หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1

กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2018/06/20

 

 

D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛

D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ


D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง


D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ

D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง

D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金


C 04    บัตร DD    DD 卡

C 05    บัตร U    U 卡

C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร 塔帕赞 Tpc

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

C 18 บัตรสมาคม 沙玛空卡  Smk

T0000

T0001 heart

T0002 heart

T0003

T0004
กรอบทองทรงหัวเต่าลวดดัดลายสุโขทัย หูลวด หัวเต่าฝังเพชร ตรงกลางยกกนฝระเบาะฝันเพชร
凸面龟头上下素国泰交线捲花 圈接交线龟头部镶钻 中间双层镶钻金壳


T0005 

T0006 กรอบทอง งานกรอบลายสุโขทัยดัดลวดเกลียวฉลุ

งานฝีมือประณิต เป็นงานที่ต้องออกแบบโดยเฉพาะ

莱素河泰交线锯型金壳 设计精美 独一无二 本店专业设计 价格公道

T0007 heart     กรอบทองธรรมดาทรงรูปไข่หัวเต่าลายไทยทั้งองค์     平面普通蛋形龟头雕花金壳 

T0008  heart      กรอบทองงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面雕花金壳

T0009  heart  单狮子头+手雕水龙全面薄金雕花 สิงห์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์

T0010 heart  กรอบทองธรรมดาลายไทยทั้งองค์     平面普通雕花金壳

T0011 

T0012

T0013 heart

T0014 heart     กรอบทองงานมือติดซุ้มขัดมันทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面磨光金壳

T0015 heart

T0016 heart

T0017  กรอบทอง 14 k ธรรมดาลายไทยยอดฝังพลอยแดงทรงหยอดน้ำ  平面14 K 金壳顶部放红宝石

T0018 heart     กรอบติดลายเกสรลวดสองชั้นลายทรายทั้งองค์     手工泰式手据花草型+旁边两条交线金壳喷沙面雕花

T0019  heart    กรอบทองงานมือติดซุ้มฝังเพชรชุบสองสี     手工 狮子头+水龙+镶钻石+定点镀白金

T0036/D กรอบผ่าหวายธรรมดาขัดมันหูทรงสี่กลม 帕外磨光壳(圆头)

T0041  heartกรอบธรรมดาหน้าโอขัดมันทั้งองค์

凸平面全面磨亮壳

T0042 กรอบดอกพิกุลบน-ล่าง ลวดไข่ปลาเต็มหน้า

上下暹罗 Pikul 花 全面鱼蛋边壳

 

T0059  ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้ง

立形单挂符管盖
T0059/D
ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้งลวดเกลียว2เส้นฝังเลงพรชรอบขัดมัน
立形单挂两条拉镶钻磨先符管盖


T0060 ฝาหัวจุก 2 หูแนวนอน

睡形两挂符管盖

 


T0061 
ฝา
หัวจุก 2 หูแนวตั้ง
立形两挂符管盖


T0062 ฝาหัวจุก 3 หูแนวตั้ง

立形三挂符管盖
T0063  ฝาหัวจุก 3 หูแนวนอน

睡形三挂符管盖

T0083

T0084

 

T0085 heart
กรอบหน้าโอฉลุลายเมฆสุโขทัยบนล่าง บนเกลียวดัดทรงหยดน้ำหุ้มดอกพิกุล กลางลวดไข่ปลา ข้างลวดไข่ปลาผสมหลอด
凸面上下手锯云型素国泰花 顶环捲拉线滴水形包Pikun花 中间鱼蛋旁边鱼蛋混管线


T0088 heart

 

T0089

T0091

T0094

T0116 heart  ยกซุ้มบน-ล่าง หน้ามัน ข้างไข่ปลา


T0117 heart ยกซุ้ม บน-ล่าง หน้ามัน ข้างลวดเกลียว

T0118 ฉลุลายบน-ล่าง

T 0120

T0123 ตลับT0124 heart


T0129 heart  กรอบทองสิงห์เดี่ยวลงยาร้อนเฉเพราะสิงห์หลักสีกลางแกะลายแข้งสิงห์ ล่างแกะลายพญานาคเลียบ

