หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
น้าผี
ลูกกรอกพรายกระซิบ
เสี่ยงดวง เสี่ยงโชค การพนัน
มีฤทธิ์เหนือกว่ากุมารทั้งปวง
ลูกกรอกพรายกระซิบ เป็นเครื่องรางประเภทหนึ่งที่เน้นไปในทางนำโชคเรียกลาภให้แก่เจ้าของแบบ โบราณ ซึ่งหาผู้ที่รู้จริงแท้จนสามารถสร้างได้ยากยิ่ง และนับวันจะหาผู้แตกฉานในวิชาแขนงนี้น้อยนัก เพราะเป็นตำรับที่เกจิอาจารย์ตั้งแต่โบราณหวงแหนกันมาก นิยมถ่ายทอดแบบปิดบังแก่บุคคลทั่วไป ที่ถ่ายทอดแบบครบสูตรจะมีก็แต่บุคคลสืบสายเลือดเดียวกันเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากเคล็ดวิชาดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์สูงเห็นผลทันตา และมี เนื้อความสลับซับซ้อนในขั้นตอนการฝึกเรียน แต่ถ้าสามารถเรียนได้สำเร็จ บุคคลผู้นั้นจะสามารถน้อมนำดวงวิญญาณของเทวดาชั้นยอดหญ้าหรือภูมมะเทวดา และบรรดาลูกกรอกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพเหนือยิ่งกว่ากุมารทองทั้งปวงให้มาช่วย เหลือรับใช้ ทำสิ่งใดก็ได้ ตามแต่ผู้สำเร็จวิชาจะพึงปรารถนา
เป็นสินค้าที่สะสมไว้ตอนปู่หมอนาคยังมีชิวิตอยู่ ปี53-54 ที่ได้มา มี 1 ชิ้น
แต่หากจะให้เกิดคุณอนันต์แก่ประชาชนหมู่มาก ท่านให้สร้างเป็นรูปหุ่นพยนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลบูชาติดตัวโดยกำหนดมวลสารบังคับตามตำราทั้ง หมด 12 ประการดังนี้
1 รกของเด็กที่เกิดมารกพาดคอ
2 รกของเด็กที่เกิดมาลิ้นดำ
3 รกของเด็กที่เกิดมาในตระกูลมหาเศรษฐี
4 รกของเด็กที่เกิดมาในตระกูลของผู้มีอำนาจชั้นสูง
5 ผงลูกกรอกนามมงคลทั้ง7มี อินทร์ จันทร์ มั่น คง เงิน ทอง นาค
6 ไม้ทิ่มผี 108 ศพ
7 แร่ทองคำดำ
8 แร่เงิน
9 ดอกพุทธรักษา ดอกรักซ้อน ดอกทับทิม
10 ดิน 7 ตลาด
11 น้ำมันตะเคียนทองคู่
12 น้ำมันช้างผสมโขลง
นำมวลสารทั้งหมดมาผสมจัดสร้างขึ้นเป็นรูปหุ่นตามสูตรหุ่นพยนต์ ปลุกเสกใน 4 ฤกษ์โบราณสำคัญ อันได้แก่
1 ราชาฤกษ์ ฤกษ์ของพระราชาผู้มีบุญญาธิการ
2 เทวีฤกษ์ ฤกษ์ของสตรีผู้มีบุญญาธิการ
3 มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์ของผู้มั่งคั่งค้าขายร่ำรวย
4 ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดิน
เสกเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดนิมิต ลูกกรอกมาเข้าฝันกระซิบบอกเหตุดีร้ายโชคลาภล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ จึงนำมาทำพิธีประสาทพร โดยอารธนาพระภิกษุ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์บทมหาทิพย์มนต์หลวง พร้อมสวดอำนวยพรด้วยชยันโต 9 จบในพระอุโบสถ เป็นครั้งสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ตรงกับวันอาทิตย์ทรงกลดเวลาช่วงเที่ยงวัน จึงถือว่าสำเร็จสมบูรณ์เป็นของดีที่สามารถเกื้อกูลผู้สักการะบุชาให้เกิด ประโยชน์รับโชคลาภสิ่งดีงามทั้งหลายในชีวิตได้จริงสมตำราโบราณกล่าว
ผู้ที่มีลูกกรอกกระซิบติดตัว จะพึงได้ประโยชน์จากการอธิฐานขอความช่วยเหลือหลายประการดังนี้
1 การทำมาหากินประกอบอาชีพต่างๆคล่องตัวขึ้น
2 ค้าขายดี ไปไหนมาไหนใครก็เมตตา(โดยเฉพาะผู้ใหญ่)
3 บันดาลโชคลาภด้วยการดลใจหรือเข้าฝัน
4 บอกเหตุดีร้ายล่วงหน้าด้วยการกระซิบ
5 คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง
6 มีเมตตามหานิยมจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใดย่อมสำเร็จโดยง่าย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, อาหาร และภาพระยะใกล้
<คาถาบูชาลูกกรอก>
นะรึ โมรือ รึรือ ลึลือ สิทธิ สะหวาหะ 3 จบ
โอมคะลุก คะลุก นะปลุกจิต โมปลุกใจ ลูกกรอกพูดได้ กะระมะถะ มะอะอุ อุอะมะ มานิมามา ลูกกรอกเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วเจ้าข้า กุรุมุถุ จงมาเป็นหู จงมาเป็นตา ดีร้ายบอกข้า ดีร้ายช่วยข้า กิริมิถิ สุสีสุสัง พระอะระหัง พุทธโธ โลกะวิทู สิทธิ หุนลู สะหวาโหม ติด ติด
พิธีทำขอหวย
