หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1

 

กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2018/06/20

 

 

D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛

D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ


D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง


D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ

D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง

D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金


C 04    บัตร DD    DD 卡

C 05    บัตร U    U 卡

C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร 塔帕赞 Tpc

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

C 18 บัตรสมาคม 沙玛空卡  Smk

T0000

T0001

T0002

T0003

T0004

T0005 

T0006 กรอบทอง งานกรอบลายสุโขทัยดัดลวดเกลียวฉลุ

งานฝีมือประณิต เป็นงานที่ต้องออกแบบโดยเฉพาะ

莱素河泰交线锯型金壳 设计精美 独一无二 本店专业设计 价格公道

T0007     กรอบทองธรรมดาทรงรูปไข่หัวเต่าลายไทยทั้งองค์     平面普通蛋形龟头雕花金壳

T0008       กรอบทองงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面雕花金壳

T0009  单狮子头+手雕水龙全面薄金雕花 สิงห์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์

T0010  กรอบทองธรรมดาลายไทยทั้งองค์     平面普通雕花金壳

T0011 

T0012

T0013

T0014     กรอบทองงานมือติดซุ้มขัดมันทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面磨光金壳

T0015

T0016

T0017  กรอบทอง 14 k ธรรมดาลายไทยยอดฝังพลอยแดงทรงหยอดน้ำ  平面14 K 金壳顶部放红宝石

T0018     กรอบติดลายเกสรลวดสองชั้นลายทรายทั้งองค์     手工泰式手据花草型+旁边两条交线金壳喷沙面雕花

T0019     กรอบทองงานมือติดซุ้มฝังเพชรชุบสองสี     手工 狮子头+水龙+镶钻石+定点镀白金

T0041 กรอบธรรมดาหน้าโอขัดมันทั้งองค์

凸平面全面磨亮壳

T0042 กรอบดอกพิกุลบน-ล่าง ลวดไข่ปลาเต็มหน้า

上下暹罗 Pikul 花 全面鱼蛋边壳

 

T0059  ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้ง

立形单挂符管盖
T0060 ฝาหัวจุก 2 หูแนวนอน

睡形两挂符管盖


T0061 ฝาหัวจุก 2 หูแนวตั้ง

立形两挂符管盖
T0062 ฝาหัวจุก 3 หูแนวตั้ง

立形三挂符管盖
T0063  ฝาหัวจุก 3 หูแนวนอน

睡形三挂符管盖

T0083

T0084

 

T0085

T0088

 

T0089

T0091

T0094

T0116  ยกซุ้มบน-ล่าง หน้ามัน ข้างไข่ปลา

T0117 ยกซุ้ม บน-ล่าง หน้ามัน ข้างลวดเกลียว

T0118 ฉลุลายบน-ล่าง

T 0120

T0123 ตลับT0124


T0129  กรอบทองสิงห์เดี่ยวลงยาร้อนเฉเพราะสิงห์หลักสีกลางแกะลายแข้งสิงห์ ล่างแกะลายพญานาคเลียบ

单狮子头多色热龙牙 中间坑形花 下面雕平水龙金壳

T 0130

T 0147

T 0148

T 0161

T 0162

T 0163

T 0164

T 0166

T 0188

T 0189

T 0190

T 0191

T 0192

T 0193

T 0194

T 0195

T 0196

T 0197

T 0198

T 0199

T 0200

T 0201

T 0202

T 0213

T 0256

T 0257

T0262

T0263

T0265

T0267

T0268

T0269

T0270

T0271

T0272

กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มลวดสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์ ฝังเพชร15เม็ดตามแบบ ชุบทองคำขาว
凸面狮子头+水龙+旁边三条交线手工壳前面中间坑形花旁边雕花 镶15粒定点钻镀白金

T0274


 

