ค้นหาร้านค้า / 搜索商店
ค้นหาสินค้า /搜索圣物
ค้นหาร้านค้าตามตัวอักษร / 搜索商店按字母順序排列
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z                              
  ID : 15430
หลวงพ่อปาน วัดบางนามโค พิมพ์ขี่ไก่ฟ้า บัว 2 ชั้น H̄lwng ph̀x pān wạd bāng nām kho phimph̒ k̄hī̀ kị̀f̂ā bạw 2 chận
名稱: หลวงพ่อปาน วัดบางนามโค พิมพ์ขี่ไก่ฟ้า บัว 2 ชั้น H̄lwng ph̀x pān wạd bāng nām kho phimph̒ k̄hī̀ kị̀f̂ā bạw 2 chận
高僧: 帕龙婆班 瓦帮弄科寺
年期: 佛历 2460 年
佛寺: 帕龙婆班 瓦帮弄科寺
ให้เช่า / 出售
12
  ID : 15429
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ดำแสงทอง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ดำแสงทอง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2555 年
ให้เช่า / 出售
24
  ID : 15428
เหรียญปล้องอ้อย หลวงปู่เพิ่ม ปี 18 เนื้อทองแดง บล็อค 2 ขีด H̄erīyỵ pl̂xngx̂xy h̄lwng pū̀ pheìm pī 18 neụ̄̂x thxngdæng bl̆xkh 2 k̄hīd
名稱: เหรียญปล้องอ้อย หลวงปู่เพิ่ม ปี 18 เนื้อทองแดง บล็อค 2 ขีด H̄erīyỵ pl̂xngx̂xy h̄lwng pū̀ pheìm pī 18 neụ̄̂x thxngdæng bl̆xkh 2 k̄hīd
高僧: 龙普碰
年期: 佛历 2518 年
佛寺: กลางบางแก้ว Wạdklāng bāngkæ̂w
ให้เช่า / 出售
12
  ID : 15427
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เนื้อเงินแสงทิพย์ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เนื้อเงินแสงทิพย์ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2555 年
ให้เช่า / 出售
36
  ID : 15426
พญาครุฑ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
名稱: พญาครุฑ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
高僧: อาจารย์สุวัฒน์
年期: 佛历 2557 年
ให้เช่า / 出售
21
  ID : 15425
หลวงปู่ไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 100 周年華僑報德善堂纪念版
名稱: 宋太锋祖师
几帮: 论100周年纪念牌
年期: 佛历 2553 年
佛寺: 100 周年華僑報德善堂纪念版
ให้เช่า / 出售
21
  ID : 15424
หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน
名稱: หลวงพ่อพูน
高僧: หลวงพ่อพูน
佛寺: บ้านแพน
ให้เช่า / 出售
21
  ID : 15423
พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข ที่ระลึกครบรอบอายุ 60 ปี พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข ที่ระลึกครบรอบอายุ 60 ปี พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
45
  ID : 15421
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เขียวแสงทอง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เขียวแสงทอง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2555 年
ขายแล้ว / 已出售
45
  ID : 15420
แหวนหลวงพ่อทวด หลังยันต์ 5 ปี 2506 วัดข้างให้ จ.ปัตตานี อ.ทิมปลุกเสก
名稱: แหวนหลวงพ่อทวด หลังยันต์ 5 ปี 2506 วัดข้างให้ จ.ปัตตานี อ.ทิมปลุกเสก
年期: 佛历 2506 年
佛寺: 龙婆托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
90
  ID : 15419
แหวนทอง 14 K (75 %) หัวแหวน หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ปี2506 จ.ปัตตานี น้ำหนัก 8.71 กรัม 泰式手据花版14k 金戒指 净重 8.71克 龙普托法戒 佛历 2506年 瓦沧海寺 手上现货一尊
名稱: แหวนทอง 14 K (75 %) หัวแหวน หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ปี2506 จ.ปัตตานี น้ำหนัก 8.71 กรัม 泰式手据花版14k 金戒指 净重 8.71克 龙普托法戒 佛历 2506年 瓦沧海寺 手上现货一尊
年期: 佛历 2506 年
佛寺: Watchanghai
ให้เช่า / 出售
75
  ID : 15418
พระพุทธชินราช ญสส.ปี43
名稱: พระพุทธชินราช ญสส.ปี43
高僧: 龙普扪 Lp Mon
年期: 佛历 2543 年
ให้เช่า / 出售
66
  ID : 15417
พระพุทธชินราช ญสส.ปี43
名稱: Buddha Chinnarat (ญสส.)