单狮子头多色热龙牙 中间坑形花 下面雕平水龙金壳

T 0130 heart

T 0147

T 0148

T 0161

T 0162

T 0163 heart

T 0164

T 0166

T 0188

T 0189

T 0190

T 0191

T 0192

T 0193

T 0194

T 0195

T 0196heart

T 0197

T 0198

T 0199

T 0200 heart

T 0201 heart

T 0202

T 0213

T 0256 heart

T0257
ตลับหน้าโอติดซุ้มสิงห์ตาและตรงกลางฝังเพชร ล่างพญานาคผสมผสมเพชร หลังลายแข้งสิงห์ลายตัด
​凸面狮子头眼睛 中间 底部水龙混合镶钻 后面坑形花开关壳

 

T0262 heart

T0263

T0265 heart

T0267 heart

T0268

T0269

T0270 heart

T0271

T0272 heart

กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มลวดสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์ ฝังเพชร15เม็ดตามแบบ ชุบทองคำขาว
凸面狮子头+水龙+旁边三条交线手工壳前面中间坑形花旁边雕花 镶15粒定点钻镀白金

T0274 heart


 

T0279 heart

T0280

T0286

T0290 heart

T0292 heart
กรอบทองหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ทั้งองค์ยอดบนฝังเพชรทรงหยดน้ำ 1 เม็ด
凸面普通坑形雕花金壳 顶部滴水形镶一粒钻石

 

T0297 heart

T0298 heart

T0299 heart

T0300

T0301

T0302

T0303 heart

T0304 heart

สิงห์เดี่ยวต่อเพชรซ้ายขวา ตาเขี้ยวฝังเพชรชุบทองคำขาวสองสี ลายไทยทั้งองค์

单狮子头眼睛、牙、左右镶钻+下面手雕水龙中间坑形雕花

T0305 heart

สิงห์เดี่ยวต่อเพชรซ้ายขวา ตาเขี้ยวฝังเพชรชุบทองคำขาวสองสี ลายไทยทั้งองค์

单狮子头眼睛、牙、左右镶钻+下面手雕水龙中间坑形雕花

T0306 heart

สิงห์เดี่ยว สิงห์ซ้านขวาแกะลาย หน้าลายไทยสลับลายทราย หูติดลวด ฝังเพชรชุบขาวตามจุก

凸面单狮子 狮子头左右雕平花+手雕水龙中间雕花混雕沙壳 定点镶钻镀白金

T0307
สิงห์เดี่ยวหน้ามัน หูติดลวด ฝังเพชรชุบขาวตามจุก
凸面单狮子头+手雕水龙中间磨亮 定点镶钻镀白金

T0308
กรอบหน้าโอธรรมดาลายไทยสลับขัดมัน
凸面普通雕花混磨亮壳

T0309 heart

T0312 heart

T0314 heart

T0316 heart


T0317 heart

T0318 heart

T0320 ตลับทองกันน้ำ ลงยาดำแข้งสิงห์ยอดบนเพชรทรงหยดน้ำ 1 เม็ด

坑形花黑龙牙顶镶钻开关防水金壳

T0322

T0324T0328 heart

T0329

T0330 heart
กรอบทองหน้าโอสิงห์เดี่ยวลงยาดำลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย 凸面单狮子头全面黑龙牙坑形雕花混合泰式花纹金壳


T0336
กรอบทองหน้าโอสิงห์เดี่ยวลงยาดำลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย 凸面单狮子头全面黑龙牙坑形雕花混合泰式花纹金壳

T0337
กรอบลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ซุ้มสิงห์ลงยาตามแบบหรือตามระบุ 坑形交线卷花 狮子头龙牙照款或随定

T0339 heart

 

T0334

T0335

T0340 ตลับหน้าฝังเพชรเต็มหน้าทนงหัวเต่า ฝังจิก4เม็มยิขอบ

龟头凸面满面镶钻四瓜雕边开关壳

T0341

ตลับหลังปิดกันน้ำหน้าโอลงยาสีดำลายเถาวัลย์เต็มหน้า ข้างลวดเกลียว3ชั้น หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面满面桃万黑色龙牙 旁边三条交线 后封背随选雕神像防水开关壳


T0343

T0344

T0345 heart
ตลับติดซุ้ม สิงห์ตาเพชร พญานาคผสมฉลุลาย ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์