T0279

T0280

T0286

T0290

T0292

T0297

T0298

T0299

T0300

T0301

T0302

T0303

T0304

สิงห์เดี่ยวต่อเพชรซ้ายขวา ตาเขี้ยวฝังเพชรชุบทองคำขาวสองสี ลายไทยทั้งองค์

单狮子头眼睛、牙、左右镶钻+下面手雕水龙中间坑形雕花

T0305

สิงห์เดี่ยวต่อเพชรซ้ายขวา ตาเขี้ยวฝังเพชรชุบทองคำขาวสองสี ลายไทยทั้งองค์

单狮子头眼睛、牙、左右镶钻+下面手雕水龙中间坑形雕花

T0306

สิงห์เดี่ยว สิงห์ซ้านขวาแกะลาย หน้าลายไทยสลับลายทราย หูติดลวด ฝังเพชรชุบขาวตามจุก

凸面单狮子 狮子头左右雕平花+手雕水龙中间雕花混雕沙壳 定点镶钻镀白金

T0307
สิงห์เดี่ยวหน้ามัน หูติดลวด ฝังเพชรชุบขาวตามจุก
凸面单狮子头+手雕水龙中间磨亮 定点镶钻镀白金

T0308
กรอบหน้าโอธรรมดาลายไทยสลับขัดมัน
凸面普通雕花混磨亮壳

T0309

T0312

T0314

T0316


T0317

T0318

T0320 ตลับทองกันน้ำ ลงยาดำแข้งสิงห์ยอดบนเพชรทรงหยดน้ำ 1 เม็ด

坑形花黑龙牙顶镶钻开关防水金壳

T0322

T0324


T0328

T0329

T0330
กรอบทองหน้าโอสิงห์เดี่ยวลงยาดำลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย 凸面单狮子头全面黑龙牙坑形雕花混合泰式花纹金壳


T0336
กรอบทองหน้าโอสิงห์เดี่ยวลงยาดำลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย 凸面单狮子头全面黑龙牙坑形雕花混合泰式花纹金壳

T0337
กรอบลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ซุ้มสิงห์ลงยาตามแบบหรือตามระบุ 坑形交线卷花 狮子头龙牙照款或随定

T0339

 

T0334

T0335

T0340 ตลับหน้าฝังเพชรเต็มหน้าทนงหัวเต่า ฝังจิก4เม็มยิขอบ

龟头凸面满面镶钻四瓜雕边开关壳

T0341

ตลับหลังปิดกันน้ำหน้าโอลงยาสีดำลายเถาวัลย์เต็มหน้า ข้างลวดเกลียว3ชั้น หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面满面桃万黑色龙牙 旁边三条交线 后封背随选雕神像防水开关壳


T0343

T0344

T0345
ตลับติดซุ้ม สิงห์ตาเพชร พญานาคผสมฉลุลาย ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์

防水开关壳狮子头眼睛镶钻石+水龙+旁边鱼蛋交线 手工壳前面面中间坑形花旁边雕花

T0346
ตลับหน้าโอธรรมดา ยอดฝังเพชรทรงยอดน้ำตามแบบ ข้างเพชรหน้าและหลังแกะลายปาด ล่างลายแข้งสิงห์

开关防水壳 凸面坑形花 顶部滴水形镶钻 加莲花顶前后

T0347
ตลับลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ซุ้มสิงห์ลงยาตามแบบหรือตามระบุ

防水开关壳坑形交线卷花 狮子头龙牙照款或随定

T0348
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มสิงห์เพิ่มลายซ้านขวา กลางลายแข้งสิงห์ ล่างลายเถาวัลย์ฉลุ 狮子头左右桃万据花+下桃万据花水龙 中间坑形花手工壳

T0350

กรอบทองหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ ยอดยิงเลเซอร์ตัวหนังสือลงยา

凸面普通坑形雕花 顶部雷射字龙牙 金壳

T0351

กรอบทองหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ข้างลวดเกลียว3ชั้น

凸面普通顶部雕平刀大花下面坑形雕花金壳 旁边三条拉线

T0352
T0352กรอบทองหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ยอดฝังเพชรทรงหนดน้ำ1เม็ด ข้างลวดเกลียว3ชั้น

