คะแนน 分数

กฎกติการให้คะแนนในด้านความเชื่อถือของร้านค้าจากระบบ

商店的信用与服务态度分数表(系统自动投分)

      1. โลโก้ร้านค้า 30 คะแนน 商店 logo 30

      2 . ป้ายร้านค้า 30 คะแนน 商店招牌 30

      3. รายละเอียดร้านค้า 30 คะแนน 商店详容 30

      4. การรับประกัน 30 คะแนน 如何保证产品 30

      5. การลงสินค้า 上传产品
          5.1 สถานะ ให้เช่า เปิดจอง พระโชว์ อย่างละ 10 คะแนน 出售 预定 展示 状态 每项 10
          5.2 สถานะ ขายแล้ว 50 คะแนน 已出售状态 50
          5.3 สินค้าใบรับรอง 100 คะแนน 产品有保证卡或比赛纸 100

      6. ต่ออายุร้านค้าปีละ 10,000 คะแนน 一年续期申请 10,000

กฎกติกาการให้คะแนนจากคณะกรรมการ 团组部分数

      1. คุณภาพสินค้า 产品的质量 500-1000
      2. การถ่ายภาพ 照片完美度 500-1000
      3. การตกแต่งร้านค้าสวยงาม 商店完美度 500-1500 分

ตารางคะแนนความน่าเชื่อถือร้านค้า 信用与服务态度分数表
4-10 คะแนน 分
11-40 คะแนน 分
41-90 คะแนน 分
91-150 คะแนน 分
151-250 คะแนน 分
251-500 คะแนน 分
501-1000 คะแนน 分
1001-2000 คะแนน 分
2001-5000 คะแนน 分
5001-10000 คะแนน 分
10001-20000 คะแนน 分
20001-50000 คะแนน 分
50001-100000 คะแนน 分
100001-200000 คะแนน 分
200001-500000 คะแนน 分
500001-1000000 คะแนน 分
1000001-2000000 คะแนน 分
2000001-5000000 คะแนน 分
5000001-10000000 คะแนน 分
10000001 คะแนนขึ้นไป 分以上