ค้นหาร้านค้า / 搜索商店
ค้นหาสินค้า /搜索圣物
ค้นหาร้านค้าตามตัวอักษร / 搜索商店按字母順序排列
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z                              
  ID : 18888
ให้เช่า / 出售
8
  ID : 18887
ให้เช่า / 出售
11
  ID : 18886
หลวงพ่อทวด วัดเมืองยะลา เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
名稱: Lp tuad 龙婆托
几帮: 頭帮
模版: 大模
年期: 佛历 2505 年
佛寺: 瓦孟也啦庙
ให้เช่า / 出售
19
  ID : 18885
ให้เช่า / 出售
18
  ID : 18884
ให้เช่า / 出售
19
  ID : 18883
ให้เช่า / 出售
18
  ID : 18882
เหรียญหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อทองแดงรมดำ รุ่นแรก ปี 2561 พ่อท่านจ่าง อาจารย์คลังแสงปรุกเสก รอยจารยันต์ เรียนคนทุกทิศ เรียกทรัพทุกทิศ ชนะทุกทิศ ตำหนักหลวงปู่ทวดลิ้นดำ ท่าข้าม จ.สงขลา 龙普托灵丹 双钱袋版 佛历2561年 红铜镀黑 婆探赞 阿赞康贤念经 踏看新庙 【心在人在神在 善由心生】四方招人,四方招财,四方胜赢符咒 心动不如行动 相信不如善信 心正行正万事顺!
名稱: 龙普托灵丹 双钱袋版 佛历2561年 红铜镀黑 婆探赞 阿赞康贤念经 踏看新庙 【心在人在神在 善由心生】四方招人,四方招财,四方胜赢符咒 心动不如行动 相信不如善信 心正行正万事顺!
几帮: 頭帮
高僧: 阿赞康
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
28
  ID : 18881
ให้เช่า / 出售
27
  ID : 18880
ให้เช่า / 出售
28
  ID : 18879
ให้เช่า / 出售
20
  ID : 18878
ให้เช่า / 出售
26
  ID : 18877
ให้เช่า / 出售
42
  ID : 18876
ให้เช่า / 出售
31
  ID : 18875
ให้เช่า / 出售
37
  ID : 18874
ให้เช่า / 出售
42
  ID : 18873
ให้เช่า / 出售
39
  ID : 18872
ให้เช่า / 出售
65
  ID : 18871
ให้เช่า / 出售
36
  ID : 18870
ให้เช่า / 出售
36
  ID : 18869
ให้เช่า / 出售
100
  ID : 18868
ให้เช่า / 出售
64
  ID : 18867
ให้เช่า / 出售
25
  ID : 18866
ให้เช่า / 出售
40
  ID : 18865
ให้เช่า / 出售
37
  ID : 18864
ให้เช่า / 出售
37
  ID : 18863
ให้เช่า / 出售
28
  ID : 18862
ให้เช่า / 出售
31
  ID : 18861
ให้เช่า / 出售
32
  ID : 18860
ให้เช่า / 出售
30
  ID : 18859
ให้เช่า / 出售
34
  ID : 18858
ให้เช่า / 出售
40
  ID : 18857
พระปิดตาพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก 比打佛(遮面佛) 龙婆贞 瓦围辣寺
名稱: พระปิดตาพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก 比打佛(遮面佛) 龙婆贞 瓦围辣寺
高僧: 龙婆贞
年期: 佛历 2499 年
佛寺: 瓦围辣寺
ให้เช่า / 出售
78
  ID : 18856
ให้เช่า / 出售
42
  ID : 18855
ให้เช่า / 出售
47
  ID : 18854
ให้เช่า / 出售
43
  ID : 18853
สมเด็จปรกโพธิ์หลวงปู่แก้ว รุ่นเจริญพร ปี 2555 เนื้อผง ฝังตะกรุดเงิน วัดสะพานไม้แก่น จ.สงขลา 崇迪博坡龙普乔泽愣喷 三支纯银符管 佛历2555 年 瓦沙潘麦艮寺 宋卡府
名稱: สมเด็จปรกโพธิ์หลวงปู่แก้ว รุ่นเจริญพร ปี 2555 เนื้อผง ฝังตะกรุดเงิน วัดสะพานไม้แก่น จ.สงขลา 崇迪博坡龙普乔泽愣喷 三支纯银符管 佛历2555 年 瓦沙潘麦艮寺 宋卡府
年期: 佛历 2555 年
佛寺: 瓦沙潘麦艮寺
ให้เช่า / 出售
51
  ID : 18852
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นิยม
名稱: 帕崇迪/Pra Som Dej
几帮: 帕崇迪
高僧: 崇迪铺达占多(阿占多)
模版: 大模
佛寺: 瓦拉康
ให้เช่า / 出售
57
  ID : 18851
ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ทองทิพย์ อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา สร้าง 199 ดอก No.44 达古玛哈尼勇艮兰+青铜质12心百万符管 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府 发行量 199 支 No.44
名稱: 达古玛哈尼勇艮兰+青铜质12心百万符管 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府 发行量 199 支 No.44 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ทองทิพย์ อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา สร้าง 199 ดอก No.44
年期: 佛历 2559 年
ให้เช่า / 出售
63
  ID : 18850
ให้เช่า / 出售
46
  ID : 18849
ให้เช่า / 出售
69
  ID : 18848
