หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง

เหรียญราหูกลืนทรัพย์
เนื้อคันฉ่อง
.
คำถามที่ อ.แขก มักพบบ่อยคือ
ราหูย้ายราศี ต้องทำอย่างไรบ้าง?
อยากทราบว่ามีวัตถุมงคลอะไรที่ช่วยเสริมได้
ซึ่งอ.แขก ตอบว่า "หากเป็นเรื่องที่ถามมาทั้งหมด
ต้องนี่เลย... เหรียญราหูกลืนทรัพย์"
.
ทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับการ “ย้าย”
ขององค์ราหูเข้าไปยังราศีต่างๆ นั้น
ก็จะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยพากันหวาดวิตก
เนื่องจากราหูเป็นอสูร ซึ่งสามารถให้ทั้งคุณและโทษ
หากเมื่อใดที่ให้คุณก็จะให้คุณรุนแรง
เวลาให้โทษก็ให้โทษรุนแรงเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงมีความหวาดกลัว
ถามว่าการย้ายของราหูเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งนั้น
จะส่งผลเฉพาะคนที่เกิดราศีนั้นใช่หรือไม่
คำตอบคือจะส่งผลกับทุกคน
โดยไม่เลือกจำเพาะราศีใดราศีหนึ่ง
เพราะทุกคนย่อมต้องมีลักขณาสถิตอยู่ในราศีนั้นๆ
อย่างเช่นคนราศีสิงห์ ดาวบางดวงอาจจะไม่สถิตอยู่ก็จริง
แต่ก็ต้องทำมุมตรีโกณ คือ ทำมุมกับราศีสิงห์อยู่นั่นเอง
.
การที่ราหูย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในครั้งนี้ส่งผลดี
เราจะต้องหาพญาอสุรินทราหูที่ใจดีพกติดตัวไว้
ซึ่งจริงๆ แล้วราหูมีตนเดียว แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้น
โมโหร้ายหรือใจดี เหมือนคนเรามีรักโลภโกรธหลง
ขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นรักหรือโกรธ
การสร้างราหูของท่านอาจารย์แขก ท่านจะเลือกราหูที่ใจดี
การที่เราพกราหูติดตัวตลอดเวลา
ก็เท่ากับว่าเราเคารพบูชาท่านตลอดเวลา
เปรียบเสมือนเราเคารพผู้ใหญ่ตลอดเวลา
ผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้โทษเรา แต่เราจะไปหาราหูแบบนั้น
ได้ที่ไหน เวลานี้ท่านอาจารย์แขกได้ออกวัตถุมงคล
เกี่ยวกับราหู โดยได้เปิดตัวกับมันตระสยาม
เป็นครั้งแรก คือ ดวงตาพญาราหูกลืนทรัพย์
ซึ่งชื่อก็บ่งบอกถึงความหมายได้เป็นอย่างดี คือ
เป็นราหูที่เราพกติดตัวจะกินเงินตลอดเวลา
สร้างด้วยเนื้อชนวนล้วนๆ หนักไปทาง
นวะกลับดำ แก่ทองคำ (มีราหู 2 ด้าน)
- ด้านหนึ่ง กลืนนะเงิน - ด้านหนึ่ง กลืนนะมี
.