เมื่อก่อนวันหวยจะออก 3 วันให้ท่านนำเทพขุนแผนพรายกระซิบเสกเป่าติดต่อตามกรรมวิธีสูตรนี้ 3 วันด้วยกันกระทำโดย
หาดอกไม้ขาว 10 ดอก เทียน 10 เล่ม น้ำหวาน 1 แก้วหรือ 1ขวด จัดใส่จานหรือพานไว้หัวนอน จึงจุดธูป 3ดอกแล้วว่า
นะ รึ รือ โม หรือ รึ โม หรือ รึ นะ รึ รือ สัพพะ สิทธิ สะหวาโหมติด 3 จบ
จึงต่อด้วยชุมนุมเทวดา
สาธุ…สัคเค กาเมจะรูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิกเขวิมาเน ทีเปรัฏเถจะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมาจายันตุ
เทวา ชะละถะละ วิสะเมยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตาสันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเมสุณันตุ …(รอบเดียว)
( เอหิพระฤๅษี และหมู่เทวา มาประสิทธิ ให้ลูกสำเร็จดังใจ อยัมภทันตา….ท่อนนี้ว่า3ครั้ง )
จึงยกพานครูขึ้นมา กล่าวคำถวายเครื่องสังเวยว่า ลูกขอถวายดอกไม้ธูปเทียน น้ำหวานนี้(หรือถ้ามีอย่างอื่นก็บอกด้วย)…. บูชาต่อ
ครูพระฤาษีและเทวดา ลูกกรอกพรายกระซิบ ขอท่านทั้งหลายจงรับเครื่องบูชานี้ด้วยเถิด เมื่อรับแล้วขอจงเปิดหู ทิพย์ตาทิพย์ให้
ข้าพเจ้าล่วงรู้เห็นในสิ่งที่ต้องการตามความเป็นจริง ด้วยเถิด โอม สัพพะ เทพยดาบนสรวงสวรรค์ พระยาโหม นะมะพะทะ แล้ว
นำเทพขุนแผนพรายกระซิบมาใส่มือพนมขึ้นระดับอกจึงภาวนาคาถาดังต่อไปนี้
นะ รึ รือ โม หรือ รึ โม หรือ รึ นะ รึ รือ สัพพะ สิทธิ สะหวาโหมติด 3 จบ
กะระมะถะ ระมะทะ ระทะ กะระทะ โสสะอะนิ สะโสนิ เอหิมามา ลูกกรอกพรายกระซิบ อาคัจฉาหิ นะช่วยรู้ โมช่วยเห็น อิติ
บังเกิดเป็น สัจจะโลกังอะระหังโลกะวิทู …ลูกกรอกพรายกระซิบเจ้าเอ๋ย วันที่ ….เดือน….พศ…..หวยรางวัลเลขท้าย…..ตัว ออก
อะไรขอให้ท่านมาบอกเราด้วยเถิดลา ภะคะวายันติ สุสิสุสัง สุสินิมิตตัง นะมะพะทะ สะหวาโหมติด
สำหรับสูตรคาถาทำหวยนี้ ให้ท่านเสกเป่าไปที่ตัวลูกกรอกพรายกระซิบก่อนนอนตามกำลังวันดังนี้ จันทร์เสกเป่า 15 จบ อังคาร
8จบ พุธ 17 จบ พฤหัส 19จบ ศุกร์ 21 จบ เสาร์ 10 จบ อาทิตย์ 6 จบ หากท่านมีโชคลาภและวาสนาเพียงพอท่านจะฝันเห็นตัวเลข
หรืออาจได้ยินเสียงคนบอกหวยสมใจ แต่ถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมรางวัลสินน้ำใจเล็กน้อยเป็นการตอบแทน….มีการตักบาตรอุทิศ
ผลบุญให้ดวงวิญญญาณของลูกกรอกพรายกระซิบเป็นต้น
ยังมีวิธีบูชาลูกกรอกพรายกระซิบแบบพิสดารอีกวิธีหนึ่งคือการเล่นเข้าทรงหรือการเล่นทรงกระซิบ
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้รับคุณประโยชน์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านเล่นจนชำนาญแล้ว
สำหรับวิธีการดังกล่าวนี้จะกระทำได้สำเร็จต้องอาศัยความเพียร
 
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18521
ID สินค้า / ID 商品 : 18521  | Line ID : more-2212 | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
ชื่อพระ【名稱】: ปู่หมอนาค
สภาพ 【狀態】: 极美,十分完美
พุทธคุณ【功效】: 转运
财运
ราคา / 价格 : 900 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Clubmantra
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0909857494    0909857494
ที่อยู่ / 地址: 995/85.   ม 6   มบ. เจวิลล่า ถ. พุทธรักษา  ต.แพรกษา  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 894 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 20-04-2021 04:19:23 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 17 January 2021
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 01 April 2022
วันสิ้นสุด / 结束日期: 01 April 2023 (เหลืออีก / 剩下 3 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: สายัณห์ คำชา
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกร
สาขา /分行 : โฮมโปรบางนา
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 6862415963