防水开关壳狮子头眼睛镶钻石+水龙+旁边鱼蛋交线 手工壳前面面中间坑形花旁边雕花

T0346
ตลับหน้าโอธรรมดา ยอดฝังเพชรทรงยอดน้ำตามแบบ ข้างเพชรหน้าและหลังแกะลายปาด ล่างลายแข้งสิงห์

开关防水壳 凸面坑形花 顶部滴水形镶钻 加莲花顶前后

T0347
ตลับลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ซุ้มสิงห์ลงยาตามแบบหรือตามระบุ

防水开关壳坑形交线卷花 狮子头龙牙照款或随定

T0348 heart
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มสิงห์เพิ่มลายซ้านขวา กลางลายแข้งสิงห์ ล่างลายเถาวัลย์ฉลุ 狮子头左右桃万据花+下桃万据花水龙 中间坑形花手工壳

T0350 heart

กรอบทองหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ ยอดยิงเลเซอร์ตัวหนังสือลงยา

凸面普通坑形雕花 顶部雷射字龙牙 金壳

T0351 heart

กรอบทองหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ข้างลวดเกลียว3ชั้น

凸面普通顶部雕平刀大花下面坑形雕花金壳 旁边三条拉线

T0352 heart
T0352กรอบทองหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ยอดฝังเพชรทรงหนดน้ำ1เม็ด ข้างลวดเกลียว3ชั้น

凸面普通顶部雕平刀大花 顶部镶滴水形钻一粒 下面坑形雕花金壳 旁边三条拉线


T0354
ตลับหน้าโอนติดซุ้มสิงห์เพชรต่อลาย กลางล่างลายเถาวัลย์ฉลุผสมลายแข้งสิงห์ ช่องว่างฝังเพชร

凸面开关壳上狮子头眼睛镶钻左右桃万据花 中下桃万据花混合坑形 前面凹空位镶钻


 

T0357
ตลับเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำ หน้าซุ้มลายพญานาคลายเต็ม บนมีหลอดแข็ม แกะลายปาดแข้งสิงห์

不防水开关壳 前面狮子头古式水龙 上顶管针式开关口 雕平刀海马坑形花

T0358 heart
กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ลงยาดำ 凸面坑形花黑龙牙

T0361
ตลับทองหน้าโอเพชรรอบ ข้างลวดเกลียว3ชั้น หลังบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์

凸面全面镶钻开关壳 旁边三条拉线 后顶部雕平刀海马花下面坑形雕花

T0363 heart กรอบธรรมดาหน้โอ ลายไทยสลับลายทราย

凸面普通手雕水龙中间雕花混雕沙壳

T0371
กรอบเลส ล็อกหกจุด หน้าฝังเพชรซุ้มสิงห์เดี่ยวตาเพชร +ฝังสี่มุมละ 3 เม็ด 
手镯链壳 前面单狮子头照款镶钻

T0372
ตลับหน้าโอลายแข้งสิงห์ช่อลงยาแดง ยอดฝังเพชรทองหยดน้ำ
凸面开关壳 连串坑形花红龙牙 顶滴水形镶钻


T0374
ตลับงานมือหน้าโอติดซุ้มสิงห์(สองชั้น)เพิ่มลายซ้านขวา กลางลายแข้งสิงห์ ล่างลายเถาวัลย์ฉลุ 
双层狮子头左右桃万据花+下桃万据花水龙 中间坑形花手工开关壳


T375
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มเพิ่มลายซ้ายขวาลงยาบนล่างหลักสี ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียวสามชั้น
凸面狮子头加左右花+水龙多颜色龙牙中间坑形花+旁边三条交线手工壳


T0376
ตลับไม่กันน้ำหลังปิดขัดมันทั้งองค์ 不防水开关壳 封背全面磨亮


T0377heart

กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มเพิ่มลายซ้ายขวาลงยาบนล่างหลักสี ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียวสามชั้น
凸面狮子头加左右花+水龙多颜色龙牙中间坑形花+旁边三条交线手工壳T0378
ตลับหน้าโอธรรมดายอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ ยอดฝังเพชรทรงหยดน้ำ1เม็ด ข้างลวดเกลียว3ชั้น
凸面普通顶部雕平刀大花 顶部镶滴水形钻一粒 下面坑形雕花开关壳 旁边三条拉线