ราหูกลืนทรัพย์ เป็นของพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ
จังหวัดปัตตานี หล่อหลอมกับวิชา 4 เทพ
ของสำนักอาจารย์ประดับ นคร
ท่านเป็นพราหมณ์โบราณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชื่อเรียกว่าวิธีทำดวงตาพญาราหู
บวกกับวิธีการทำราหูกลืนทรัพย์ของพ่อท่านเขียว
(จตุคามรามเทพ “ดัง” เพราะมีดวงตาพญาราหูอยู่ในเหรียญ)
ราหูในพระอภัยมณีก็ว่าด้วยตอนที่นางละเวง
เอาดวงตาพญาราหูออกมาใช้ เราจะเห็นว่า
มีการนำดวงตาพญาราหูมาใช้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
วิชาการทำดวงตาพญาราหูอยู่ในสมัยศรีวิชัย
เมื่อ 1700 กว่าปี ว่าด้วยเรื่องพรหมวิหาร 4 ของราหู
คือ เมตตากรุณา เมตตาอุเบกขา บังคับให้พญาราหู
อยู่ในพรหมวิหาร 4 ไม่ส่งผลร้าย
เพราะฉะนั้นราหูจะไม่ส่งผลร้ายแล้ว
อันดับที่ 2 ราหูของพ่อท่านเขียวเป็นราหูกลืนทรัพย์
นี่คือมูลเหตุของการทำราหู 2 ด้าน
เปรียบเสมือนด้านหนึ่งเป็นตัวแทน
ของวิชาราหูกลืนทรัพย์พ่อท่านเขียว
อีกด้านหนึ่งเป็นวิชาราหู 4 เทพ ของอาจารย์ประดับ
ดวงตาพญาราหู เท่ากับว่า 2 อาจารย์อยู่ในเหรียญเดียวกัน
.
ในเรื่องของชนวนมวลสารที่นำมาสร้างราหู
ว่าด้วยเรื่องพรหมวิหาร 4 ของพญาราหูโดยละเอียด
ซึ่งต้องนำมาใช้เป็นจำนวนมาก
ชนวนมวลสารตัวสำคัญๆ ล้วนถูกระบุอยู่ในตำราเยอะมาก
และได้ถูกรวบรวมนำมาสร้างดวงตาพญาราหู
และของทุกอย่างต้องผ่านพิธีบวงสรวง
โดยการบวงสรวงแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่าย
ไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนบาท และต้องบวงสรวงทั้งหมด 12 ครั้ง
จะเห็นว่าการจัดสร้างวัตถุมงคล ดวงตาพญาราหูกลืนทรัพย์
มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยๆ เลยทีเดียว
ราหูยกราศีหากว่าเข้าราศีสิงห์
ดวงเมืองจะส่งผลการทำลายร้าง ต่อสู้และแข่งขัน
ถือว่าไม่ค่อยดี อันดับที่ 2 จะเกิดการแก่งแย่งอำนาจ
อันดับที่ 3 ผู้ใหญ่ที่มีชีวิตมากจะเสียชีวิต
เหตุระเบิดที่ปรากฏเมื่อกลางปีที่แล้ว
ท่านอาจารย์แขกได้กล่าวว่า
นั่นแค่ราหูทำมุมตรีโกณเท่านั้น
หากย้ายเข้ามาเต็มๆ เมื่อไหร่
จะส่งผลที่รุนแรงกว่าอย่างแน่นอน
เนื่องจากราหูทำมุมไม่ดีกับดวงเมือง
คนที่เกิดวันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันเสาร์
วันอังคาร วันพฤหัสบดี 4 วันนี้อันตรายมาก
ต้องมีเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
(ท่านอาจารย์แขกย้ำ)
การที่เรามีความใกล้ชิดกับเหรียญราหูกลืนทรัพย์
แทนที่จะส่งผลร้ายกลับส่งผลดี
แต่ถ้าจังหวะเขาส่งผลดีเราก็รุ่งกว่าทุกคน
- ด้านหน้าเป็นยันต์รับทรัพย์ (นะเงิน)
- ด้านหลังเป็นยันต์เพิ่มทรัพย์ (นะมี)
.
