หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式

กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2018/06/20

 

 

D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛

D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ


D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง


D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ

D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง

D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金


C 04    บัตร DD    DD 卡

C 05    บัตร U    U 卡

C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร 塔帕赞 Tpc

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

C 18 บัตรสมาคม 沙玛空卡  Smk

T0000

T0001

T0002

T0003

T0004

T0005 

T0006 กรอบทอง งานกรอบลายสุโขทัยดัดลวดเกลียวฉลุ

งานฝีมือประณิต เป็นงานที่ต้องออกแบบโดยเฉพาะ

莱素河泰交线锯型金壳 设计精美 独一无二 本店专业设计 价格公道

T0007     กรอบทองธรรมดาทรงรูปไข่หัวเต่าลายไทยทั้งองค์     平面普通蛋形龟头雕花金壳

T0008       กรอบทองงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面雕花金壳

T0009  单狮子头+手雕水龙全面薄金雕花 สิงห์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์

T0010  กรอบทองธรรมดาลายไทยทั้งองค์     平面普通雕花金壳

T0011 

T0012

T0013

T0014     กรอบทองงานมือติดซุ้มขัดมันทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面磨光金壳

T0015

T0016

T0017  กรอบทอง 14 k ธรรมดาลายไทยยอดฝังพลอยแดงทรงหยอดน้ำ  平面14 K 金壳顶部放红宝石

T0018     กรอบติดลายเกสรลวดสองชั้นลายทรายทั้งองค์     手工泰式手据花草型+旁边两条交线金壳喷沙面雕花

T0019     กรอบทองงานมือติดซุ้มฝังเพชรชุบสองสี     手工 狮子头+水龙+镶钻石+定点镀白金

T0020     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลงยา บน-ล่าง หลักสี     狮子头+水龙 多种颜色龙牙雕花纯银便壳

T0021     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 全面雕花纯银便壳

T0022     กรอบเงินงานมือติดลายลงยาหลักสีเต็มหน้าลวดสามชั้น    云型泰式全面龙牙+旁边三条交线

T0023     กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳

T0024     กรอบติดลายเกสรลวดสามชั้นหน้ามัน    手工泰式手据花草型+旁边三条交线纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0025     กรอบเงินงานมือลงยาหลักสี     手工全面多种颜色龙牙银壳

T0026  กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลวดสองชั้นลายไทยสลับทราย     狮子头+水龙+两条交线+喷沙型版便银壳

T0027  กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳

T0028  กรอบเงินงานมือติดซุ้มขัดมัน    狮子头+水龙 手工磨光纯银壳

T0029     กรอบเงินงานมือธรรมดาลายไทย     平面普通手工雕花纯银壳

T0030 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดเกลียวสองชั้นลายลายทนายทั้งองค์    狮子头+水龙+两条交线 手工沙面雕花纯银

T0031 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี     狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳

T0032     กรอบสแตนเลสมีลาย    白钢雕花壳

T0033   กรอบสแตนเลสขัดเง  白钢磨光壳

 

T0034 กรอบเงินงานมือติดลวดสามชั้นลายสุโขทัยหน้ามัน    素河泰云型手工据式泰式花草+旁边三条交线+中间磨光
T0035  กรอบเงินงานมือติดซุ้ม ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้ามัน 狮子头+水龙+旁边鱼蛋交线 手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0036  กรอบเงินผ่าหวายธรรมดาขัดมัน  帕外磨光银壳

T0037     กรอบเงินผ่าหวายหูเม็ดไม้ยมขัดมัน 帕外磨光南瓜头型银壳

T0038 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดสามชั้นหน้ามัน 狮子头+水龙+旁边三条交线手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0039   กรอบเงินงานมือติดซุ้มสามหูลายไทยทั้งองค์ 狮子头+水龙+三挂全面雕花

T0040  กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้ามัน     狮子头+水龙  手工前面中间磨光 旁边雕花纯银壳

T0041 กรอบธรรมดาหน้าโอขัดมันทั้งองค์

凸平面全面磨亮壳

T0042 กรอบดอกพิกุลบน-ล่าง ลวดไข่ปลาเต็มหน้า

上下暹罗 Pikul 花 全面鱼蛋边壳

T0055 单狮子头平面手工雕花

กรอบเงินสิงห์เดี่ยวหน้าเลี่ยบลายไทย 

 

T0056  狮子头+双水龙平面手工雕花

กรอบเงินหน้าเลียบติดซุ้มลายไทย 1

 

T0057 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้

ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค
平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品翡翠(绿宝石) 

 

 

T0058 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้

ติดลวดบน 1 เส้น ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค

平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品

翡翠(绿宝石) 旁边一条交线

 

T0059  ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้ง

立形单挂符管盖
T0060 ฝาหัวจุก 2 หูแนวนอน

睡形两挂符管盖


T0061 ฝาหัวจุก 2 หูแนวตั้ง

立形两挂符管盖
T0062 ฝาหัวจุก 3 หูแนวตั้ง

立形三挂符管盖
T0063  ฝาหัวจุก 3 หูแนวนอน

睡形三挂符管盖

 