บฟ๑๐๒ A1/1 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองคำมหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 199 องค์ เลข.๑๗๒ 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 纯金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.172
名稱: 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 纯金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.172
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
61
  ID : 18847
วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองคำมหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 199 องค์ เลข.๑๒ บฟ๑๐1 A1/1 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 纯金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.12
名稱: บฟ๑๐1 A1/1 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 纯金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.12
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
46
  ID : 18846
ให้เช่า / 出售
62
  ID : 18845
บฟ๑๐1 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองคำมหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 199 องค์ เลข.๑๒ A1/1 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 纯金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.12
名稱: 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 玫瑰金12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 199 尊 No.77
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
67
  ID : 18844
พระสมเด็จเนื้อโลหะ
名稱: 帕崇迪
高僧: 崇迪铺达占多(阿占多)
模版: somdej
佛寺: Watrakhang
ให้เช่า / 出售
60
  ID : 18843
พระสมเด็จเนื้อโลหะ
名稱: 帕崇迪
高僧: 崇迪铺达占多(阿占多)
模版: somdej
佛寺: Watrakhang
ให้เช่า / 出售
44
  ID : 18842
พระสมเด็จเนื้อปูนเพชร
名稱: พระสมเด็จเนื้อปูนเพชร
高僧: 崇迪铺达占多(阿占多)
模版: 大模
佛寺: 瓦拉康
ให้เช่า / 出售
52
  ID : 18841
เหรียญหลวงพ่อรวย แจกทานรวย ๑๐๐ ปี 2565富父神父硬幣,慷慨施捨,100 年 2022Reverend Father Rich coin, give away rich alms, 100 years 2022
名稱: เหรียญหลวงพ่อรวย แจกทานรวย ๑๐๐ ปี 2565富父神父硬幣,慷慨施捨,100 年 2022Reverend Father Rich coin, give away rich alms, 100 years 2022
高僧: 龙婆类
佛寺: วัดตะโก อ.ภาชี จ.อยุธยา大城府帕其縣塔古寺Tako Temple, Phachi District, Ayutthaya Province
ให้เช่า / 出售
59
  ID : 18840
เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นศรฤทธิ์ ปี2557Reverend Father Rich Coin,Sornrit 模型,2014 年
名稱: 龙婆雷 瓦达哥寺 阿哟塔雅省
高僧: 龙婆类
佛寺: วัดตะโก อ.ภาชี จ.อยุธยา大城府帕其縣塔古寺Tako Temple, Phachi District, Ayutthaya Province
ให้เช่า / 出售
34
  ID : 18839
ขายแล้ว / 已出售
65
  ID : 18838
ขายแล้ว / 已出售
75
  ID : 18837
ให้เช่า / 出售
46
  ID : 18836
เหรียญนั่งพาน เศรษฐีแสนล้าน ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต 坐硬幣 億萬富翁 Ba Ariyachat Ariyajitto 老師 sitting coin billionaire Teacher Ba Ariyachat Ariyajitto
名稱: เศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 billionaire
高僧: ครูบาอริยชาติเศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 Ba Ariyachat 老師 Teacher Ba Ariyachat, a billionaire
佛寺: แสงแก้วโพธิญาณ Saengkaew Phothiyan
ให้เช่า / 出售
38
  ID : 18835
เหรียญนั่งพานเศรษฐีแสนล้านครูบาอริยชาติ坐在億萬富翁身上的獎章,Kruba Ariyachat Medal sitting on a hundred million millionaires, Kruba Ariyachat
名稱: เศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 billionaire
高僧: ครูบาอริยชาติเศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 Ba Ariyachat 老師 Teacher Ba Ariyachat, a billionaire
模版: 莲南潘(坐在佛盘上类型的佛像)
佛寺: แสงแก้วโพธิญาณ Saengkaew Phothiyan
ให้เช่า / 出售
36
  ID : 18834
เหรียญนั่งพาน เศรษฐีแสนล้าน ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต 坐硬幣 億萬富翁 Ba Ariyachat Ariyajitto 老師 sitting coin billionaire Teacher Ba Ariyachat Ariyajitto
名稱: เศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 billionaire
高僧: ครูบาอริยชาติเศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 Ba Ariyachat 老師 Teacher Ba Ariyachat, a billionaire
模版: 莲南潘(坐在佛盘上类型的佛像)
佛寺: แสงแก้วโพธิญาณ Saengkaew Phothiyan
ให้เช่า / 出售
35
  ID : 18833
เศรษฐีแสนล้าน ชุดกรรมการเล็ก 億萬富翁,一小部分董事 Billionaires, a small set of directors
名稱: เศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 billionaire
高僧: ครูบาอริยชาติเศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 Ba Ariyachat 老師 Teacher Ba Ariyachat, a billionaire
模版: 滴水型版
佛寺: แสงแก้วโพธิญาณ Saengkaew Phothiyan
ให้เช่า / 出售
25
  ID : 18832
เศรษฐีแสนล้าน ชุดกรรมการเล็ก 億萬富翁,一小部分董事 Billionaires, a small set of directors
名稱: เศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 billionaire
高僧: ครูบาอริยชาติเศรษฐีแสนล้าน 億萬富翁 Ba Ariyachat 老師 Teacher Ba Ariyachat, a billionaire
模版: 滴水型版
佛寺: แสงแก้วโพธิญาณ Saengkaew Phothiyan
ให้เช่า / 出售
28
  ID : 18831
หัวเลสยี่กอฮง華樂一哥紅
名稱: หัวเลสยี่กอฮง華樂一哥紅
几帮: 扫哈
高僧: หลวงปู่เฮง ปภาโส尊敬的祖父亨帕法索
模版: 二哥丰
佛寺: wat pattanathamaram
ให้เช่า / 出售
40
  ID : 18830
ให้เช่า / 出售
69
  ID : 18829
ขายแล้ว / 已出售
69
  ID : 18828
ขายแล้ว / 已出售
56
  ID : 18827
ขายแล้ว / 已出售
70
  ID : 18826
ขายแล้ว / 已出售
71
  ID : 18825
ให้เช่า / 出售
57
  ID : 18824
ขายแล้ว / 已出售
60
  ID : 18823
ขายแล้ว / 已出售
78
  ID : 18822
ให้เช่า / 出售
92
  ID : 18821
พระโชว์ / 展示
180
  ID : 18820
งูกินงู รุ่น2 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2548 เนื้อทองสัมฤทธิ์ /2
名稱: งูกินงู
几帮: 第2帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2548 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
73
  ID : 18819
พระปิดตายันต์น่อง 2 หน้า หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อนวโลหะ ปี2547 สร้าง547องค์
名稱: 比打佛(遮面佛)
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2547 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
183
  ID : 18818
ให้เช่า / 出售
71
  ID : 18817
ให้เช่า / 出售
204
  ID : 18816
ให้เช่า / 出售
222
  ID : 18815
神龜長壽富貴佛 第二帮 龙婆温 瓦丹公寺 佛历2548年 红铜质 เต่าซ้อนเต่า รุ่น2 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2548 เนื้อทองแดง /2
名稱: 神龜長壽富貴佛
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 神龜長壽富貴佛
年期: 佛历 2548 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
209
  ID : 18814
พระพิฆเนศ รุ่น2 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี ปี2549 /2
名稱: 象神佛
几帮: 第2帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 象神佛
年期: 佛历 2549 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
206
  ID : 18813
ให้เช่า / 出售
105
  ID : 18812
เหรียญหล่อพระโคนสมอ พิมพ์ห้อยพระบาท เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2544
名稱: เหรียญหล่อพระโคนสมอ
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
184
  ID : 18811
พระปิดตามหาอุดยันต์สามฐาน เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2544 สร้างแค่ 718องค์
名稱: 帕必达 玛哈五 央 3 唐 青铜质 龙婆温 瓦丹公寺 佛历 2544 年 只发行 718 尊 难找
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 帕必达 玛哈五 央 3 唐 青铜质 龙婆温 瓦丹公寺 佛历 2544 年 只发行 718 尊 难找
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
84
  ID : 18810
พระกริ่งทวาราวดี เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี ปี2542 สร้าง359องค์
名稱: พระกริ่งทวาราวดี
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2542 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
161
  ID : 18809
LP RUAY / WAT TAKO LUENSAMANASAK 59
名稱: LP RUAY / WAT TAKO LUENSAMANASAK 59
高僧: Lp Ruay
年期: 佛历 2559 年
佛寺: Tako
ให้เช่า / 出售
146
  ID : 18808
ให้เช่า / 出售
116
  ID : 18807
เฉ่งจุ้ยโจวซือ 清水祖師
名稱: 清水祖師
几帮: 頭帮
模版: 热门模 phimniyom
年期: 佛历 2516 年
佛寺: shrine in the garden
ให้เช่า / 出售
134
  ID : 18806
ขายแล้ว / 已出售
77
  ID : 18805
เตี่ยนฮู้หง่วนโส่ย (田府元帥)
名稱: 田府元帥
佛寺: Jui Tui Shrine, Phuket,
ขายแล้ว / 已出售
120
  ID : 18804
ให้เช่า / 出售
78
  ID : 18803
大聖佛祖 ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว
名稱: Imprinted Yantra Sia Hudzhou climber
ขายแล้ว / 已出售
82
  ID : 18802
關聖帝君 กวนเส่งแต้กุ้น
名稱: 關聖帝君
佛寺: Nagarat Shrine, Chan Sen, Bangkok
ขายแล้ว / 已出售
70
  ID : 18801
張天師 เตียวเทียนซือ
名稱: 張天師 เตียวเทียนซือ
ขายแล้ว / 已出售
66
  ID : 18800
ขายแล้ว / 已出售
67
  ID : 18799
中壇元帥 ตงตั๋นหง่วนโสย
名稱: 中壇元帥
年期: 佛历 2548 年
佛寺: Tian Nguan Keng Shrine
ให้เช่า / 出售
87
  ID : 18798
ขายแล้ว / 已出售
66
  ID : 18797
ขายแล้ว / 已出售
54
  ID : 18796
God Zhong Kui Tianshi神鍾馗天師
名稱: God Zhong Kui Tianshi神鍾馗天師
ขายแล้ว / 已出售
68
  ID : 18795
ขายแล้ว / 已出售
370
  ID : 18794
ขายแล้ว / 已出售
366
  ID : 18793
ให้เช่า / 出售
291
  ID : 18792
พระโชว์ / 展示
194
  ID : 18791
พระพิฆเนศ รุ่น2 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพชรบุรี ปี2549
名稱: 象神佛
几帮: 第2帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2549 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
117
  ID : 18790
ให้เช่า / 出售
115
  ID : 18789
药师 85年 龙婆温 瓦丹公寺 九宝铜质 佛历 2544 年 พระกริ่ง85ปี หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อนวะโลหะ ปี 2544
名稱: พระกริ่ง85ปี
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
126
  ID : 18788
ลิงลม รุ่น2 เนื้อทองแดง มีจาร หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2548
名稱: ลิงลม
几帮: 第2帮
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
年期: 佛历 2548 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
119
  ID : 18787
พระโชว์ / 展示
140
  ID : 18786
พระพิมพ์ขุนแผนยอดขุนพล เนื้อผงคลุกรัก ตะกรุดทองคำ9ดอก ปี2544 สภาพสวยสมบูรณ์มากๆครับ
名稱: 坤平佛
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 坤平佛
年期: 佛历 2544 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ขายแล้ว / 已出售
149
  ID : 18784
พระปิดตามหาเศรษฐี เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี2546 ใต้ฐานอุดผงพุทธคุณ สร้างจำนวน879องค์
名稱: 比打佛(遮面佛)
几帮: 玛哈舍提
高僧: หลวงพ่ออุ้น Luang por OUN
模版: 比打佛(遮面佛)
年期: 佛历 2546 年
佛寺: วัดตาลกง TALKONG TEMPLE
ให้เช่า / 出售
131
  ID : 18783
พระโชว์ / 展示
213
  ID : 18782
善加財佛 Wat Khun Chan 金属质 佛力2506年 LP Toh sek พระสังกัจจายน์ วัดขุนจันทร์ เนื้อโลหะ ปี2506 หลวงปู่โต๊ะเสก
名稱: 善加財佛
高僧: หลวงปู่โต๊ะ
模版: 善加財佛
年期: 佛历 2506 年
佛寺: วัดขุนจันทร์
ให้เช่า / 出售
324
  ID : 18781