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 10540 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : น้าผี ลูกกรองพรายกระซิบ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Clubmantra / 店的其它产品
  ID :19118
นะเข้าหา ปลัด ลูกอม มหาเสน่ห์ อ หม่อง
名稱: นะเข้าหา ปลัด ลูกอม มหาเสน่ห์ อ หม่อง
เปิดจอง / 预定
154
  ID :18956
ให้เช่า / 出售
266
  ID :18885
ให้เช่า / 出售
407
  ID :18884
ให้เช่า / 出售
415
  ID :18883
ให้เช่า / 出售
482
  ID :18748
พญาหงส์ทองนพเก้า อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทองนพเก้า อาจารย์หม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
522
  ID :18747
พญาหงส์ทองตาทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทองตาทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
525
  ID :18746
พญาหงส์ทองประจำวัน อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทองประจำวัน อาจารย์หม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
460
  ID :18745
พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
พระโชว์ / 展示
432
  ID :18744
พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
พระโชว์ / 展示
483
  ID :18743
พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: พญาหงส์ทอง อาจารย์หม่อง บางระมาด
พระโชว์ / 展示
568
  ID :18694
พระโชว์ / 展示
702
  ID :18693
พระโชว์ / 展示
540
  ID :18692
ให้เช่า / 出售
487
  ID :18691
ให้เช่า / 出售
528
  ID :18618
ให้เช่า / 出售
1214
  ID :18617
ให้เช่า / 出售
937
  ID :18616
ตะกรุดย่าเป๋อ อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดย่าเป๋อ อาจารย์หม่อง
ให้เช่า / 出售
715
  ID :18615
ตะกรุดประสบเนตรอาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดประสบเนตรอาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
774
  ID :18614
ตะกรุดจูงนางมาเอากันนะ คุณพ่อหม่อง บางระมาด
名稱: ตะกรุดจูงนางมาเอากันนะ คุณพ่อหม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
1521
  ID :18589
ให้เช่า / 出售
842
  ID :18588
ตะกรุดมหาระงับอาจารย์หม่อง บางระมาด ตำหรับวัดประดู่ทรงธรรม
名稱: ตะกรุดมหาระงับอาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
1079
  ID :18587
ตะกรุด "บัวบังใบ" อาจารย์หม่อง บางระมาด เนื้อดีบุก ขนาดความยาว 4 นิ้ว
名稱: ตะกรุดบัวบังใบ อาจารย์หม่อง
高僧: อาจารย์หม่อง
佛寺: บางระมาด
ให้เช่า / 出售
780
  ID :18586
มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
名稱: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
高僧: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
佛寺: มอญแปลง อาจารย์หม่อง บางระมาด
ให้เช่า / 出售
1498
  ID :18521
ให้เช่า / 出售
894
  ID :18520
นางพญาจิ้งจอก ๙ หาง ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ปู่หมอนาค
高僧: ปู่หมอนาค
佛寺: ตำหนักเพชรแสงแก้ว
ให้เช่า / 出售
818
  ID :18504
ขุนแผนมนต์นางพรายกุมาร ปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผนมนต์นางพรายกุมาร ปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
ให้เช่า / 出售
776
  ID :18497
ขุนแผนกล่อมนางนอนปู่หมอนาคเพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผนกล่อมนางนอนปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
1322
  ID :18472
ขุนแผน7ท่าปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผน7ท่าปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
1505
  ID :18471
ขุนแผน ปะ ฉะ ดะ พ่อปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
名稱: ขุนแผน ปะ ฉะ ดะ ปู่หมอนาค เพชรแสงแก้ว
年期: 佛历 2544 年
ให้เช่า / 出售
1266
เข้าสู่ร้าน Clubmantra / 进入商店