หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
.
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญใหญ่
โดยทำส่วนตัวและชวนคนมาทำบุญร่วมกัน
ควรบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อเร่งบุญทรัพย์สินเงินทอง
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งภูติ เจ้าแห่งโชคลาภ
.
ตามความเชื่อของคนทั่วไป “ท้าวเวสสุวรรณ” คือ
จ้าวแห่งทรัพย์ ท่านเป็นจตุโลกบาล มีหน้าที่
ดูแลรักษาพระพุทธศาสนา จตุโลกบาลในวิชาไสยศาสตร์
มี 2 ประเภท คือ 
(1)จตุโลกบาลมีหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนา
(2) จตุโลกบาลมีหน้าที่ดูแลโลกวิญญาณ
จตุโลกบาลทั้ง 4 ทางพระพุทธศาสนา คือ
ท้าวเวสสุวัณ เป็นจ้าวแห่งธนบดี แปลว่าจ้าวแห่งทรัพย์
ผู้เป็นใหญ่แห่งทรัพย์ คุมอยู่ทางทิศเหนือ
ท้าวเวสสุวัณที่เรารู้จักกัน คือ จ้าวแห่งภูติ
ผู้ประทานทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่
บูรพาจารย์โบราณว่า วันพระ 15 ค่ำ วันพระ 8 ค่ำ
(ตรงกับวันพระ) ท้าวเวสสุวัณท่านจะลงมา
ตรวจโลกมนุษย์ครั้งหนึ่ง ผู้ใดสร้างคุณงามความดี
ท่านก็จะประทานพร ประทานทรัพย์สินเงินทองให้
ประทานความมั่งคั่งให้ ท่านจึงถูกเรียกว่าผู้ประทานทรัพย์
ผู้เป็นใหญ่แห่งโชคลาภ
ท้าวเวสสุวัณนี้สร้างจากตำรา 3 อาจารย์
ที่ท่านอาจารย์แขก รือเสาะ ได้ไปเรียนมา
คือ หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด จังหวัดจันทบุรี
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำราของพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จังหวัดปัตตานี
แต่วิชาเอกหลักๆ เชื่อกันว่า หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด
ท่านผ่านวิชานี้(สามารถอัญเชิญท้าวเวสสุวัณ)ลงทรงได้
(วัตถุมงคลท้าวเวสสุวัณของหลวงพ่อกล้วย
ในเวลานี้องค์ละเป็น แสนบาท) องค์ท้าวเวสสุวัณของ
ท่านอาจารย์แขก รือเสาะ จำลองมาจากหลวงพ่อทองอยู่
วัดใหม่หนองพะองค์
.
หลวงพ่อทองอยู่ 
ท่านจะให้ท้าวเวสสุวรรณกับคนที่มีเรือ
คนที่ทำการค้าขายใหญ่ๆ คนที่ทำบุญใหญ่ๆ
ซึ่งท้าวเวสสุวัณของท่านถือเป็นที่สุด 
เพราะรูปของท้าวเวสสุวรรณ
หากว่าใครมีไว้ในบ้าน หากตรงกับวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ
ท้าวเวสสุวรรณจะมาเยือนบ้านหลังนั้น ปัจจุบันเห็นมีแต่
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ที่ทำได้
ท้าวเวสสุวรรณจะมีชนวนมวลสาร ที่เรียกว่า 10 ผีพ่าย
(10 อย่างที่ผีแพ้) 10 ไล่ผีหนี (10 อย่างที่ไล่ผีได้)
และ 10 อย่างที่ใช้ตีผี คือ 
มวลสารที่จะนำมาทำท้าวเวสสุวรรณ
และที่ขาดไม่ได้เลย คือ ชันรูจี (ผีกลัว) หายากมาก
ในสมัยที่หลวงพ่อทองอยู่ยังมีชีวิต ท่านก็ทำแบบนี้เช่นกัน
ปัจจุบันท้าวเวสสุวรรณของท่าน องค์ละ 5 แสนบาทขึ้น
สมัยที่ท่านอาจารย์แขกยังเป็นสามเณร ท่านได้ไปเรียนวิชา
กับหลวงพ่อทองอยู่ ซึ่งคนที่จะเรียนได้นั้นต้องมีปัญญา
ท่านบอกว่าหากทำท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา จะต้องให้กับ
คนที่มีบริวารมากเท่านั้น เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณ คือ
ผู้เป็นใหญ่แห่งทรัพย์ เป็นจ้าวแห่งภูตผีปีศาจ
เป็นผู้ที่มีบริวารมาก ตอนที่เรียนท่านถามว่า
“เณรท่านคิดว่าคนประเภทไหน 
ที่เหมาะแก่การบูชาท้าวเวสสุวรรณ”
หากตอบได้ก็จะสอนวิชาทำท้าวเวสสุวรรณให้ พระอีก 2 รูป
ซึ่งเรียนมาด้วยกัน องค์แรกตอบว่า “คนที่มีลูกน้องเยอะๆ”
องค์ที่สอง “บุคคลที่มีลูกหลานเยอะๆ” ซึ่งในเวลานั้น
ทางวัดมีผ้าป่าสามัคคีพอดี และท่านอาจารย์แขก
เห็นหลวงพ่อทองอยู่ 
มอบท้าวเวสสุวรรณให้คนที่เป็นเจ้าภาพผ้าป่า
ท่านอาจารย์แขกจึงเกิดปัญญาทันที และตอบหลวงพ่อไปว่า
“คนที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณได้นั้น 
จะต้องเป็นคนที่นำพาบุญใหญ่ๆ
เปรียบเสมือนบริวารสมบัติ ในอนาคตกาลเบื้องหน้า
ซึ่งคนประเภทนี้ เหมาะแก่การบูชาท้าวเวสสุวัณ
หรือใครที่มีท้าวเวสสุวรรณบูชา ติดตัว ติดบ้าน
ควรจะทำบุญบ่อยๆ” หลวงพ่อทองอยู่จึงเฉลยว่า
“คนที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณคือ คนที่ทำบุญใหญ่ๆ
.