高僧: 龙普扪 Lp Mon
年期: 佛历 2543 年
ให้เช่า / 出售
87
  ID : 15416
พระบรมรูปในหลวง ร.9
名稱: พระบรมรูปในหลวง ร.9
高僧: พระบรมรูปในหลวง ร.9
年期: 佛历 2539 年
ให้เช่า / 出售
87
  ID : 15415
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
高僧: เจ้าคุณธงชัย
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
63
  ID : 15414
พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข 58 ปี เนื้อทองเหลือง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 莲帕坡替萨巴汤俗58 年 黄铜质 佛界艺术 阿赞差龙猜 科思批帕 国家艺术家的作品
名稱: พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข 58 ปี เนื้อทองเหลือง พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 莲帕坡替萨巴汤俗58 年 黄铜质 佛界艺术 阿赞差龙猜 科思批帕 国家艺术家的作品
年期: 佛历 2556 年
ให้เช่า / 出售
69
  ID : 15413
พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข ที่ระลึกครบรอบอายุ 60 ปี พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระโพธิสัตว์ ประทานความสุข ที่ระลึกครบรอบอายุ 60 ปี พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
132
  ID : 15412
พระผงรูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล 圣粉金身 第一帮 龍波滿 Lp Mon
名稱: 龍婆蒙(Lp Mon)
高僧: หลวงพ่อเรือง วัดคลองทราย จันทบุรี
年期: 佛历 2559 年
佛寺: วัดคลองทราย
ให้เช่า / 出售
66
  ID : 15410
แหวนพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อเงินรมดำ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 帕巴汤戒指 瓦伦坤佛寺 60 周年 纪念版 银镀黑质 佛界艺术 阿赞差龙猜 科思批帕 国家艺术家的作品
名稱: แหวนพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อเงินรมดำ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 帕巴汤戒指 瓦伦坤佛寺 60 周年 纪念版 银镀黑质 佛界艺术 阿赞差龙猜 科思批帕 国家艺术家的作品
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
72
  ID : 15408
พระแก้ว หลวงปู่หมุน
名稱: พระแก้ว หลวงปู่หมุน
几帮: 75 岁祝寿纪念版
高僧: พระอาจารย์ขวัญเมือง
模版: 四方形
年期: 佛历 2559 年
佛寺: วัดป่าหนองหล่ม
ให้เช่า / 出售
93
  ID : 15407
ให้เช่า / 出售
135
  ID : 15406
ให้เช่า / 出售
150
  ID : 15405
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือ วาระ2 ปี2555 /龙普托 兰南舍勒 哇拉 2(扫哈版) 拼百坡线东(前面有菩提叶 后面直线最流行版) 瓦沧海寺 佛历 2555 年 制量 10000 粒
名稱: หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือ วาระ2 ปี2555 /龙普托 兰南舍勒 哇拉 2(扫哈版) 拼百坡线东(前面有菩提叶 后面直线最流行版) 瓦沧海寺 佛历 2555 年 制量 10000 粒
几帮: 扫哈
年期: 佛历 2455 年
佛寺: 龙婆托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
99
  ID : 15404
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ดุลย์
名稱: เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดุลย์
几帮: 头帮牌
高僧: หลวงปู่ดุลย์
年期: 佛历 2508 年
佛寺: 帕龙婆瓦通达 大模后面经文版 草药料 佛历 2505 年 瓦部拉帕啷佛寺(通达 Thongda) 北大年省
พระโชว์ / 展示
111
  ID : 15403
เหรียญแม่ทัพภาคที่ 1 莲昧塔帕第能
名稱: เหรียญแม่ทัพภาคที่ 1
高僧: 龙婆登
年期: 佛历 2511 年
佛寺: เขาบันไดอิฐ
ให้เช่า / 出售
108
  ID : 15402
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ขี่ไก่หางพวง H̄lwng ph̀x pān wạd bāng nm kho phimph̒ k̄hī̀ kị̀ h̄āng phwng
名稱: 帕龙婆班 瓦帮弄科寺
高僧: 帕龙婆班 瓦帮弄科寺