ส่วนเรื่องของ “คาถา” ท่านอาจารย์แขกอธิบายว่า
“ไม่มี” แต่มี “หัวใจ” ซึ่งต้องบอกปากต่อปาก
เนื่องจากวิชาสายนี้เป็นวิชาสายเทพ (มี 4 ตัวเท่านั้น)
ท่านผู้อ่านต้องมีเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
อยู่ในมือก่อน จากนั้นก็กำไว้ในมือ
แล้วโทรมาสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๆ
ก็จะบอกคาถาให้ไป
หากไม่มีเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์ในมือ
การบอกคาถาไปก็จะไม่ได้ผล
การที่ดวงราพญาราหูกลืนทรัพย์ มี 2 ด้าน คือ
มีทั้งด้านดีและไม่ดี ด้านไม่ดีคือกันไม่ให้เข้ามา
ส่วนด้านดีกินเข้ามา มนุษย์มีแค่ 2 อย่าง คือ
อยากได้กับไม่อยากได้ ท่านอาจารย์แขกจึงค้นคว้า
ความเป็นที่สุดของมนุษย์ คือ อยากได้กับไม่อยากได้
ถอดมาในรูปลักษณ์ของเหรียญ
ส่วนในเรื่องของพิธีพุทธาภิเษก
เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ท่านอาจารย์แขกอธิบายว่านับไม่ถูก
เมื่อใดก็ตามที่ราหูทำมุมรุนแรง
เมื่อใดที่ราหูอมจันทร์ ราหูอมพระอาทิตย์
เมื่อไหร่ที่ราหูยกพระอาทิตย์
เมื่อใดที่ราหูทำมุมตรีโกณกับดาวใหญ่
ท่านอาจารย์จะทำการพุทธาภิเษกทันที
(ออกในนามของพ่อท่านเขียว แต่ปลุกเสกหลายอาจารย์)
มีการตอกเลข ตอกโค๊ด
.
คนที่บูชาราหู มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด
ในการเซ่นไหว้ของดำ ท่านอาจารย์แขกได้ชี้แจง
ในสมัยก่อนไม่ได้ระบุอะไรไว้เลย
เรื่องการไหว้ของดำเป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง
ในสมัยของหลวงพ่อน้อยก็ไม่ได้ไหว้ด้วยของดำ
ราหูมีกายสีดำ เขาจึงคิดว่าชอบอะไรที่สีดำๆ
จริงๆ แล้วไม่เกี่ยวกันเลย
ถามว่าหากไหว้ของดำแล้วเสียมั้ย ตอบว่าไม่เสีย
ธูปที่ใช้ไหว้ธูปอะไรก็ได้
แต่เวลาที่จะพกต้องว่าคาถาหัวใจ 4 ตัวนี้ ตลอดเวลา
ท่านอาจารย์แขกเรียนวิชาสายหลวงพ่อน้อย
วัดศรีษะทอง มาจากอาจารย์กิ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
ท่านศิษย์ของหลวงพ่อน้อยโดยตรง
เรียนวิชาทำกะลาของครูบานันตา
จากอาจารย์กฤษดา วัดปงสนุก
หลวงพ่อน้อยไม่ถึง 100 ปี แต่ครูบานันตา 100 กว่าปี
แต่ท่านอาจารย์แขกเรียนวิชา ทำองครักษ์ 4 เทพ
มาจากสายอาจารย์ประดับ จิตสำรวย
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอายุ 1,700 ปี ตำราศรีวิชัยโบราณ
ครูบานันตากับหลวงพ่อน้อยเรียนวิชาสายเดียวกัน
แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าลูกศิษย์อาจารย์
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ของหลวงพ่อน้อยลงเป็นขอมลาว
แต่ครูบานันตาลงเป็นขอมเมือง
หลวงพ่อน้อยทำกะลาราหูอันเดียว
แต่ครูบานันตาทำกะลา 2 ฝา สุริยประภากับจันทรประภา
สูตรวิธีการทำไม่เหมือนกันเลย ไม่มีใครผิด
ใครเรียนมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น
ราหูอมทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์
.
