ค้นหาร้านค้า / 搜索商店
ค้นหาสินค้า /搜索圣物
ค้นหาร้านค้าตามตัวอักษร / 搜索商店按字母順序排列
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z                              
  ID : 19612
ให้เช่า / 出售
11
  ID : 19611
หลวงปู่ไต้ฮงกง 宋太锋祖师
名稱: 宋太锋祖师
高僧: 宋太锋祖师
年期: 佛历 2539 年
佛寺: หัวลำโพง
ให้เช่า / 出售
12
  ID : 19610
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
11
  ID : 19609
ให้เช่า / 出售
9
  ID : 19608
ให้เช่า / 出售
15
  ID : 19607
ให้เช่า / 出售
26
  ID : 19606
ให้เช่า / 出售
19
  ID : 19605
องค์นี้เบอร์3!! รูปเหมือนหล่อตั้งหน้ารถ ขนาด 1นิ้วครึ่ง รุ่น1 ปี2543 เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี
名稱: รูปหล่อตั้งหน้ารถ
几帮: 頭帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 供奉型 车摆
年期: 佛历 2543 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
พระโชว์ / 展示
23
  ID : 19604
ล็อกเก็ต90ปี ฉากฟ้า เบอร์1 ปี2548 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี สร้าง692องค์
名稱: 络给(LokKet)
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2548 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ขายแล้ว / 已出售
16
  ID : 19603
ขายแล้ว / 已出售
13
  ID : 19602
ให้เช่า / 出售
17
  ID : 19601
เหรียญหล่อหันข้าง 85ปี หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2544 เนื้อทองผสม
名稱: เหรียญหล่อหันข้าง
几帮: 頭帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
13
  ID : 19600
เหรียญหล่อกริ่งซุ้มขุนพลใหญ่ เนื้อทองผสม ปี44 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี
名稱: เหรียญหล่อกริ่งซุ้มขุนพลใหญ่
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
14
  ID : 19599
เหรียญมหายันต์ เนื้อเงิน หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี2550
名稱: เหรียญมหายันต์
高僧: 龙普遮 瓦干帮构寺Lp ceux Wat Klangbankaew 
年期: 佛历 2550 年
佛寺: 龙普遮 瓦干帮构寺Lp ceux Wat Klangbankaew 
ให้เช่า / 出售
21
  ID : 19598
พระโชว์ / 展示
71
  ID : 19597
RamiroRah
名稱: RamiroRah
年期: 龙普漂金身 Lp khaew
พระโชว์ / 展示
14
  ID : 19596
龙普漂 Lp khaew Wat Hoi Ngor
名稱: 龙普漂 Lp khaew
佛寺: Wat Hoi Ngor
ให้เช่า / 出售
18
  ID : 19595
ให้เช่า / 出售
29
  ID : 19594
ให้เช่า / 出售
32
  ID : 19593
ThomasMow
名稱: ThomasMow
年期: 龙普漂 Lp khaew
พระโชว์ / 展示
23
  ID : 19592
ให้เช่า / 出售
29
  ID : 19591
Peterced
名稱: Peterced
年期: 龙婆芡 瓦差龙佛寺 Lp chem Watchalong
พระโชว์ / 展示
28
  ID : 19590
ให้เช่า / 出售
31
  ID : 19589
ให้เช่า / 出售
52
  ID : 19588
พระปิดตามหาอุดอาจารย์ปาล เขาอ้อ พัทลุง
名稱: Pitda 必打(掩面佛) 阿赞帮 瓦考噢佛寺
高僧: 阿赞帮
年期: 佛历 2485 年
佛寺: 考噢门派高僧
ขายแล้ว / 已出售
51
  ID : 19587
JosephGof
名稱: JosephGof
年期: 瓦龙奔佛寺 Watlongbon
พระโชว์ / 展示
23
  ID : 19586
RonnieFew
名稱: RonnieFew
年期: 龙婆托 二帮 大模蛋形
พระโชว์ / 展示
33
  ID : 19585
善加財佛 金质
名稱: 善加財佛
ให้เช่า / 出售
27
  ID : 19584