年期: 佛历 2460 年
佛寺: 帕龙婆班 瓦帮弄科寺
ให้เช่า / 出售
432
  ID : 15401
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
名稱: 龙婆宗
几帮: 头帮牌
年期: 佛历 2485 年
佛寺: 瓦纳党诺
พระโชว์ / 展示
99
  ID : 15400
ให้เช่า / 出售
162
  ID : 15399
ขุนแผนไข่ผ่าซีกเนื้อปูนผสมผง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก K̄hunp̄hæn k̄hị̀ p̄h̀ā sīk neụ̄̂x pūn p̄hs̄m p̄hng h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
名稱: ขุนแผนไข่ผ่าซีกเนื้อปูนผสมผง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก K̄hunp̄hæn k̄hị̀ p̄h̀ā sīk neụ̄̂x pūn p̄hs̄m p̄hng h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
模版: 坤平佛
年期: 佛历 2510 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ให้เช่า / 出售
147
  ID : 15398
ลีลาเนื้อปูนผสมผง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก Līlā neụ̄̂x pūn p̄hs̄m p̄hng h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
名稱: ลีลาเนื้อปูนผสมผง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก Līlā neụ̄̂x pūn p̄hs̄m p̄hng h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
模版: 帕丽拉(行走佛) Phra lila
年期: 佛历 2510 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ให้เช่า / 出售
144
  ID : 15397
สมเด็จเนื้อโขลกจารดินสอ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก S̄mdĕc neụ̄̂x k̄holk cār dins̄x h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
名稱: สมเด็จเนื้อโขลกจารดินสอ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก S̄mdĕc neụ̄̂x k̄holk cār dins̄x h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
模版: somdej
年期: 佛历 2493 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ให้เช่า / 出售
165
  ID : 15396
พระพุทธเจ้าเหนือพรหม พิมพ์ใหญ่ หลวงปู่ดู่ ปี 17 Phraphuthṭhcêā h̄enụ̄x phrh̄m phimph̒ h̄ıỵ̀ h̄lwng pū̀ dū̀ pī 17
名稱: พระพุทธเจ้าเหนือพรหม พิมพ์ใหญ่ หลวงปู่ดู่ ปี 17 Phraphuthṭhcêā h̄enụ̄x phrh̄m phimph̒ h̄ıỵ̀ h̄lwng pū̀ dū̀ pī 17
几帮: 大模
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
年期: 佛历 2517 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ให้เช่า / 出售
172
  ID : 15395
พระพิมพ์ยมกปาฎิหารย์ + พระธรรมธาตุ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก Phraphimph̒ ymk pāḍi h̄ār y̒ + phra ṭhrrmṭhātu h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ
名稱: พระพิมพ์ยมกปาฎิหารย์ + พระธรรมธาตุ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
几帮: 佛历 2522 年
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
年期: 佛历 2522 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ให้เช่า / 出售
192
  ID : 15394
ให้เช่า / 出售
177
  ID : 15393
หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ ตรัง พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำ
名稱: หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ ตรัง พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2506
年期: 佛历 2506 年