ท่านอาจารย์แขกจึงทำเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
มี 2 ด้าน พระจันทร์พระอาทิตย์เหมือนกัน
จริงๆ เราจะเห็นราหูอมพระจันทร์และ
พระอาทิตย์ของหลวงพ่อน้อย
ถ้าทำในฤกษ์อมพระจันทร์ก็จะอมพระจันทร์
ทำฤกษ์อมพระอาทิตย์ก็อมพระอาทิตย์
ของครูบานันตาถ้าทำฤกษ์อมพระจันทร์
ฝาก็ทำลงพระจันทร์ ถ้าทำฤกษ์อมพระอาทิตย์
ฝาก็ทำอมพระอาทิตย์ แต่เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ของท่านอาจารย์แขก มีพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน
และเสกทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์
เท่ากับเอาวิชา 4 สายมารวมกัน จึงเรียกว่า
เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
หากเป็นกะลาต้องยกให้สายวัดปงสนุก
จังหวัดลำปาง ครูบาเจ้าอโนชัยธรรมจินดามุนี
วัดปงสนุก เป็นอาจารย์ของครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
จังหวัดลำปาง อาจารย์กฤษดาหรือตุ๊โน้ตท่านอยู่ในวัดนี้
และเรียนวิชาสายนี้ ถ้าพูดถึงราหูที่แกะจากกะลา
ไม่มีใครชนะสายนี้ไปได้เลย หากเป็นราหู เนื้อผง
ไม่มีใครชนะอาจารย์ประดับ จิตรสำรวย
ทำเนื้อผงด้วยผงศรีเทพ
ส่วนโลหะเกิดจากการประยุกต์ทำปัจจุบัน
การที่ท่านอาจารย์แขกทำราหูขึ้นมา
ท่านกล่าวอย่างมั่นใจ ต้องเป็นหนึ่งในยุคนี้ของการทำโลหะ
โดยไม่เคยกลัวเรื่องการลงทุน
เนื่องจากมั่นใจว่าวัตถุมงคลของท่าน
เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ผู้ที่บูชาจะต้องนำไปใช้ได้จริง
ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามเหรียญราหูกลืนทรัพย์
ผู้หญิงก็พกได้ แม้ว่าวันนั้นจะมีรอบเดือน
เนื่องจากวิชาของทางใต้เสกกันไว้แล้ว
เคล็ดสำคัญ เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ต้องหาเหรียญสตางค์ ในปากศพ (เงินปากผี)
คนๆ นั้นต้องมีศีลธรรม อายุเกิน 100 ปี ตายปรกติ
ชื่อต้องเป็นมงคล หามาจำนวน 4 คน
แต่ละคนต้องมาลงหัวใจอภิธรรม เอาเหรียญมาหลอม
แล้วนำไปตีเป็นแผ่นกลม
ด้านหนึ่งลงหัวใจสุริยะประภาไว้ตรงกลาง
แล้วล้อมรอบด้วยอภิธรรม 7 คัมภีร์
อีกด้านหนึ่งลงหัวใจพระอาทิตย์
แล้วลงหัวใจอภิธรรม 7 คัมภีร์ นี่คือวิชาสายอาจารย์ประดับ
ที่ทำราหูเนื้อโลหะ ซึ่งท่านเป็นสุดยอดอาจารย์ฆราวาส
ถือศีล 8 ตลอดชีพ ล่วงรู้แม้กระทั่งวันตายของตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีทองจังโก้ หุ้มพระธาตุ นำมาลงสุริยะประภา
และ จันทรประภา ลงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ล้อมทองจังโก้ ทั้งหมดนี้เป็นวิชาของอาจารย์ประดับ
และยังมีชนวนมวลสารต่างๆ อีกมากมาย
และยังมีเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์ของพ่อท่านเขียว
เคล็ดของการทำเหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ของพ่อท่านเขียว หากทำด้วยกะลา คือ
ตาเดียวกับมหาอุด แต่หากทำด้วยโลหะ
ต้องไปเอาเงินจริงๆ ที่เป็นสตางค์แดงจากบ้านคนรวย
และเป็นคนใจบุญสุนทาน ชอบช่วยเหลือคน จำนวน 12 คน
แล้วนำมาหลอมรวมกัน แล้วลงยันต์หัวใจราหู 12 ดวง
.