พระปิดตาขี่ไก่ วัดดวงแข
名稱: พระปิดตาขี่ไก่
佛寺: วัดดวงแข
ให้เช่า / 出售
31
  ID : 19583
ให้เช่า / 出售
52
  ID : 19582
MarionCaupt
名稱: MarionCaupt
年期: 小模蛋形
พระโชว์ / 展示
28
  ID : 19581
หยกแกะหลวงพ่อเกษม ปี 2538
名稱: 龙婆噶神 佷马哥 瓦素三呆啦(Lp Kasaem khemmako Wat Susantailat)
高僧: 龙婆噶神 佷马哥 瓦素三呆啦(Lp Kasaem khemmako Wat Susantailat)
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 瓦素三呆啦佛寺(Wat Susantailat)
ให้เช่า / 出售
31
  ID : 19580
ให้เช่า / 出售
37
  ID : 19579
ให้เช่า / 出售
71
  ID : 19578
ให้เช่า / 出售
72
  ID : 19577
ให้เช่า / 出售
43
  ID : 19576
ให้เช่า / 出售
39
  ID : 19575
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
ให้เช่า / 出售
34
  ID : 19574
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
ให้เช่า / 出售
37
  ID : 19573
ให้เช่า / 出售
39
  ID : 19572
神龜長壽富貴佛
名稱: 神龜長壽富貴佛
ให้เช่า / 出售
40
  ID : 19571
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
ให้เช่า / 出售
44
  ID : 19570
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 咋都康啷玛贴
ให้เช่า / 出售
39
  ID : 19569
象神佛
名稱: 象神佛
ให้เช่า / 出售
43
  ID : 19568
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ
名稱: เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ
高僧: เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ
ให้เช่า / 出售
34
  ID : 19567
พระพรหม วัดดอน 帕彭 瓦蹲寺
名稱: 帕彭 瓦蹲寺
年期: 佛历 2556 年
佛寺: วัดดอน
ให้เช่า / 出售
38
  ID : 19565
พระพรหม 4 หน้า วัดสุทัศน์
名稱: พระพรหม วัดสุทัศน์瓦俗塔寺
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
49
  ID : 19564
พระชัยวัฒน์ชุดทองคำ วัดบวรนิเวศวิหาร
名稱: 帕柴瓦金套装 波旺尼维寺 (Wat Bowonniwet Vihara)
佛寺: 瓦波温寺
ให้เช่า / 出售
39
  ID : 19563
贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
43
  ID : 19562
จตุคาม วัดพุทไธศวรรค์贾图坎寺 Phutthaisawan
名稱: 贾图坎寺 Phutthaisawan
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
38
  ID : 19561
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
几帮: 头帮牌
模版: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
41
  ID : 19560
ให้เช่า / 出售
55
  ID : 19559
ให้เช่า / 出售
66
  ID : 19558
ขายแล้ว / 已出售
49
  ID : 19557
ให้เช่า / 出售
49
  ID : 19556
RichardLenCe
名稱: RichardLenCe
年期: 莲龙普漂 瓦龙奔佛寺 佛历 2513 年 Lp khaew Watlongbon
พระโชว์ / 展示
42
  ID : 19555
ขายแล้ว / 已出售
49
  ID : 19554
ให้เช่า / 出售
75
  ID : 19553
ขายแล้ว / 已出售
56
  ID : 19552
ให้เช่า / 出售
66
  ID : 19549
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2537
名稱: 龙婆噶神 佷马哥 瓦素三呆啦(Lp Kasaem khemmako Wat Susantailat)
ขายแล้ว / 已出售
87
  ID : 19548
ให้เช่า / 出售
76
  ID : 19547
ให้เช่า / 出售
71
  ID : 19546
ให้เช่า / 出售
68
  ID : 19545
ให้เช่า / 出售
71
  ID : 19544
ให้เช่า / 出售
80
  ID : 19543
ขายแล้ว / 已出售
77
  ID : 19538