T0381 สิงห์เดี่ยวขัดมันทั้งองค์ 单狮子头剩下全面磨亮


T0382
ตลับหลังปิดกันน้ำ ธรรมดาหน้าโอ ยอดบนลายปาดลายล่างลายแข้งสิงห์ หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面普通顶部雕平刀海马花下面坑形雕花金壳 后封背随选雕神像防水开关壳

T0383 heart
ตลับเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำ หน้าซุ้มลายพญานาคลายเต็ม แกะลายปาดแข้งสิงห์

不防水开关壳 前面狮子头古式水龙 雕平刀海马坑形花

T0386  heart
กรอบติดซุ้มลงยาหลักสีบนล่าง กลางขัดมันสลับลาย ข้างแกะลาย
凸面上下狮子头+水龙多色龙牙壳 中间磨亮混合雕花 旁边雕花

T0387
ตลับงานมือหน้าโอติดซุ้มลวดสามชั้นหน้าลายแข้งสิงห์
凸面狮子头+水龙+旁边三条交线手工壳前面面中间坑形花旁边雕花开关壳

T0388
กรอบติดซุ้มสิงห์ ล่างพญานาคผสมเพชร ตาสิงห์เพชร ชุบขาว ลงยาดำทั้งองค์

凸型狮子头 眼睛镶钻 下面水龙混合钻石镀白金 全面黑龙牙壳


 

T0390 heart
ตลับสิงห์เดี่ยวขัดมันทั้งองค์ 单狮子头剩下全面磨亮开关壳

T0393
ตลับดอกหลังปิด พิกุลบน-ล่าง ลวดไข่ปลาเต็มหน้า
上下暹罗 Pikul 花 全面鱼蛋边 后封背开关壳


T0394
 heart
กรอบหน้าโอลายจีนลงยาดำ 凸面中式花格黑龙牙


T0396 heart
กรอบฝังเพชรหน้าโอติดซุ้มตาเพชรเขี้ยวเพชร ที่เหลือฝังเพชร ลวดเกลียวบน1 เส้น
凸面镶钻壳 狮子眼睛+牙镶钻 剩下全部镶钻 旁边加一条交线

 

T0397
ตลับหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ทรงหัวเต่า
龟头凸面普通坑形雕花开关壳


T0398 heart
กรอบติดลวดติดลายฉลุดอกเกสร ลวดเกลียว3เส้น แกะทรายทั้งองค์
凸面上下挑万手鋸花 加花朵 旁边三条拉线 全面雕沙壳


T0403 heart
กรอบหน้าโอเพชรรอบแบบล็อกเพรา ยอดบนทรงกยดน้ำ 1 เม็ด ข้างลวดเกลียวไข่ปลา3ชั้น หลังลายแข้งสิงห์
凸面全面镶钻(镶轨道型)壳 顶部镶滴水形大钻一粒 旁边鱼蛋三条拉线 后顶部雕平刀海马花下面坑形雕花T0405 heart
ตลับงานมือหน้าโอติดซุ้มสิงห์ กลางฝังเพชร ล่างพญานาคซ้ายขวาผสมเพชร ข้างและหลังลายไทย
狮子头 中间镶钻 下左右水龙混合镶钻手工开关壳T0406 heart
ตลับฝังเพชรเต็มหน้ายกกระเบาะเพชรบนล่าง ข้างลวดเกลียวไข่ปลาสามชั้น

凸面全面三层镶钻 上下两层 旁边鱼蛋三条拉线开关壳


T0409
ตลับกันน้ำ ติดซุ้มบนล่าง แกะเพิ่มสิงห์ซ้ายขวา ลายทรายทั้งองค์
靠乔开关壳 龙型泰式锯花 下底拉一条平卷线


T0410
ตลับติดซุ้มต่อลาย พญานาคผสมฉลุลายกนก ลวดเกลียวไข่ปลาผสมหลอดตามแบบ

防水开关壳狮子头加花+桃万水龙+旁边鱼蛋交线混合管线手工壳前面面中间坑形花旁边雕花

T0411 heart
กรอบติดซุ้มสิงห์ 2 ชั้นต่อลายเถาวัลย์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์3D
双层狮子头加桃万花+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花壳