ให้เช่า / 出售
210
  ID : 15391
ปั้มหลวงพ่อทวด พิมพ์เล็ก หลังหนังสือ วัดพังเถียะ 办龙婆托 小模 后面有经文版 瓦磅铁佛寺
名稱: ปั้มหลวงพ่อทวด พิมพ์เล็ก หลังหนังสือ วัดพังเถียะ
年期: 佛历 2506 年
จองแล้ว / 已定
174
  ID : 15390
รูปเหมือน หลวงพ่อจง กันภัย ปี 03 Rūp h̄emụ̄xn h̄lwng ph̀x cng kạnp̣hạy pī 03
名稱: รูปเหมือน หลวงพ่อจง กันภัย ปี 03 Rūp h̄emụ̄xn h̄lwng ph̀x cng kạnp̣hạy pī 03
几帮: 莲干拍
高僧: 龙婆宗
年期: 佛历 2503 年
佛寺: 龙婆中 瓦纳党诺
ให้เช่า / 出售
102
  ID : 15389
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง ภปร บล็อค 25 ขีด H̄erīyỵ ph̀x th̀ān kh lîng p̣hpr bl̆xkh 25 k̄hīd
名稱: 婆探拼 瓦塔龙通佛寺 Pt Kling Wat thalungthong
几帮: 后面附九皇印(坡-波-了)
高僧: 婆探拼 瓦塔龙通佛寺 Pt Kling Wat thalungthong
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 莲龙婆拼 Lp Kling 瓦塔龙通佛寺 后面附九皇印(坡-波-了)
ให้เช่า / 出售
102
  ID : 15388
ให้เช่า / 出售
195
  ID : 15387
เจริญพร ร่ำรวย
名稱: หลวงพ่อมนัส
高僧: หลวงพ่อมนัส
模版: 莲凯巴
年期: 佛历 2560 年
佛寺: สำนักฝึกกรรมฐานฟื้นฟูจิต เขาแหลม บ้านคลองโป่ง
ขายแล้ว / 已出售
75
  ID : 15386
เจริญพร ร่ำรวย หลวงพ่อมนัส
名稱: เจริญพร ร่ำรวย หลวงพ่อมนัส
高僧: หลวงพ่อมนัส
年期: 佛历 2560 年
佛寺: สำนักฝึกกรรมฐานฟื้นฟูจิต เขาแหลม บ้านคลองโป่ง
ขายแล้ว / 已出售
60
  ID : 15385
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง รุ่นแรก 2510 บล็อคไหล่กลาก H̄erīyỵ h̄lwng ph̀x buỵ wạd b̂ānnā rayxng rùn ræk 2510 bl̆xkh h̄ịl̀ klāk
名稱: หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา H̄erīyỵ h̄lwng ph̀x buỵ wạd b̂ānnā
几帮: 头帮牌
高僧: 龙婆奔 Lp boon
年期: 佛历 2510 年
佛寺: 瓦帮那佛寺
ให้เช่า / 出售
186
  ID : 15384
เจริญพร ร่ำรวย หลวงพ่อมนัส
名稱: เจริญพร ร่ำรวย หลวงพ่อมนัส
高僧: หลวงพ่อมนัส
模版: 莲凯巴
年期: 佛历 2560 年
佛寺: สำนักฝึกกรรมฐานฟื้นฟูจิต เขาแหลม บ้านคลองโป่ง
ขายแล้ว / 已出售
75
  ID : 15383
พระ 25 ศตวรรษ เนื้อขาว เลี่ยมเดิม Phra 25 ṣ̄twrrs̄ʹ neụ̄̂x k̄hāw leī̀ym deim
名稱: 行走佛 圣土质 2500 年泰国最大型法会
几帮: 行走佛 圣土质 2500 年泰国最大型法会
高僧: 行走佛 圣土质 2500 年泰国最大型法会
模版: 行走佛 圣土质 2500 年泰国最大型法会
年期: 佛历 2500 年
佛寺: 行走佛 圣土质 2500 年泰国最大型法会
ให้เช่า / 出售
207
  ID : 15382
เจริญพร ร่ำรวย หลวงพ่อมนัส
名稱: หลวงพ่อมนัส
高僧: หลวงพ่อมนัส
模版: 莲凯巴
年期: 佛历 2560 年
佛寺: สำนักฝึกกรรมฐานฟื้นฟูจิต เขาแหลม บ้านคลองโป่ง
ขายแล้ว / 已出售
84
  ID : 15381
พระบูชาหลวงพ่อทวด ตั้งหน้ารถ
名稱: 供奉型龙婆托
模版: 供奉型龙婆托 瓦沧海
年期: 佛历 2560 年
佛寺: Watchanghai
ให้เช่า / 出售
87
  ID : 15380
ครุฑเพชรกลับ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 Khruṯh phechr klạb h̄lwng ph̀x p̄hād wạd rị̀ rùn 2
名稱: ครุฑเพชรกลับ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 Khruṯh phechr klạb h̄lwng ph̀x p̄hād wạd rị̀ rùn 2
几帮: 第2帮
高僧: หลวงพ่อผาด วัดไร่ H̄lwng ph̀x p̄hād wạd rị̀
年期: 佛历 2552 年
佛寺: หลวงพ่อผาด วัดไร่ H̄lwng ph̀x p̄hād wạd rị̀
ให้เช่า / 出售
117
  ID : 15379
เหรียญปฏิบัติธรรม หลวงปู่ดู่ ปี 24 H̄erīyỵ pt̩ibạtiṭhrrm h̄lwng pū̀ dū̀ pī 24
名稱: เหรียญปฏิบัติธรรม หลวงปู่ดู่ ปี 24 H̄erīyỵ pt̩ibạtiṭhrrm h̄lwng pū̀ dū̀ pī 24