凸面普通顶部雕平刀大花 顶部镶滴水形钻一粒 下面坑形雕花金壳 旁边三条拉线


T0354
ตลับหน้าโอนติดซุ้มสิงห์เพชรต่อลาย กลางล่างลายเถาวัลย์ฉลุผสมลายแข้งสิงห์ ช่องว่างฝังเพชร

凸面开关壳上狮子头眼睛镶钻左右桃万据花 中下桃万据花混合坑形 前面凹空位镶钻


 

T0357
ตลับเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำ หน้าซุ้มลายพญานาคลายเต็ม บนมีหลอดแข็ม แกะลายปาดแข้งสิงห์

不防水开关壳 前面狮子头古式水龙 上顶管针式开关口 雕平刀海马坑形花

T0358
กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ลงยาดำ 
凸面坑形花黑龙牙

T0361
ตลับทองหน้าโอเพชรรอบ ข้างลวดเกลียว3ชั้น หลังบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์

凸面全面镶钻开关壳 旁边三条拉线 后顶部雕平刀海马花下面坑形雕花

T0363กรอบธรรมดาหน้โอ ลายไทยสลับลายทราย

凸面普通手雕水龙中间雕花混雕沙壳

T0372
ตลับหน้าโอลายแข้งสิงห์ช่อลงยาแดง ยอดฝังเพชรทองหยดน้ำ
凸面开关壳 连串坑形花红龙牙 顶滴水形镶钻


T0374
ตลับงานมือหน้าโอติดซุ้มสิงห์(สองชั้น)เพิ่มลายซ้านขวา กลางลายแข้งสิงห์ ล่างลายเถาวัลย์ฉลุ 
双层狮子头左右桃万据花+下桃万据花水龙 中间坑形花手工开关壳


T375
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มเพิ่มลายซ้ายขวาลงยาบนล่างหลักสี ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียวสามชั้น
凸面狮子头加左右花+水龙多颜色龙牙中间坑形花+旁边三条交线手工壳


T0376
ตลับไม่กันน้ำหลังปิดขัดมันทั้งองค์ 不防水开关壳 封背全面磨亮


T0377

กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มเพิ่มลายซ้ายขวาลงยาบนล่างหลักสี ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียวสามชั้น
凸面狮子头加左右花+水龙多颜色龙牙中间坑形花+旁边三条交线手工壳


T0378
ตลับหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ยอดฝังเพชรทรงหยดน้ำ1เม็ด ข้างลวดเกลียว3ชั้น
凸面普通顶部雕平刀大花 顶部镶滴水形钻一粒 下面坑形雕花开关壳 旁边三条拉线


T0381 สิงห์เดี่ยวขัดมันทั้งองค์ 单狮子头剩下全面磨亮


T0382
ตลับหลังปิดกันน้ำ ธรรมดาหน้าโอ ยอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面普通顶部雕平刀海马花下面坑形雕花金壳 后封背随选雕神像防水开关壳

T0383
ตลับเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำ หน้าซุ้มลายพญานาคลายเต็ม แกะลายปาดแข้งสิงห์

不防水开关壳 前面狮子头古式水龙 雕平刀海马坑形花

T0386
กรอบติดซุ้มลงยาหลักสีบนล่าง กลางขัดมันสลับลาย ข้างแกะลาย
凸面上下狮子头+水龙多色龙牙壳 中间磨亮混合雕花 旁边雕花

T0387
ตลับงานมือหน้าโอติดซุ้มลวดสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์
凸面狮子头+水龙+旁边三条交线手工壳前面面中间坑形花旁边雕花开关壳

T0388
กรอบติดซุ้มสิงห์ ล่างพญานาคผสมเพชร ตาสิงห์เพชร ชุบขาว ลงยาดำทั้งองค์

凸型狮子头 眼睛镶钻 下面水龙混合钻石镀白金 全面黑龙牙壳


 

T0390
ตลับสิงห์เดี่ยวขัดมันทั้งองค์ 单狮子头剩下全面磨亮开关壳

T0393
ตลับดอกหลังปิด พิกุลบน-ล่าง ลวดไข่ปลาเต็มหน้า
上下暹罗 Pikul 花 全面鱼蛋边 后封背开关壳


T0394
กรอบหน้าโอลายจีนลงยาดำ 凸面中式花格黑龙牙

 