T0412
 heart
กรอบติดซุ้มสิงห์เขี้ยวนอน ตรงกลางแกะลายแข้งสิงห์ซิกแซ็กสองรอบ พญานาคฉลุลายกนกใบไม้
狮子头长睡牙 中间双层曲线坑形花 下双水龙混合火焰树叶型花 旁边雕花壳

T0413
 heart
กรอบหน้าโอธรรมดาทรงหัวเต่า ลายแข้งสิงห์ผสมซิกแซ็กตัดเงา
凸面普通龟头内曲割竹花 顶部龟头平刀海马花

T0414
 heart
กรอบหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ผสมซิกแซ็กตัดเงา
凸面普通坑形花内曲割竹花壳


T0415

​ตลับครอบแก้ว ฉลุลายกนกพญานาค ล่างลวดเกลียวแบน 1 เส้น
靠乔开关壳 龙型泰式锯花 下底拉一条平卷线


T0418
กรอบหน้าโองานมือติดซุ้มสิงห์เดี่ยวหน้ามันสลับลาย ล่างพญานาค ข้างลายไทย
凸面单狮子头+下雕平面水龙 手工前中间面磨亮混合雕花 旁边雕花壳

T0421 heart
กรอบหน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว
鱼牙割边四爪型满面镶钻 不镀白金壳T0422
กรอบหน้าโอธรรมดาลงยาหลักสีบนล่างลายตัด กลางลายแข้งสิงห์ตามระบุ
凸平面多色全面龙牙壳 颜色随意定

T0424
กรอบหน้าโอธรรมดายอดลงยาลายเถาวัลย์ล่างลายแข้งสิงห์ สีตามสั่ง
普通凸面顶桃万花下面坑形花龙牙 颜色随定


T0426
ตลับทองฝังเพชรรอบยอดบนทรงยอดน้ำ1เม็ด ฝังแบบตาม้า
全面镶钻顶部滴水大钻一粒开壳壳

T0427
ตลับติดซุ้มสิงห์ 2 ชั้นต่อลายเถาวัลย์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์
3D双层狮子头加桃万花+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花开关壳


T0430 heart
ตลับเปิดเปิดหลังหน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว
满镶钻 四爪型 割边不镀白金开关壳T0432
กรอบหน้าโอติดซุ้ม สิงห์ต่อลายฉลุลงยาบนล่างสีตามระบุ ตาสิงห์ตาพญานาคและตรงกลางฝังเพชร
凸面狮子左右锯花 上面龙牙颜色随定 狮子水龙眼与中间镶钻壳

T0436​
กรอบทองติดซุ้มบนล่าง ตรงกลางฝังเพชร ตาสิงห์พญานาคสามเหลี่ยมหูฝังเพชร ลวดเกลียว3ชั้น หูลวดคู่ติดเกลียว ห่วงแบนฝังเพชรทรงวงรี
狮子头双水龙眼睛与定点镶钻,旁边三条拉线壳

T0437
ตลับหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ผสมซิกแซ็กตัดเงา
凸面普通坑形花内曲割竹花开关壳

T0438
กรอบหน้าโอเลข้อความบนล่างสีตามสั่ง
随定上下光刻字幕龙牙壳

T0440 heart
กรอบหน้าโอติดซุ้มลายหล่อ บนลายสิงห์ฝังเพชร No.57 ล่างลายพญานาค No.56 ผสมเลเซอร์ตัวหนังสือลงยาสีตามสั่ง ตรงกลางลายทรายผสมลายไทย หลังลายแข้งสิงห์
凸面上57号倒模狮子头花型加镶钻 下56号倒模桃万水龙花型 中间沙面混合雕花 后片坑形花壳

T0443
กรอบหน้าโอสิงห์เดี่ยวตาเพชร ลวดเกลียว3 ชั้น หน้าที่เหลือฝังเพชร ฝังแบบไหนตามระบุ
凸面单狮子头眼睛镶钻,三条拉线 剩下全镶钻

T0445
ตลับซุ้มเพชร 2 หน้าหน้าโอฉลุลายเมฆสุโขทัยบนล่าง บนหัวสิงห์ตาเพชร กลางลวดไข่ปลา หลังบนยกกระเบาะฝังเพชร ล่างเพชรรอบฝังแบบจิกหรือตาม้าตามสั่ง ข้างลวดไข่ปลาผสมหลอด หูติดลวดเกลียว
凸面上下手锯云型素国泰花 顶狮子眼睛镶钻 中间鱼蛋旁边鱼蛋混管线 后面凸面顶镶钻两层 下面绕钻 圈拉线开关壳

