การชำระเงิน / 如何付款 คลิกดูวิธี / 点击看如何汇款
ธนาคาร
银行名称
สาขา
分行
ประเภทบัญชี
帐户类型
เลขที่บัญชี
帐户号码
ชื่อบัญชี
帐户名称
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน หาดใหญ่ ออมทรัพย์ 992-211282-4 สำนักงานเว็บพระเอเซีย
Kasikorn Bank Robinson Hatyai Branch Saving 992-211282-4 Office WebPraAsia
ธนาคารกรุงไทย หาดใหญ่ ออมทรัพย์ 902-059221-1 สำนักงานเว็บพระเอเซีย
Krungthai Bank Hatyai Saving 902-059221-1 Office WebPraAsia
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ ออมทรัพย์ 509-292513-5 สำนักงานเว็บพระเอเซีย
Siam Commercial Bank Hatyai Branch Saving 509-292513-5 Office WebPraAsia
中国 : 农业银行美兰分行 中国/จีน Saving 6228480158093888077 林声富
Maybank 马来西亚/มาเลเซีย Saving 114543060445 Ting Ping Chiew
大众银行 马来西亚/มาเลเซีย Saving 4622764912 Choo  Siaw  Ling
DBS bank 星加坡/สิงคโปร์ Saving 011-0-033449 Andy Ng
第一銀行 麻豆分行/ไต้หวัน Saving 007 62268076001 黃茂哲
Paypal Payment :

หากต้องการแจ้งชำระเงิน ผ่านหน้าเว็บ โปรดทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนครับ
通知付款必需登录系统后才能通知(在 ระบบจัดการร้านค้า / 商店系统编辑区里面)