T0411
กรอบติดซุ้มสิงห์ 2 ชั้นต่อลายเถาวัลย์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์3D
双层狮子头加桃万花+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花壳

T0421
กรอบหน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว
鱼牙割边四爪型满面镶钻 不镀白金壳

T0427
ตลับติดซุ้มสิงห์ 2 ชั้นต่อลายเถาวัลย์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์
3D双层狮子头加桃万花+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花开关壳


T0430
ตลับเปิดเปิดหลังหน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว
满镶钻 四爪型 割边不镀白金开关壳


T0458
กรอบหน้าโอลายจีนลงยาดำ หูขาตั้งฝังเพชร

凸面中式花格黑龙牙 站脚圈镶钻

T0463
ตลับติดซุ้มบนล่าง ขัดมันทั้งองค์狮子头水龙 全面磨亮防水开关壳

 
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=12529
ID สินค้า / ID 商品 : 12529  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
ชื่อพระ【名稱】: หลวงปู่ทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดช้างไห้ 2558 龙婆托 伦上辟辟塔潘 佛历 2558 年 瓦沧海寺
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 62455 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 03-11-2015 20:58:22 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 09 April 2022
วันสิ้นสุด / 结束日期: 09 April 2023 (เหลืออีก / 剩下 14 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 177940 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :19058
ให้เช่า / 出售
206
  ID :19055
ให้เช่า / 出售
124
  ID :19041
ให้เช่า / 出售
258
  ID :19040
ขายแล้ว / 已出售
365
  ID :19039
ให้เช่า / 出售
107
  ID :19038
ให้เช่า / 出售
116
  ID :19037
ให้เช่า / 出售
137
  ID :19036
ให้เช่า / 出售
137
  ID :19029
ให้เช่า / 出售
164
  ID :19028
ให้เช่า / 出售
184
  ID :19027
ขายแล้ว / 已出售
146
  ID :18982
ให้เช่า / 出售
298
  ID :18959
ให้เช่า / 出售
230
  ID :18958
ให้เช่า / 出售
164
  ID :18930
ขายแล้ว / 已出售
237
  ID :18929
ให้เช่า / 出售
218
  ID :18927
ให้เช่า / 出售
222
  ID :18896
ขายแล้ว / 已出售
493
  ID :18895
ขายแล้ว / 已出售
525
  ID :18888
ขายแล้ว / 已出售
569
  ID :18887
ขายแล้ว / 已出售
504
  ID :18886
ให้เช่า / 出售
879
  ID :18882
เหรียญหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อทองแดงรมดำ รุ่นแรก ปี 2561 พ่อท่านจ่าง อาจารย์คลังแสงปรุกเสก รอยจารยันต์ เรียนคนทุกทิศ เรียกทรัพทุกทิศ ชนะทุกทิศ ตำหนักหลวงปู่ทวดลิ้นดำ ท่าข้าม จ.สงขลา 龙普托灵丹 双钱袋版 佛历2561年 红铜镀黑 婆探赞 阿赞康贤念经 踏看新庙 【心在人在神在 善由心生】四方招人,四方招财,四方胜赢符咒 心动不如行动 相信不如善信 心正行正万事顺!
名稱: 龙普托灵丹 双钱袋版 佛历2561年 红铜镀黑 婆探赞 阿赞康贤念经 踏看新庙 【心在人在神在 善由心生】四方招人,四方招财,四方胜赢符咒 心动不如行动 相信不如善信 心正行正万事顺!
高僧: 阿赞康
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
527
  ID :18881
ขายแล้ว / 已出售
621
  ID :18880
ขายแล้ว / 已出售
1225
  ID :18879
ให้เช่า / 出售
522
  ID :18877
ขายแล้ว / 已出售
472
  ID :18876
ขายแล้ว / 已出售
636
  ID :18875
ขายแล้ว / 已出售
633
  ID :18874
ขายแล้ว / 已出售
705
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店