสำรวมควบคุมเพ่งเล็งมิให้ผิดพลาด เมื่อเขียนแล้วเสร็จบางตอนให้ทำการปลุกเสกไปด้วย เป็นเครื่องล่อในการหัดทำสมาธิเป็นอย่างดี ผู้ฝึกเองก็ถูกอุบายขัดเกลากิเลส ซับย้อมใจด้วยธรรมชาติของความเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เพราะเขียนเสร็จ บังเกิดขึ้นแล้ว ก็ลบเสีย บังเกิดเป็นขึ้นใหม่ต่อไปอีก จนท้ายที่สุดลบเข้าสูญนิพพาน เป็นอันจบกันไม่ต้องมาเกิดอีก แสดงถึงนัยในปรมัตถธรรมได้เป็นอย่างดี แต่โบราณมาเมื่อผู้ใดเรียนสำเร็จ มักจะหันเข้าทางพระไตรลักษณญาณ บุคลิก นิสัย จะแสดงออกว่าเป็นผู้ขัดเกลาตนมาแล้ว มิใยจะกล่าวถึงอรรถธรรมเสริมปัญญา ที่ซ่อนไว้ให้ผู้ฝึกฝนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง.
ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลจากหลายๆแหล่งไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18432
ID สินค้า / ID 商品 : 18432  | Line ID : more-2212 | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
ชื่อพระ【名稱】: ขุนแผนอาจารย์หม่อง
สภาพ 【狀態】: 原装版 还没使用过
พุทธคุณ【功效】: 人缘
ราคา / 价格 : 1550 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Clubmantra
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0909857494    0909857494
ที่อยู่ / 地址: 995/85.   ม 6   มบ. เจวิลล่า ถ. พุทธรักษา  ต.แพรกษา  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 326 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 26-01-2021 04:27:26 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 17 January 2021
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 18 January 2021
วันสิ้นสุด / 结束日期: 18 January 2022 (เหลืออีก / 剩下 115 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: สายัณห์ คำชา
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกร
สาขา /分行 : โฮมโปรบางนา
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 6862415963
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 430 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Clubmantra / 店的其它产品
  ID :18694
พระโชว์ / 展示
53
  ID :18693
พระโชว์ / 展示
37
  ID :18692
ให้เช่า / 出售
36
  ID :18691
ให้เช่า / 出售
54
  ID :18618
ให้เช่า / 出售
373
  ID :18617
ให้เช่า / 出售
126
  ID :18616
ตะกรุดย่าเป๋อ อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดย่าเป๋อ อาจารย์หม่อง
ให้เช่า / 出售
92
  ID :18615
ตะกรุดประสบเนตรอาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดประสบเนตรอาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
99
  ID :18614
ตะกรุดจูงนางมาเอากันนะ คุณพ่อหม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดจูงนางมาเอากันนะ คุณพ่อหม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
233
  ID :18589
ให้เช่า / 出售
164
  ID :18588
ตะกรุดมหาระงับอาจารย์หม่อง บางระมาด ตำหรับวัดประดู่ทรงธรรม
名稱: ตะกรุดมหาระงับอาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
161
  ID :18587
ตะกรุด "บัวบังใบ" อาจารย์หม่อง บางระมาด เนื้อดีบุก ขนาดความยาว 4 นิ้ว
名稱: ตะกรุดบัวบังใบ อาจารย์หม่อง
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
137
  ID :18586
มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
佛寺: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
508
  ID :18521
ให้เช่า / 出售
128
  ID :18520
นางพญาจิ้งจอก ๙ หาง ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ปู่หมอนาค
高僧: ปู่หมอนาค
佛寺: ตำหนักเพชรแสงแก้ว
ให้เช่า / 出售
185
  ID :18504
ขุนแผนมนต์นางพรายกุมาร ปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผนมนต์นางพรายกุมาร ปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
ให้เช่า / 出售
147
  ID :18497
ขุนแผนกล่อมนางนอนปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผนกล่อมนางนอนปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
497
  ID :18472
ขุนแผน7ท่าปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผน7ท่าปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
365
  ID :18471
ขุนแผน ปะ ฉะ ดะ พ่อปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผน ปะ ฉะ ดะ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
335
  ID :18446
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: 帕彭拍噶土皮( 七坟土.七火葬亭骨灰.七穴土.七洞土.七码头土.七园七地土.七女人出生星期六火葬星期二骨灰.经粉制作的)
佛寺: ตำหนักเพชรแสงแก้ว
ให้เช่า / 出售
300
  ID :18441
น้ำมันเมตตาหลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤกษะวัน จ พิจิตร
名稱: 魏力人缘油 财运
高僧: หลวงพ่อพิมพ์
佛寺: พฤกษะวัน
ให้เช่า / 出售
258
  ID :18440
ให้เช่า / 出售
156
  ID :18432
ขุนแผน อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: ขุนแผนอาจารย์หม่อง
ให้เช่า / 出售
326
  ID :18417
จิ้งจกคู่สดุ้งปี้หลวงปู่หน่าย ยุคต้น
名稱: จิ้งจกคู่สดุ้งปี้หลวงปู่หน่าย ยุคต้น
高僧: 莲龙普乃 瓦办正佛寺
佛寺: 莲龙普乃 瓦办正佛寺
ให้เช่า / 出售
311
  ID :18416
ให้เช่า / 出售
212
  ID :18415
ตะกรุดย่าเป๋อ อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: 符管 ตะกรุดอาจารย์หม่อง
ให้เช่า / 出售
502
  ID :18414
ตะกรุดบัวบังใบ อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: 符管 ตะกรุดอาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
814
  ID :18413
ให้เช่า / 出售
267
เข้าสู่ร้าน Clubmantra / 进入商店