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
模版: 莲舍玛
年期: 佛历 2524 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ขายแล้ว / 已出售
147
  ID : 15378
ให้เช่า / 出售
105
  ID : 15377
พระพุทธประทานยศบารมี พระกริ่งเนื้อเงิน พิมพ์เล็ก พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระพุทธประทานยศบารมี พระกริ่งเนื้อเงิน พิมพ์เล็ก พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2552 年
ขายแล้ว / 已出售
111
  ID : 15375
เข็มกลัดพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อทองเหลือง 2 ลายเซ็น พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: เข็มกลัดพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อทองเหลือง 2 ลายเซ็น พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2558 年
ให้เช่า / 出售
174
  ID : 15374
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ น้ำตาลแสงทอง ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 象神佛 成功之神 褐内质金光 探阿赞差龙猜 科思批帕白宫寺 国家艺术家
名稱: พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ น้ำตาลแสงทอง ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 象神佛 成功之神 褐内质金光 探阿赞差龙猜 科思批帕白宫寺 国家艺术家
年期: 佛历 2555 年
ให้เช่า / 出售
162
  ID : 15373
พระโชว์ / 展示
282
  ID : 15372
พระพิฆเนศ หลวงพ่อพิเชฐ วัดโคกหม้อ ลพบุรี
名稱: 象神佛 พระพิฆเนศ
高僧: หลวงพ่อพิเชฐ Lp pi-chayt
模版: 热门模 phimniyom
年期: 佛历 2560 年
佛寺: โคกหม้อ 笏阔莫 kohkmor
ให้เช่า / 出售
93
  ID : 15371
พระปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อพิเชฐ วัดโคกหม้อ ลพบุรี
名稱: 比打佛(遮面佛)ิ พระปิดตารุ่นแรก
几帮: 頭帮
高僧: หลวงพ่อพิเชฐ Lp pi-chayt
模版: 热门模 phimniyom
年期: 佛历 2539 年
佛寺: โคกหม้อ 笏阔莫 kohkmor
ให้เช่า / 出售
96
  ID : 15370
เบี้ยแก้ หลวงพ่อพิเชฐ วัดโคกหม้อ
名稱: 变给(Bieykae) เบี้ยแก้
高僧: หลวงพ่อพิเชฐ Lp pi-chayt
年期: 佛历 2560 年
佛寺: วัดโคกหม้อ 笏阔莫
ให้เช่า / 出售
123
  ID : 15368
ให้เช่า / 出售
81
  ID : 15367
ให้เช่า / 出售
258
  ID : 15366
ลูกอมปูนปั้นหรือขนมโคพ่อท่านคล้าย
名稱: ขนมโคพ่อท่านคล้าย
几帮: 頭帮
高僧: 龙婆凯(Lp khlai)
年期: 佛历 2498 年
佛寺: 瓦孙含(Wat Sonkhan)
จองแล้ว / 已定
222
  ID : 15365
เรซิ่นมังกรคู่ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย(แปะโรงสี) วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี ปี 2523(องค์2)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
几帮: 頭帮
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
模版: 热门模 phimniyom
年期: 佛历 2523 年
佛寺: 瓦三兆寺
ให้เช่า / 出售
396
  ID : 15353
เหรียญอาจารย์ทิม วัดช้างให้ นั่งเต็มองค์ ปี 2508 เนื้อทองแดง
名稱: เหรียญอาจารย์ทิม วัดช้างให้ นั่งเต็มองค์ ปี 2508 เนื้อทองแดง
年期: 佛历 2508 年
ให้เช่า / 出售
141
  ID : 15352
พระสังกัจจายน์ อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก
名稱: พระสังกัจจายน์ อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก
年期: 佛历 2527 年
ให้เช่า / 出售
195
  ID : 15351
พระปิดตา อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก
名稱: พระปิดตา อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก
ให้เช่า / 出售
204
  ID : 15350
รูปหล่อ อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี2527
名稱: รูปหล่อ อาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี2527
年期: 佛历 2527 年
ให้เช่า / 出售
141
  ID : 15349
พระประจำวันอาทิตย์ สข1พิมพ์จิ๋ว พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
名稱: พระประจำวันอาทิตย์ สข1พิมพ์จิ๋ว พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
年期: 佛历 2505 年
ขายแล้ว / 已出售
213
  ID : 15348
แม่นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สข1พิมพ์เล็ก
名稱: แม่นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สข1พิมพ์เล็ก
年期: 佛历 2505 年
ขายแล้ว / 已出售
156
  ID : 15347
แม่นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สข1พิมพ์ใหญ่
名稱: แม่นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สข1พิมพ์ใหญ่
年期: 佛历 2505 年
ขายแล้ว / 已出售
210
  ID : 15346
ให้เช่า / 出售
444
  ID : 15345
สุริยะเทพเงินยวง
名稱: สุริยะเทพ
高僧: พระครูสถิตนราธิการ
年期: 佛历 2558 年
佛寺: วัดคลองท่อม
ขายแล้ว / 已出售
180
  ID : 15344
ให้เช่า / 出售
195
  ID : 15343
พระราหู พลังแห่งอำนาจ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระราหู พลังแห่งอำนาจ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2553 年
ขายแล้ว / 已出售
231
  ID : 15339
ลูกสะกด หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส 龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
名稱: ลูกสะกด
高僧: 龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
年期: 佛历 2558 年
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
368
  ID : 15338
หลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อนวะ ปี 2539 วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
名稱: หลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อนวะ ปี 2539 วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
高僧: 龙普托 瓦昌亥
年期: 佛历 2539 年
佛寺: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
270
  ID : 15337
แหวนพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อเงินวาว พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: แหวนพระประธานวัดร่องขุ่น ที่ระลึก 60 ปี เนื้อเงินวาว พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2558 年
ให้เช่า / 出售
237
  ID : 15336
เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น100ปี อาจารย์ทิม เนื้อนวะ หน้ากากเงิน หมายเลข 7 วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี
名稱: เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น100ปี อาจารย์ทิม เนื้อนวะ หน้ากากเงิน หมายเลข 7 วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี
几帮: 论100周年纪念牌
高僧: 阿赞添
佛寺: 龙婆托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
201
  ID : 15335
เหรียญกองพันเชียงรายเนื้อเงินหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี ๒๕๑๘
名稱: 龙婆噶神 佷马哥 瓦素三呆啦(Lp Kasaem khemmako Wat Susantailat)