โดยทำของตัวเองส่วนหนึ่ง 
และรวมรวบคนให้มาทำส่วนหนึ่ง”
เมื่อท่านอาจารย์แขกหรือสามเณรแขก ได้เรียนวิชาทำ
ท้าวเวสสุวรรณ แต่ท่านถูกบังคับให้เข้าสะกด
เข้าสมาธิกัมมัฏฐาน คือ เข้าสะกดเข้าคืบ
ต้องเพ่งเทียนจนไส้เทียนระเบิด ถึงจะเสกท้าวเวสสุวรรณ
ตามตำรานี้ได้ และยังระบุไว้อีกว่า วันที่กดต้องเป็น
ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ วันที่ 3 โลกเปิด
และเชื่อมกันทั้ง 3 โลก ในวันนั้นคือวันที่ท้าวเวสสุวรรณ
ท่านได้ลงมาในโลกมนุษย์จริง ให้ปฐมฤกษ์ในการ
กดท้าวเวสสุวรรณในวันนั้น 
จึงตั้งปะรำพิธีและบวงสรวงในวันนั้น
ในสมัยที่หลวงพ่อทองอยู่ท่านทำท้าวเวสสุวรรณ
ท่านทำในขณะที่พระจันทร์ทรงกลศ “ทุกครั้ง” !!!
ท่านอาจารย์แรก รือเสาะ 
ได้เรียนวิชาการทำท้าวเวสสุวรรณ
จากหลวงพ่อทองอยู่ ปีนี้เป็นปีที่ 27 ท่านไม่เคยได้ทำ
ท้าวเวสสุวรรณเลย ส่วนพิมพ์ที่ทำครั้งนี้ 
เป็นหินสบู่แกะนานมาก
จนกระทั่งได้ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์แขก
ได้ตั้งปะรำพิธี ทำพิธีกด และเป็นอะไรที่แปลก คือ
พระจันทร์ทรงกลศตลอดเวลาที่กด 3 ชั่วโมงครึ่ง
จนกระทั่งกดครบจำนวน เหมือนกับหลวงพ่อทองอยู่
ท่านทำในสมัยก่อน แต่ท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อทองอยู่
ท่านทำเพียงไม่กี่องค์ เพราะชนวนมวลสารมีน้อย
แต่ที่อาจารย์แขกทำคราวนี้ มีชนวนมวลสารเยอะ
จึงทำออกมาในจำนวนมาก
.
ส่วนด้านหลังของท้าวเวสสุวรรณ คือ ไพรีพินาศ
ของหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก 
(ปัจจุบันเหรียญราคาหลักหมื่น)
เหรียญหนุมานตัวครู กูคือผู้ชนะของพ่อท่านเขียว
เนื้อทองขาว ข้าวตอกพระร่วง “แท้” เพชรหน้าทั่ง
งาช้างกำจัด ตะกรุดนิมิตพิศสมรพ่อท่านเขียว
(ของด้านหลังทั้งหมดราคาเกิน 30,000 บาท)
อาจารย์แขก รือเสาะ ท่านได้กล่าวถึงพระมหาภูษิต
ท่านเป็นพระที่คงแก่เรียน เรียนเยอะมาก
ตัวท่านเป็นลูกหลานของพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
ท่านบวชตั้งแต่เป็นเณร ไม่เคยสึก ท่านใฝ่เรียน
ครูบาอาจารย์ที่ไหนว่าดี ท่านจะต้องฝากตัวเป็นศิษย์
เพื่อเรียนวิชา และท่านได้มาเรียนวิชากับพ่อท่านเขียว
วัดห้วยเงาะ จังหวัดปัตตานี ถือว่าท่านเป็นศิษย์
ร่วมสำนักเดียวกับอาจารย์แขก รือเสาะ
.