ให้เช่า / 出售
106
  ID : 19531
ให้เช่า / 出售
90
  ID : 19530
พระรอดหลวงลำพูน
名稱: 帕洛 龙哈里喷猜 Phrarod Haripunchai
ให้เช่า / 出售
95
  ID : 19529
ให้เช่า / 出售
93
  ID : 19528
รูปเหมือนปั๊ม รุ่น1 เนื้อเงิน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พ.ศ.2540/ First batch Roopmuen Pump Luang Por Unn (Oun) Wat Tankong Silver material
名稱: First batch Roopmuen Pump Silver, 1 in 158 pieces
几帮: 頭帮
高僧: LP Oun /龙婆温
模版: 金身
年期: 佛历 2540 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
86
  ID : 19527
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อนวะ ปีพ.ศ.2540 /The first batch of Nawa Rian Luang Por Oun (Unn) Wat Tankong /第一期九宝铜自身铜牌,龙婆温瓦丹功佛寺,佛历2540
名稱: The first batch of Nawa Rian Luang Por Oun (Woon) Wat Tankong /第一期九宝铜自身铜牌,龙婆温瓦丹功佛寺,佛历2540
几帮: 頭帮
高僧: LP Oun /龙婆温
年期: 佛历 2540 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
109
  ID : 19526
ให้เช่า / 出售
182
  ID : 19525
สมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อแก่น้ำมัน / Phra Somdej Men Luang Por Unn Wat Tankong /崇迪民 龙婆温
名稱: Phra Somdej Mien /崇迪民
几帮: 頭帮
高僧: LP Oun /龙婆温
模版: 拼卡念版模
年期: 佛历 2495 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ขายแล้ว / 已出售
126
  ID : 19524
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 帕批子昧诺哪 后面没有符 瓦帕息啦达纳嘛哈塔(地下城佛牌)
名稱: พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 帕批子昧诺哪 后面没有符 瓦帕息啦达纳嘛哈塔(地下城佛牌)
ให้เช่า / 出售
134
  ID : 19523
ให้เช่า / 出售
114
  ID : 19522
ให้เช่า / 出售
125
  ID : 19521
วัวธนูครูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง
名稱: 帕科素帕蜡寺(我它恕)
高僧: ครูบานันตา
佛寺: ทุ่งม่านใต้
ให้เช่า / 出售
110
  ID : 19520
ให้เช่า / 出售
109
  ID : 19519
ให้เช่า / 出售
103
  ID : 19518
พระปิดตาอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาพิมพ์ปั้น
名稱: 必打(掩面佛)阿赞也 瓦蹲沙拉佛寺 最早期制版
年期: 佛历 2485 年
ให้เช่า / 出售
260
  ID : 19517
ผ้ายันต์ รุ่น1 ร่ำรวยมหาศาล ปี 2543 สร้างจำนวน 84 ผืนครับ
名稱: 符布
几帮: 頭帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2543 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
พระโชว์ / 展示
148
  ID : 19516
พระปิดตาทองเสี้ยน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2542
名稱: 比打佛(遮面佛)
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 比打佛(遮面佛)
年期: 佛历 2542 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
265
  ID : 19515
พระกริ่งตั๊กแตนใหญ่ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อชนวน ปีพ.ศ.2542 /Phra Kring Takataen Yai, Luang Por Unn Wat Tankong B.E.2542 Nur Chanuan
名稱: พระกริ่งตั๊กแตนใหญ่ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อชนวน ปีพ.ศ.2542 /Phra Kring Takataen Yai, Luang Por Unn (Woon) Wat Tankong B.E.2542 Nur Chanuan