ส่วนราหูในสายของครูบานันตา
จะลงเป็นจันทรประภาและสุริยประภา
ซึ่งท่านอาจารย์แขกได้ไปเรียนมา
แต่เรียกกันว่าราหูปราบเมือง วิธีการก็คือ
ต้องไปเอาทองขวานฟ้า (ฟ้าผ่า)
เอามาหลอมรวมกันแล้วรีดเป็นแผ่น
จากนั้นจึงลงสุริยะประภาและจันทรประภา
แล้วนำมาหลอมเป็นราหู และที่เหนือสิ่งอื่นใด
คือ ต้องเอาชนวนที่หลอมแล้วมารีดเป็นแผ่น
แล้วลงหัวใจ 12 นักษัตร คือ ดาวที่ฟ้องบนท้องฟ้า
เอามาลงยันต์เคราะห์ 3 ชั้น ไม่ต้องเคราะห์วัน
ไม่ต้องเคราะห์เดือน ไม่ต้องเคราะห์ปี คือ
รอดจากเคราะห์ มันถึงจะรอดได้จริง
แล้วเอามาหลอมรวมกันเป็นราหู
จากนั้นให้เอามาเสกวันที่ราหูมีฤทธิ์ คือ
ราหูอมจันทร์ ราหูอมพระอาทิตย์ ราหูยกราศี
ราหูทำมุมตรีโกนกับดาวใหญ่ๆ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก
คำถามที่ท่านอาจารย์แขกมักเจอเป็นประจำ คือ
ราหูย้ายราศีต้องทำยังไงบ้าง หลายอาจารย์บอกว่าไม่ดี
อยากทราบว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้าง
ที่จะมาช่วยและเสริมดวงได้บ้าง ซึ่งท่านอาจารย์ตอบไปว่า
หากเป็นเรื่องที่ถามมาทั้งหมด
ต้องนี่เลย..เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
สำหรับคนที่มีโอกาสได้ครอบครอง
เหรียญดวงตราพญาราหูกลืนทรัพย์
ก็คงจะต้องหวงแหนให้มากๆ กรรมวิธีการใช้
เราสามารถไปติดที่หน้าประตูบ้าน
เปรียบเสมือนบ้านเราจะกลืนทรัพย์ตลอดเวลา
เสริมฮวงจุ้ยได้ด้วย ติดไว้ที่ในร้านได้ก็จะเหมือนเรากลืนทรัพย์
การงานจะดีตลอดเวลา พกติดตัวได้ พกติดรถได้
คนหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งชิ้นได้ เพราะถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้ว
ตามหลักแห่งความเป็นจริง ราหูจะต้องกินทุกอย่างอยู่แล้ว
แต่ท่านอาจารย์แขกลงยันต์เอาไว้ คือ
ให้กินแต่ทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้น คือ
นะเงินกับนะมี คือ กลืนเงินกับกลืนสิ่งที่มี
คือ สิ่งที่เราไม่อยากได้แต่กำลังพุ่งเข้าหาเรา
มันจะได้ไม่ต้องกินเรา มนุษย์มีอยู่ 2 เรื่อง คือ
อยากได้กับไม่อยากได้ ทำยังไงให้ 2 เรื่องนี้สำเร็จ
ไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่า “อมนุษย์” คือ
อสุรินทรราหู ถือเป็นที่สุด
.
ท่านอาจารย์แขกได้กล่าวสรุป
การที่จะบูชาราหูต้องว่าคาถาทุกวัน
วันสำคัญๆ ในชีวิตเราไหว้ได้หมด วันเกิด วันเปิดร้าน
ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ “อม” 
พระจันทร์หรือ “อม” พระอาทิตย์
ราหูอยู่กับเราจะให้คุณตลอดเวลา
หากว่าเรารู้จักกราบไหว้บูชาราหู
.
ถอดเทปวัตถุมงคลท่านอาจารย์แขก
เพื่อสมาชิก “ง่าย” ต่อการทำความเข้าใจ
โดย “คุณโน้ตมีตังค์สงขลาค่ะ”
.