T0447

กรอบลายโบราณหน้าเรียบ เปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำ ลายไทย
不防水古式平面花款壳


T0449 
heart
กรอบสิงห์เดี่ยวลงยาลายเถาวัลย์เต็มหน้า ข้างลวดเกลียว 3 ชั้น
全面单狮子桃万龙牙壳 旁边三条交线壳


T0450
ตลับกันน้ำหน้าโอธรรมดาลายแข้งสิงห์ทั้งองค์ หน้าหลังลบเหลี่ยม
帕外凸面普通坑形雕花防水开关金壳

T0451
ตลับหน้าโอฉลุลายเมฆสุโขทัยบนล่าง บนเกลียวดัดทรงหยดน้ำหุ้มดอกพิกุล กลางลวดไข่ปลา ข้างลวดไข่ปลาผสมหลอด หลังลายแข้งสิงห์
凸面上下手锯云型素国泰花 顶环捲拉线滴水形包Pikun花 中间鱼蛋旁边鱼蛋混管线开关壳


T0452
กรอบหน้าโอติดซุ้มสิงห์ตาและเขี้ยว ฝังเพชร ตรงกลางฝังเพชรแบบล็อก ล่างตาพญานาคฝังเพชรและผสมผสมเพชร ข้างลวดเกลียวไข่ปลา
凸面眼睛和牙狮子 水龙眼 中间 底部镶钻 旁边鱼蛋拉线壳

T0453
รอบลายเถาวัลย์ฉลุยอดทรงหยดน้ำฝังเพชร ลวดเกลียว2เส้น หน้าขัดมัน ข้างและหลังแกะทราย
凸面上下挑万手鋸花 顶滴水型镶钻 旁边两条拉线 前面磨亮旁边后面雕沙壳


T0456
ตลับหน้าเลี่ยบฝังเพชรมุมตามจุด ขัดเงาทั้งองค์
平面磨亮 四角定点镶钻开关壳

T0458
กรอบหน้าโอลายจีนลงยาดำ หูขาตั้งฝังเพชร

凸面中式花格黑龙牙 站脚圈镶钻

T0463
ตลับติดซุ้มบนล่าง ขัดมันทั้งองค์狮子头水龙 全面磨亮防水开关壳

T0472
ตลับหลังปิดไม่กันน้ำ หน้าซุ้มลายพญานาค หลังลายเปลวไฟตาข่าย
不防水封背开关壳 前面狮子头水龙 后面网状火焰雕花

T0473
กรอบหน้าโอ ฉลุลายบนล่าง ยอดบนฝังเพชรทรงใบใม้3เม็ดชุบหน้าขาว กลางขัดเงา ข้างลวดเกลียว2เส้น ข้าง+หลังลายไทย
凸面上下桃万手锯花 顶镶叶子形钻石三粒镀白金 中间磨亮 旁边两绦拉线壳

T0477
สิงห์เดี่ยวต่อลายเถาวัลย์ฉลุตาฝังเพชร ลายไทยสลับลายทราย
凸面单狮子头接桃万锯花+眼睛镶钻+手雕水龙中间雕花混雕沙壳

T0478
กรอบทองหน้า ยอดบนฉลุลายเถาวัลดอกเกสร ขัดเงาทั้งองค์
凸面壳 上部锯桃万+花朵 剩下磨亮

T0482
ฝาครอบตะกรุด3หู ลายฉลุ
3挂符管盖泰式锯花

T0485
ฝาครอบตะกรุด3หู ลายฉลุ ข้อกลางหนังสือลงยาสีตามสั่ง แกะลาย
3挂符管盖泰式锯花 中间刻字龙牙颜色随定 雕花

T0486
กรอบหน้าโองานมือติดซุ้มฝังเพชรตาสิงห์กลางล่าง ชุบสองสี
凸面手工 狮子头+水龙+中下狮子头眼睛镶钻石镀白金壳

T0487
ตลับเปิดเปิดหลังหน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว ข้างลวดไข่ปลา
满镶钻 四爪型 割边不镀白金 旁边鱼蛋拉线开关壳