อาจารย์แขกได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า
“ปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆ อยู่แล้ว
แต่สำหรับพระมหาภูษิตเชื่อได้ 100 % กิจวัตรประจำวัน
ของท่าน คือ การช่วยบ้านที่ถูกคุณไสย มนต์ดำ
จิตตก จิตไม่ดี ฝันร้าย เสริมดวง ดูดวง ฯลฯ
ก็จะมาให้ท่านช่วยแก้ ท่านมีความเมตตากับคนทุกระดับชั้น
คือ ไม่มีเลือกชั้นวรรณะ คนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าวัด
เพื่อทำบุญเยอะมาก ซึ่งเป็นเรื่องแปลก”
.
ถอดเทปวัตถุมงคลท่านอาจารย์แขก
เพื่อสมาชิก “ง่าย” ต่อการทำความเข้าใจ
โดย “คุณโน้ตมีตังค์สงขลาค่ะ”
.
บูชา 500 บาท
เลี่ยมพก 700 บาท
แบบเลี่ยมแถมแหนบห้อยพระให้ด้วยค่ะ
.
รับฟังท่านอาจารย์แขกมันตระสยามได้ทางช่องยูทูป
คลิ๊ก >> https://1th.me/PpbwU
พิมพ์วัตถุมงคล
ที่ท่านสนใจรับฟังได้ในช่องค้นหาได้ค่ะ
.
เพจร้าน : มันตระสยามหาดใหญ่
www.facebook.com/muntrasiamhatyai
วัตถุมงคล อ.แขก มันตระสยาม
สั่งบูชาวัตถุมงคลแอดไลน์ได้เลยค่ะ
Line ID : @muntrasiamhatyai
หรือคลิ๊ก >>  https://lin.ee/LtLBkl
โน้ตยินดีให้บริการคะ
089-4620910
.
สาระความรู้ทุกศาสตร์วิชา 
ของท่านอาจารย์แขก มันตระสยาม
คู่มือการใช้วัตถุมงคลและความรู้อีกมากมาย 
รวบรวมไว้ให้กับสมาชิกแล้วที่..
กลุ่มมันตระสยามหาดใหญ่
คลิ๊ก >> https://www.facebook.com/groups/muntrasiamhatyai
ยินดีต้อนรับค่ะ 
ดูแลโดยโน้ตมีตังค์สงขลาค่ะ
.
#มันตระสยามหาดใหญ่
#อาจารย์แขกมันตระสยาม
#วัตถุมงคลอาจารย์แขก
#เหมาซานอาจารย์แขก
#ท้าวเวสสุวรรณรุ่นเปิดโลก
#ท้าวเวสสุวรรณ

 
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18631
ID สินค้า / ID 商品 : 18631  | Line ID : @meetangsongkhla | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ชื่อพระ【名稱】: ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ราคา / 价格 : 500 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Meetangsongkhla
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0894620910   
ที่อยู่ / 地址: 87/10  prasanmit road  ampher khonlung Songkhla 90110
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 11 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 16-07-2021 06:12:16 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 15 September 2020
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 15 September 2020
วันสิ้นสุด / 结束日期: 15 September 2021 (เหลืออีก / 剩下 53 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: แพรนาตยา เชาวน์เสฏฐกุล
ธนาคาร / 银行名称 : ไทยพาณิชย์
สาขา /分行 : บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า-หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9572367398
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 10330 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Meetangsongkhla / 店的其它产品
  ID :18632
หลวงพ่อทวด พิมพ์มือนับแบงก์
名稱: หลวงพ่อทวด พิมพ์มือนับแบงก์
ให้เช่า / 出售
12
  ID :18631
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
名稱: ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเปิดโลก
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18630
สีผึ้งพรายตานี
名稱: สีผึ้งพรายตานี
ให้เช่า / 出售
16
  ID :18629
เจ้าถ้ำ เจ้าทรัพย์
名稱: เจ้าถ้ำเจ้าทรัพย์
ให้เช่า / 出售
15
  ID :18628
หนุมานไม้สลักโบสถ์
名稱: หนุมานไม้สลักโบสถ์
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18627
ราหูค้นทรัพย์
名稱: ราหูค้นทรัพย์
ให้เช่า / 出售
15
  ID :18626
เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
名稱: เหรียญราหูกลืนทรัพย์ เนื้อคันฉ่อง
ให้เช่า / 出售
12
  ID :18625
น้ำเต้าหยกพิษ
名稱: น้ำเต้าหยกพิษ
ให้เช่า / 出售
10
  ID :18624
พระชัยสงคราม
名稱: พระชัยสงคราม
ให้เช่า / 出售
29
  ID :18623
หุ่นพยนต์ รุ่น "ตาลาน"
名稱: หุ่นพยนต์ รุ่น "ตาลาน"
ให้เช่า / 出售
11
  ID :18622
เทพธิดานางจันทร์
名稱: เทพธิดานางจันทร์
ให้เช่า / 出售
14
  ID :18148
ให้เช่า / 出售
182
เข้าสู่ร้าน Meetangsongkhla / 进入商店