几帮: 頭帮
高僧: Luang Por Unn /龙婆温
年期: 佛历 2542 年
佛寺: Tankong Temple /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
99
  ID : 19514
เหรียญหล่อสมเด็จคะแนน รุ่นแรก หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พ.ศ.2542/ Rian Lor Somdej Kanean Luang Por Unn (Oun) Wat Tankong B.E.2542 /倒模崇迪佛,龙婆温瓦丹功佛寺
名稱: The First Batch of Rian Lor Somdej Kanaen /倒模崇迪佛,龙婆温瓦丹功佛寺
几帮: 頭帮
高僧: LP Unn (Oun) /龙婆温
模版: 崇迪那闷
年期: 佛历 2542 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
124
  ID : 19513
เหรียญหล่อสมเด็จคะแนน รุ่นแรก หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พ.ศ.2542/ Rian Lor Somdej Kanean Luang Por Unn (Oun) Wat Tankong B.E.2542 /倒模崇迪佛,龙婆温瓦丹功佛寺
名稱: The First Batch of Rian Lor Somdej Kanaen /倒模崇迪佛,龙婆温瓦丹功佛寺
几帮: 頭帮
高僧: LP Oun /龙婆温
模版: 拼卡念版模
年期: 佛历 2542 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
พระโชว์ / 展示
95
  ID : 19512
ให้เช่า / 出售
116
  ID : 19511
สมเด็จหลังเหรียญสตางค์ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปีพ.ศ.2544 / Phra Somdej with a coin at the back, Somdej Lang Rian Satang, LP Unn Wat Tangong B.E.2544
名稱: Phra Somdej 3 bases "Somdej Lang Rian Satang"
高僧: LP Oun (Unn) /龙婆温
模版: 帕崇迪
年期: 佛历 2544 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
110
  ID : 19510
สมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อน้ำมันแก่ว่าน /Phra Somdej Men Luang Por Oun Wat Tankong /崇迪民 龙婆温
名稱: สมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อน้ำมันแก่ว่าน /Phra Somdej Men Luang Por Unn Wat Tankong /崇迪民 龙婆温
几帮: 頭帮
高僧: Luang Por Unn (Oun)/龙婆温
模版: 拼卡念版模
年期: 佛历 2495 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ขายแล้ว / 已出售
139
  ID : 19509
พระกริ่ง86 มหาลาภ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พ.ศ.2545 / Phra Kring 86 Ma Ha Larp Luang Por Unn (Oun) Wat Tangong
名稱: Phra Kring 86 Ma Ha Larp
高僧: Luang Phor Oun(Unn) /龙婆温
年期: 佛历 2545 年
佛寺: Wat Tangong / 瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
128
  ID : 19508
ให้เช่า / 出售
124
  ID : 19507
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น3 พ.ศ.2512
名稱: เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น3 พ.ศ.2512
高僧: หลวงปู่สุข
佛寺: วัดโพธิ์ทรายทอง
ให้เช่า / 出售
211
  ID : 19506
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ปี 2546 เนื้อทองแดง 莲艾凯 瓦接嘀佛寺 佛历 2546 年 红铜质
名稱: 莲艾凯 瓦接嘀佛寺 佛历 2546 年 红铜质
模版:
年期: 佛历 2546 年
佛寺: 瓦接嘀佛寺
ให้เช่า / 出售
100
  ID : 19505
พระสมเด็จ/หลังตราโล่
名稱: 崇迪หลังตราโล่
高僧: 龙普纳 瓦拉康
模版: 崇迪
年期: 佛历 2495 年
佛寺: 瓦拉康
ให้เช่า / 出售
149
  ID : 19504
เหรียญหล่อประทานพร อ.ฟั้น/ออกวัดสุทัศน์กรุงเทพ?
名稱: เหรียญหล่อประทานพร/อาจารย์ฟั้น/ออกวัดสุทัศน์ กรุงเทพ?