T0492
ตลับหลังปิดไม่กันน้ำ ธรรมดาหน้าโอไม่มียอดแหลม ยอดบนลายแข้งสิงห์รอบ หลังแกะยันต์หรือรูปละครตามเลือก
凸面普通无顶头全面坑形雕花金壳 后封背随选雕神像或雕符不防水开关壳


T0503
ตลับหลังปิดแกะลายตามสั่ง ฝังเพชรหน้าโอติดซุ้มตาเพชรเขี้ยวเพชร ที่เหลือฝังเพชร ลวดเกลียวกลาง 2 เส้น กันน้ำหรือไม่ต้องDFระบุ
凸面封背镶钻开关壳 狮子眼睛+牙镶钻 剩下全部镶钻 旁边中间加两条交线 是否防水随定


T0504
ตลับลายเถาวัลย์ลวดเกลียวดัด ลงยาตามแบบหรือตามระบุ หูลวดสามชั้น ข้างลวดเกลียวไข่ปลา
防水开关壳桃万交线卷花 龙牙照款或随定 防边鱼蛋拉线


T0508
ตลับลายเถาวัลย์ลวดเกลียวดัด ลงยาตามแบบหรือตามระบุ หูลวดสามชั้น ข้างลวดเกลียวไข่ปลา
防水开关壳桃万交线卷花 龙牙照款或随定 防边鱼蛋拉线

T0510 
heart
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มบนช่าง ข้างลวดเกลียวสองเส้น กลางลายยับทราย
狮子头+水龙 旁边两条交线 中间手工雕沙壳


T0511 heart
กรอบงานมือหน้าโอติดซุ้มราหูลายไทยทั้งองค์
拉胡头+水龙 手工全面雕花金壳


T0520
ตลับหลังปิดหน้าโอซุ้มสิงห์เดี่ยวตาเพชรที่เหลือฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบชุบทองคำขาว ข้างลวดไข่ปลา หลังแกะรูปละครตามสั่ง
单獅子眼睛+下面镶钻 四爪型 割边镀白金 旁边鱼蛋拉线 后面雕随意选的神象封背开关壳

 

 
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=12529
ID สินค้า / ID 商品 : 12529  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1
ชื่อพระ【名稱】: หลวงปู่ทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดช้างไห้ 2558 龙婆托 伦上辟辟塔潘 佛历 2558 年 瓦沧海寺
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 77117 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 03-11-2015 20:58:22 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 05 July 2023
วันสิ้นสุด / 结束日期: 04 July 2024 (เหลืออีก / 剩下 13 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 195060 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบทองชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种金壳名字和款式 3/1 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :19949
ให้เช่า / 出售
12
  ID :19948
ให้เช่า / 出售
9
  ID :19946
ให้เช่า / 出售
40
  ID :19945
ขายแล้ว / 已出售
42
  ID :19944
ขายแล้ว / 已出售
28
  ID :19943
ขายแล้ว / 已出售
48
  ID :19942
ขายแล้ว / 已出售
49
  ID :19941
ให้เช่า / 出售
29
  ID :19940
ให้เช่า / 出售
55
  ID :19939
ให้เช่า / 出售
48
  ID :19921
ให้เช่า / 出售
64
  ID :19886
ขายแล้ว / 已出售
260
  ID :19885
ขายแล้ว / 已出售
240
  ID :19884
ขายแล้ว / 已出售
187
  ID :19883
ขายแล้ว / 已出售
192
  ID :19882
ให้เช่า / 出售
223
  ID :19881
ขายแล้ว / 已出售
209
  ID :19880
ขายแล้ว / 已出售
202
  ID :19799
ขายแล้ว / 已出售
230
  ID :19784
ขายแล้ว / 已出售
264
  ID :19783
ขายแล้ว / 已出售
292
  ID :19782
ให้เช่า / 出售
289
  ID :19781
ขายแล้ว / 已出售
291
  ID :19780
ขายแล้ว / 已出售
382
  ID :19779
ขายแล้ว / 已出售
324
  ID :19778
ขายแล้ว / 已出售
433
  ID :19767
ขายแล้ว / 已出售
297
  ID :19766
ขายแล้ว / 已出售
250
  ID :19765
ให้เช่า / 出售
254
  ID :19764
ขายแล้ว / 已出售
283
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店