กติกาการใช้งานเว็บไซต์ / 公告与条例 / Policy

กฎกติกา และวิธีการสมัครคณะกรรมการตรวจสอบพระเครื่อง

แจ้งค่าใช้จ่ายวิธีการสมัครคณะกรรมการตรวจสอบพระเครื่อง

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก VIP/ตลอดชีพ

- รายปี สำหรับคนไทย 1500 บาท

- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 2500 บาท

สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ มีดังนี้

1. สามารถที่จะมีช่องทางในการติดต่อสินค้าได้หลายช่องทางมากขึ้น

เช่น มีสิทธิดาวน์โหลดแอพ Praasia เป็นเครื่องมือและช่องทางในติดต่อการสื่อสารระหว่าง

ผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้แปลภาษาระหว่างประเทศ

2. สามารถเห็นช่องทางในการติดต่อ เช่น ID Line,ID Wechat,Email ก่อนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก

3. สำหรับสมาชิก VIP/ตลอดชีพ มีสิทธิพิเศษในการส่งพระเครื่องเข้ารับการออกบัตร จากทางสำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ในราคาพิเศษ (จากปกติ 500 เหลือ 300 บาท)

4. สามารถสมัครคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องแต่ละรายการ ที่ท่านยื่นเสนอโดยผ่านทีมงานเว็บพระเอเซียอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิพิเศษในการส่งพระเครื่องเข้ารับการออกบัตร จากทางสำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ในราคาพิเศษ(จากปกติ 500 เหลือ 250 บาท เฉพาะในรายการที่ท่านยื่นเสนอผ่านอนุมัติจากทีมงานเว็บพระเอเซียแล้วเท่านั้น)

5.สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากทีมงานเว็บพระเอเซียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมีสิทธิที่จะเสนอพระเครื่องแต่ละรายการที่ท่านถนัด หรือเรียกว่าสายตรง ของพระเครื่องในรายการนั้นๆ ตามที่ระบบเว็บพระเอเซียได้กำหนดไว้ซึ่งต้องมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 

6. หากรายการที่ท่านเสนอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องเก๊ / แท้ ได้รับการอนุมัติจากทีมงานเว็บพระเอเซียเรียบร้อยแล้ว รายการนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ การส่งออกบัตร จากราคาปกติ 500บาท เหลือ 250 บาท

7. สำนักงานการันตีพระเว็บพระเอเชีย ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งทางเว็บได้รับสมัครคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องจากทั่วเอเซีย โดยให้สิทธิ คนไทยสามารถเข้าร่วมได้  70%  ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้ 30% ซึ่งผู้ที่จะสมัครคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องของสำนักงานการรันตีพระเว็บพระเอเซีย  จะต้องเป็นบุคคลที่เล่นพระเครื่องสายตรงรายการนั้นๆ โดยแต่ละรายการจะมีที่ปรึกษาเฉพาะรายการนั้นด้วย

8. ในการตรวจสอบพระเครื่อง เก๊/แท้ นั้นจะมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและ สายตรง ที่ไดรับการอนุมัติและคัดเลือกจากทางเว็บพระเอเซียร่วมในการตรวจสอบอย่างละเอียด

9. หากในบางรายการที่ทีมงานเว็บพระเอเชียมีข้อมูลแน่นหนาและถูกต้องแล้ว  เราอาจจะไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบพระเครื่องเว็บพระเอเซีย

10. หากรายการที่คณะกรรมการได้ยื่นเสนอ ที่ได้รับการอนุมัติจากทีมงานเว็บพระเอเชียเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเว็บมีการตรวจสอบได้ว่า ท่านทำการตรวจสอบพระเครื่องกายการที่ท่านได้ยื่นเสนอในรายการนั้นๆ มีการผิดพลาดบ่อยครั้งเรามีสิทธิที่จะทำการยกเลิกในรายการการตรวจสอบพระเครื่องที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นๆได้

公告与条例
规则和注册董事会员鉴定佛牌方式

通知注册董事会员签定佛牌的费用

VIP会员/终身会员费用
 

一年 泰国人1500泰铢
 

一年 异族 2500泰铢

 

1.可以看到卖家所有联系方式会员可以下载 Praasia appication 安装在您的手机,有了 Praasia appication

就很方便联系卖家和帮助翻译人。
 

2.可以最先看到卖家所有联系的方式 由于 ID LINE,ID WE Chat,Email3.VIP/終身会员有持权,特价出卡 300泰铢,平时500泰铢。

3.VIP/終身会员有持权,特价出卡 300泰铢,平时500泰铢。
 

4.有权注册董事会员鉴定佛牌,亚洲佛牌鉴定专业机构批准之后,您会得到开卡特价格250泰铢,平常500泰铢。
 

5.哪位董事通过亚洲鉴定专业机构的批准,有权参加鉴定您擅长的佛牌,您要鉴定佛牌的项目必须要有完全资料。
 

6.亚洲鉴定专业机构批准您参加鉴定之后,如果以后有佛牌相同您参加鉴定要出卡,出卡费特价给您250铢(平时500铢)
 

7.亚洲鉴定专业机构成立于 2015 年10月23日,招牌董事鉴定佛牌全亚洲,分配泰国人70% 异族30%,注册董事鉴定必须要是专业。
 

8.鉴定佛牌(真-假)每次有董事,顾问,和专业一起鉴定,全都通过亚洲鉴定专业机构查选。
 

9.如果哪个项目亚洲鉴定专业机构有正确完成的资料,那个项目不用通过董事的鉴定。
 

10.亚洲鉴定专业机构批准您参加鉴定佛牌各项目之后,如果被亚洲鉴定专业机构查到您平常鉴定失误,

亚洲鉴定专业机构有权取消您负责鉴定佛牌的项目。