T0064 หัวจุกไมครอนทองหูเดียวแนวตั้ง/立形单挂铜镀金管盖
T0065 平面狮子+立体水龙上下龙牙全面雕花手工纯银壳

กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้าเลียบลงยาบน-ล่างลายไทยทั้งองค์
T0066 พลาสติดเขียวกระจกหัวบัว 玻璃塑料莲花头
T0067 พลาสติดเขียวกระจกหัวบัวติดลาย 玻璃塑料莲花头前边据花
T0068 กรอบลงยาลายเถาวัลสี........เต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด/

全面挑万........色龙牙纯壳 前边顶部镶一粒白色 CZ 滴水形钻石

T0069 กรอบเงินหน้าเลียบยอดติดดอกพิกุลลวดเกลียวทรงหยดน้ำ

平面顶部滴水形交线辟棍花纯银壳雕花

 

T0083

T0084

 

T0085

 

T0086

 

T0088

 

T0089

 

T0090

 

T0091

T0092 กรอบเงินแกะลายหัวดอกบัวลงยา ลางแกะชื่อ 

 

T0093 กรอบเงินธรรมดาลาย หัวเต่า

T0094

T0095

T0096

 

T0097

T0116  ยกซุ้มบน-ล่าง หน้ามัน ข้างไข่ปลา

 

T0117 ยกซุ้ม บน-ล่าง หน้ามัน ข้างลวดเกลียว

T0118 ฉลุลายบน-ล่าง

T 0120

T0121

T0123 ตลับT0124


T125

T126

T 127

T0128

T

T0129  สิงค์เดี่ยวลงยาเฉพาะหัวสิงค์หลากสี

单狮子头多种颜色龙牙

T 0130

T 0147

T 0148

T 0161

T 0162

T 0163

T 0164

 

T0179 กรอบลายดอกไม้ยอดบนขัดมันหูบัวฝังพลอย

顶部花草磨亮 镶宝石莲花圈头

T0180 กรอบเงินติดซุ้มลายหล่อหน้าเลียบชุบ 2 สี

立体狮子头+水龙平面镀金银两色纯银防水壳

T0188

T0189

T0190

T 0191

T 0192

T0193

T0194

T0195

T 0196

T 0197

 

T 0198

 

T0199

T 0200

T 0201

T 0202

 

T 0203

T 0211

T0212

T0213

T0256

T0257

T0262

T0263

T0265

T0267

T0268

T0269

T0270

T0271

T0272

T0274

T0275

T0279

T0280

T0281ตลับติดซุ้มบน-ล่างหลังปิดหน้าแกะมือ หลัง+ข้างยิงเลเซอร์หลังลายเลือกได้ 开关上下两层狮子+水龙 后面封闭 前面手雕 旁边+ 后面电脑cdr画图+光刻 后面随意选花

T0282

T0283

T0284

98% 纯银手工泰式锯花前后雕花混沙

กรอบเงินฉลุลายแกะลายสลับยับทราย

T0286

T0287

T0289

T0290

T0291

T0292

T0297

T0298

T0299

T0300

T0301

T0302

 T0304

T0305

T0306

T0307

T0308

T0309

T0312

 

T0313


T0314

T0315

 

 

以后方便定做外壳 请用我发的号码和中泰文所需要定做外壳的项目 如 (T0050 黑金塑料雕花/พลาสติดดำทองตัดลาย)+ C 04 DD 卡/บัตร DD   就简写 T0050+C 04 或者都复制过来 这样就省翻译方便时间 感谢你的合做

 
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=12529
ID สินค้า / ID 商品 : 12529  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
ชื่อพระ【名稱】: หลวงปู่ทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดช้างไห้ 2558 龙婆托 伦上辟辟塔潘 佛历 2558 年 瓦沧海寺
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 48569 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 03-11-2015 20:58:22 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 09 March 2021
วันสิ้นสุด / 结束日期: 07 September 2021 (เหลืออีก / 剩下 45 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 141770 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :18640
ให้เช่า / 出售
3
  ID :18634
ให้เช่า / 出售
12
  ID :18633
ให้เช่า / 出售
24
  ID :18621
ขายแล้ว / 已出售
33
  ID :18619
ให้เช่า / 出售
32
  ID :18607
ให้เช่า / 出售
23
  ID :18606
ให้เช่า / 出售
93
  ID :18603
ให้เช่า / 出售
32
  ID :18577
ขายแล้ว / 已出售
53
  ID :18571
ให้เช่า / 出售
72
  ID :18570
ให้เช่า / 出售
95
  ID :18568
ขายแล้ว / 已出售
159
  ID :18540
พระโชว์ / 展示
154
  ID :18539
พระโชว์ / 展示
112
  ID :18538
ให้เช่า / 出售
123
  ID :18537
ให้เช่า / 出售
89
  ID :18536
ให้เช่า / 出售
105
  ID :18535
ให้เช่า / 出售
134
  ID :18508
ให้เช่า / 出售
91
  ID :18507
ให้เช่า / 出售
107
  ID :18506
ให้เช่า / 出售
240
  ID :18502
ให้เช่า / 出售
107
  ID :18501
ให้เช่า / 出售
147
  ID :18499
ขายแล้ว / 已出售
213
  ID :18492
ให้เช่า / 出售
144
  ID :18491
ให้เช่า / 出售
109
  ID :18490
ให้เช่า / 出售
101
  ID :18487
ให้เช่า / 出售
175
  ID :18483
ให้เช่า / 出售
194
  ID :18482
ให้เช่า / 出售
214
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店