บูชาองค์ละ 1,000 บาท
แบบเลี่ยม 1,200 บาท
แบบเลี่ยมแถมแหนบห้อยพระให้ด้วยค่ะ
.
รับฟังท่านอาจารย์แขกมันตระสยามได้ทางช่องยูทูป
คลิ๊ก >> https://1th.me/PpbwU
พิมพ์วัตถุมงคล
ที่ท่านสนใจรับฟังได้ในช่องค้นหาได้ค่ะ
.
เพจร้าน : มันตระสยามหาดใหญ่
www.facebook.com/muntrasiamhatyai
วัตถุมงคล อ.แขก มันตระสยาม
สั่งบูชาวัตถุมงคลแอดไลน์ได้เลยค่ะ
Line ID : @muntrasiamhatyai
หรือคลิ๊ก >>  https://lin.ee/LtLBkl
โน้ตยินดีให้บริการคะ
089-4620910
.
สาระความรู้ทุกศาสตร์วิชา 
ของท่านอาจารย์แขก มันตระสยาม
คู่มือการใช้วัตถุมงคลและความรู้อีกมากมาย 
รวบรวมไว้ให้กับสมาชิกแล้วที่..
กลุ่มมันตระสยามหาดใหญ่
คลิ๊ก >> https://www.facebook.com/groups/muntrasiamhatyai
ยินดีต้อนรับค่ะ 
ดูแลโดยโน้ตมีตังค์สงขลาค่ะ
.
#มันตระสยามหาดใหญ่
#อาจารย์แขกมันตระสยาม
#วัตถุมงคลอาจารย์แขก
#เหมาซานอาจารย์แขก
#เหรียญราหูกลืนทรัพย์
#ราหูเนื้อคันฉ่อง

 

 
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18626
ID สินค้า / ID 商品 : 18626  | Line ID : @meetangsongkhla | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
ชื่อพระ【名稱】: เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
ราคา / 价格 : 1000 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Meetangsongkhla
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0894620910   
ที่อยู่ / 地址: 87/10  prasanmit road  ampher khonlung Songkhla 90110
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 14 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 16-07-2021 06:03:50 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 15 September 2020
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 15 September 2020
วันสิ้นสุด / 结束日期: 15 September 2021 (เหลืออีก / 剩下 52 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: แพรนาตยา เชาวน์เสฏฐกุล
ธนาคาร / 银行名称 : ไทยพาณิชย์
สาขา /分行 : บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า-หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9572367398
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 10330 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Meetangsongkhla / 店的其它产品
  ID :18632
หลวงพ่อทวด พิมพ์มือนับแบงก์
名稱: หลวงพ่อทวด พิมพ์มือนับแบงก์
ให้เช่า / 出售
13
  ID :18631
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
名稱: ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18630
สีผึ้งพรายตานี
名稱: สีผึ้งพรายตานี
ให้เช่า / 出售
16
  ID :18629
เจ้าถ้ำ เจ้าทรัพย์
名稱: เจ้าถ้ำเจ้าทรัพย์
ให้เช่า / 出售
16
  ID :18628
หนุมานไม้สลักโบสถ์
名稱: หนุมานไม้สลักโบสถ์
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18627
ราหูค้นทรัพย์
名稱: ราหูค้นทรัพย์
ให้เช่า / 出售
15
  ID :18626
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
名稱: เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
ให้เช่า / 出售
14
  ID :18625
น้ำเต้าหยกพิษ
名稱: น้ำเต้าหยกพิษ
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18624
พระชัยสงคราม
名稱: พระชัยสงคราม
ให้เช่า / 出售
30
  ID :18623
หุ่นพยนต์ รุ่น "ตาลาน"
名稱: หุ่นพยนต์ รุ่น "ตาลาน"
ให้เช่า / 出售
12
  ID :18622
เทพธิดานางจันทร์
名稱: เทพธิดานางจันทร์
ให้เช่า / 出售
14
  ID :18148
ให้เช่า / 出售
182
เข้าสู่ร้าน Meetangsongkhla / 进入商店