高僧: 龙婆噶神 佷马哥 瓦素三呆啦(Lp Kasaem khemmako Wat Susantailat)
模版: 圆形
年期: 佛历 2517 年
ให้เช่า / 出售
141
  ID : 15334
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร พิมพ์เสมาพญานาคคู่ ปี ๒๕๑๗ เนื้อเงิน
名稱: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
高僧: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
年期: 佛历 2517 年
佛寺: ถ้ำผาปล่อง
ให้เช่า / 出售
144
  ID : 15333
เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นวงศ์เข็มมา ปี ๒๕๑๘ เนื้อเงิน
名稱: เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
高僧: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
模版: 蛋形
年期: 佛历 2518 年
佛寺: ถ้ำผาปล่อง
ให้เช่า / 出售
132
  ID : 15332
ให้เช่า / 出售
165
  ID : 15331
เหรียญกลมใหญ่พิเศษ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ปี ๒๕๑๗ เนื้อนวะโลหะ
名稱: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
几帮: 特别帮
高僧: หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
模版: 圆形
年期: 佛历 2517 年
佛寺: ดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
ให้เช่า / 出售
96
  ID : 15330
เหรียญกลมใหญ่พิเศษ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ปี ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง
名稱: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
高僧: หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
年期: 佛历 2517 年
佛寺: ดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
ให้เช่า / 出售
114
  ID : 15329
พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ปี ๒๕๑๗
名稱: พระกริ่งโพธิญาณ
几帮: 頭帮
高僧: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
年期: 佛历 2517 年
佛寺: ถ้ำผาปล่อง
ให้เช่า / 出售
162
  ID : 15328
เหรียญนามชัย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ปี ๒๕๑๗
名稱: นามชัย
高僧: หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
模版: 蛋形
年期: 佛历 2517 年
佛寺: ดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
ให้เช่า / 出售
120
  ID : 15327
ล็อกเก็ตหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ปี ๒๕๑๙
名稱: 络给(LokKet)
高僧: หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
模版: 蛋形
年期: 佛历 2519 年
佛寺: ดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
ให้เช่า / 出售
177
  ID : 15326
แพ็คคู่ พระกริ่ง-พระชัยรุ่นแรก อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป (เน ื้อเงิน) ปี ๒๕๔๐
名稱: พระกริ่งรุ่นแรกเนื้อเงิน
几帮: 頭帮
高僧: อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
年期: 佛历 2540 年
佛寺: วัดป่าอรัญวิเวก
ให้เช่า / 出售
126
  ID : 15325
พระผงปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พ.ศ.2523
名稱: พระปิดตามหาลาภ
高僧: 龍婆坤
年期: 佛历 2523 年
佛寺: วัดพันอ้น
ให้เช่า / 出售
114
  ID : 15324
ให้เช่า / 出售
156
  ID : 15323
ครุฑ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำ
名稱: ครุฑ หลวงพ่อวราห์ วัดโพธิ์ทอง
几帮: 伦博逆(解除债务版)
高僧: พระอาจารย์วราห์
模版: 伦博逆(解除债务版)
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 瓦坡通佛寺