几帮: 巴汤喷药师佛版模
年期: 佛历 2511 年
ให้เช่า / 出售
103
  ID : 19503
RobertTam
名稱: RobertTam
年期: 龙婆芡 瓦差龙佛寺 Lp chem Watchalong
พระโชว์ / 展示
97
  ID : 19502
เหรียญหล่อ พระสามทวาราวดี หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง / Rian Lor Pra Sarm Thavarawadee, Luang Por Unn (Woon) Wat Tangong B.E.2542
名稱: Rian Lor Pra Sarm Thavarawadee / เหรียญหล่อพระสามทวาราวดี
高僧: LP Oun (Unn) /龙婆温
年期: 佛历 2542 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
120
  ID : 19501
AllenVew
名稱: AllenVew
年期: 瓦龙奔佛寺 Watlongbon
พระโชว์ / 展示
86
  ID : 19500
DanielImics
名稱: DanielImics
年期: 小模蛋形
พระโชว์ / 展示
85
  ID : 19499
เหรียญเสมาหล่อโบราณ รุ่น1 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พ.ศ.2540/ Rian Sema Lor Bolan First batch LP Unn (Oun) Wat TanGong B.E.2540/ 第一期倒模古典铜牌,龙婆温瓦丹功佛寺,佛历2540(1997年)
名稱: The First Batch Rian Sema Lor Bolan / 第一期倒模古典铜牌,龙婆温瓦丹功佛寺
几帮: 頭帮
高僧: Luang Phor UNN /龙婆温
模版: 莲舍玛
年期: 佛历 2540 年
佛寺: Tankong Temple /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
122
  ID : 19498
Sidneymuh
名稱: Sidneymuh
年期: 重泵压版中模
พระโชว์ / 展示
95
  ID : 19497
สมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อธรรมดา / Phra Somdej Men (Mien) Luang Por Unn Wat Tangong /崇迪民 龙婆温
名稱: Pra Somdej Mian /崇迪民
几帮: 頭帮
高僧: LP Unn /龙婆温
模版: 拼卡念版模
年期: 佛历 2495 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
136
  ID : 19496
HermanTax
名稱: HermanTax
年期: 龙普漂金身 Lp khaew
พระโชว์ / 展示
87
  ID : 19495
HenryIceni
名稱: HenryIceni
年期: 重泵压版大模
พระโชว์ / 展示
93
  ID : 19494
RichardSek
名稱: RichardSek
年期: 重泵压版中模
พระโชว์ / 展示
100
  ID : 19493
สมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อธรรมดา / Phra Somdej Men (Mian) Luang Por Unn Wat Tangong /崇迪民 龙婆温
名稱: Phra Somdej Men /崇迪民
几帮: 頭帮
高僧: LP UNN /龙婆温
模版: 拼卡念版模
年期: 佛历 2495 年
佛寺: Tankong Temple /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
119
  ID : 19492
พระกริ่งอุปคุตอุ้มบาตร เนื้อสำริดเงิน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง สร้างปี2546 / Phra Kring Upakut Umbat Nur Sumrit Ngern LP Oun Wat Tangong B.E.2546
名稱: Phra Kring Upakut Umbat /药师佛乌帕窟佛陀(水中生财佛)手握托钵
高僧: LP Oun /龙婆温
模版: 帕五巴获
年期: 佛历 2546 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ขายแล้ว / 已出售
130
  ID : 19491
พระปิดตายันต์ครู พิมพ์เล็ก เนื้อทองเสี้ยน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง / Pra Pidta Yant Kru Pim Lek Luang Por Unn (Oun) Wat Tangkong
名稱: Phra Pidta Yant Kru Nur Thong Sien /比打佛(遮面佛)
高僧: LP Oun /龙婆温
模版: 比打佛(遮面佛)
年期: 佛历 2542 年
佛寺: Wat Tankong /瓦丹公寺
ให้เช่า / 出售
112
  ID : 19490
DylanNen
名稱: DylanNen
年期: