กติกาการใช้งานเว็บไซต์ / 公告与条例 / Policy
公告与条例 / Policy สมาขิกทั่วไป
 
แจ้งค่าใช้จ่ายการสมัครสมาชิกทั่วไป มีดังนี้
- รายปี สำหรับคนไทย 350 บาท
- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 450 บาท
 
ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก VIP/ตลอดชีพ
- รายปี สำหรับคนไทย 1500 บาท
- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 2500 บาท
 
สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ มีดังนี้
1. สามารถที่จะมีช่องทางในการติดต่อสินค้าได้หลายช่องทางมากขึ้น
เช่น มีสิทธิดาวน์โหลดแอพ Praasia เป็นเครื่องมือและช่องทางในติดต่อการสื่อสารระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้แปลภาษาระหว่างประเทศ
2. สามารถเห็นช่องทางในการติดต่อ เช่น ID Line,ID Wechat,Email ก่อนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก
3. สำหรับสมาชิกทั่วไป มีสิทธิพิเศษในการส่งพระเครื่องเข้ารับการออกบัตร จากทางสำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ในราคาพิเศษ(จากปกติ 500 เหลือ 350 บาท)
4. สำหรับสมาชิก VIP/ตลอดชีพ มีสิทธิพิเศษในการส่งพระเครื่องเข้ารับการออกบัตร จากทางสำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ในราคาพิเศษ(จากปกติ 500 เหลือ 300 บาท)
           4.1 สามารถสมัครคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องแต่ละรายการ
ที่ท่านยื่นเสนอโดยผ่านทีมงานเว็บพระเอเซียอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิพิเศษในการส่งพระเครื่องเข้ารับการออกบัตร
จากทางสำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ในราคาพิเศษ(จากปกติ 500 เหลือ 250 บาท เฉพาะในรายการที่ท่านยื่นเสนอผ่านอนุมัติจากทีมงานเว็บพระเอเซียแล้วเท่านั้น)
 
วิธีการสมัครสมาชิก
1. อ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไข
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามที่ทางระบบเว็บพระเอเซียให้มา
3. กดยืนยันการสมัครสมาชิก แล้วรอการติดต่อกลับจากทีมงานเว็บพระเอเซีย ภายใน 7 วัน
4. หากได้รับการรับรองสถานะจากทีมงานเว็บพระเอเซียเรียบร้อยแล้ว ต้องชำระเงิน ภายใน 7 วัน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางระบบจะทำการปิดหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที
 
กฎกติกามารยาท
 
1. ควรมีมารยาทและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
2. หากท่านมีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นต่อสมาชิก ท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
3. หากท่านมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายต่อส่วนรวม ทางเว็บมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที และจะไม่มีการคืนเงินให้ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นค่าปรับ
4. ต้องเคารพและไม่ใช้คำหยาบคายในเว็บนี้
 
เมื่อท่านสมัครแล้วกรุณาแฟกซ์ " สำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน " 

มา ที่ 074-262615 ,0933629222 ID Line : tee99999999,ID We Chat : Tee899999 หรือE-MAIL Teehatyai1980@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันการเป็นสมาชิกให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว หรือโทรติดต่อ 0927464999

公告与条例


通知注册会员的费用

普通注册会员费用
一年泰国人350铢
一年异族 450 铢

VIP会员/终身会员费用
一年 泰国人1500泰铢
一年 异族 2500泰铢

特权
1.可以看到卖家所有联系方式
-会员可以下载 Praasia appication 安装在您的手机,有了 Praasia appication 就很方便联系卖家和帮助翻译人。
2.可以最先看到卖家所有联系的方式 由于 ID LINE,ID WE Chat,Email
3.普通会员持权,特价出卡 350泰铢,平常500泰铢。
4.VIP/終身会员持权,特价出卡 300泰铢,平常500泰铢。
4.1 有权注册董事会员鉴定佛牌,亚洲佛牌鉴定专业机构批准之后,开卡特价250泰铢,平常500泰
铢(出卡特价专您参加鉴定的项目,其他项目不算)

注册方法
1.读好细目然后点击接受条件
2.填好资料
3.点击确认注册会员,等亚洲佛牌鉴定专业机构联系回您 (7天内)
4.亚洲佛牌鉴定专业机构接待后,您要结账注册费用7天内,如果超过7天您还没结账,亚洲佛牌鉴定专业机构立刻取消您的帐户和会员。

规则列表
1.会员要有礼貌而优厚。
2.如果查到您有诈骗行为,亚洲佛牌鉴定专业机构立刻和您诉讼法律。
3.如果您有损害行为,亚洲佛牌鉴定专业机构立刻取消您的帐户和会员。
4.要有礼貌,不用粗话。

注册会员好之后,为了亚洲佛牌鉴定专业机构可尽快承认您当会员,请转身份证的复印件和汇单。
电话号码 074-262615,0927464999,09336292222,ID Line :tee99999999,ID Wechat: Tee899999 ,E-mail teehatyai1980@gmail.com