พระโชว์ / 展示
214
  ID : 15322
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เนื้อเงินแสงทิพย์ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เนื้อเงินแสงทิพย์ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2555 年
ขายแล้ว / 已出售
216
  ID : 15321
พระราหู พลังแห่งอำนาจ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
名稱: พระราหู พลังแห่งอำนาจ พุทธศิลป์ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
年期: 佛历 2553 年
ขายแล้ว / 已出售
198
  ID : 15320
ล็อกเก็ตพระพุทธประทานพร รวยสุข อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 络給 巴汤喷佛祖 阿赞差龙猜 科思批帕
名稱: ล็อกเก็ตพระพุทธประทานพร รวยสุข อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 络給 巴汤喷佛祖 阿赞差龙猜 科思批帕
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
186
  ID : 15319
ล็อกเก็ตพระพุทธประทานพร รวยสุข อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 络給 巴汤喷佛祖 阿赞差龙猜 科思批帕
名稱: ล็อกเก็ตพระพุทธประทานพร รวยสุข อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 络給 巴汤喷佛祖 阿赞差龙猜 科思批帕
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
222
  ID : 15318
เหรียญพระพุทธประทานพรที่ระลึกงานบุญยกพระธาตุวัดร่องขุ่น ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่
名稱: เหรียญพระพุทธประทานพรที่ระลึกงานบุญยกพระธาตุวัดร่องขุ่น ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่
年期: 佛历 2558 年
ขายแล้ว / 已出售
204
  ID : 15317
เหรียญพระพุทธเมตตารวย สุข ( โฆสกาโร ) ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เนื้อเงินรมดำ
名稱: เหรียญพระพุทธเมตตารวย สุข ( โฆสกาโร ) ผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เนื้อเงินรมดำ
年期: 佛历 2560 年
ขายแล้ว / 已出售
207
  ID : 15316
หลวงพ่อทวดเงินยวง
名稱: หลวงพ่อทวดเงินยวง
高僧: พระครูสถิตนราธิการ
年期: 佛历 2558 年
佛寺: วัดคลองท่อม
ขายแล้ว / 已出售
180
  ID : 15315
เหรียญแอปเปิ้ล หลวงพ่อทบ ปี 2518 H̄e rīyỵ xæ ppeîl h̄lwng ph̀x thb pī 2518
名稱: 龙婆统(Lp Thob )
几帮: 佛历 2518 年
高僧: 龙婆统(Lp Thob )
年期: 佛历 2518 年
佛寺: ช้างเผือก wạd cĥāngp̄heụ̄xk
ขายแล้ว / 已出售
186
  ID : 15314
พระโชว์ / 展示
447
  ID : 15312
หลวงพ่อทวดเงินยวง
名稱: หลวงพ่อทวดเงินยวง
高僧: พระครูสถิตนราธิการ
年期: 佛历 2558 年
佛寺: วัดคลองท่อม
ขายแล้ว / 已出售
216
  ID : 15311
หลวงพ่อทวดเงินยวง
名稱: หลวงพ่อทวดเงินยวง
高僧: พระครูสถิตนราธิการ
年期: 佛历 2558 年
佛寺: วัดคลองท่อม
ให้เช่า / 出售
141
  ID : 15310
หลวงพ่อทวดเงินยวง
名稱: หลวงพ่อทวดเงินยวง
高僧: พระครูสถิตนราธิการ
年期: 佛历 2558 年
佛寺: วัดคลองท่อม
ขายแล้ว / 已出售
162
  ID : 15308
พระโชว์ / 展示
216
  ID : 15307
เศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2517 พิมพ์เล็ก Ṣ̄eīyr phrh̄m h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ pī 2517 phimph̒ lĕk
名稱: เศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2517พิมพ์เล็ก Ṣ̄eīyr phrh̄m h̄lwng pū̀ dū̀ wạd s̄akæ pī 2517 phimph̒ lĕk
高僧: 龙普鲁 瓦沙给寺
模版: 小模
年期: 佛历 2517 年
佛寺: 龙普鲁 瓦沙给寺
ขายแล้ว / 已出售
201