หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23 喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23  

喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#

Phra k̄hunp̄hæn p̄hng phrāy kumār h̄lwng pū̀ thim rùn mh̄ā phuthṭh bārmī pī 2558 phiphm̒
h̄ıỵ̀ neụ̄̂x s̄ī s̄āyrûng lxng phimph̒ mị̀ f̄ạ̀ng takrud phr̂xm kl̀xng deim wạd#23

 

สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุค รุ่น"มหาพุทธบารมี" ชมรม"รวมเหล่าเซียนเทพพระเครื่องบุญฤทธิ์พุทธบารมี"จัดสร้าง

ให้เป็นสุดยอดพระเครื่องที่เป็นมหาบุญที่ทำต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง

คุณวุฒิ จันทบุรีและพระชัยมงคล ซึ่งได้ปรึกษากันว่าจะสร้างพระอะไรกันดีที่ทำต่อพระพุทธศาสนา ผมและคณะ

ศิษย์หลวงปู่ทิม อิสริโก รมชม “รวมเหล่าเซียนเทพพระเครื่องบุญฤทธิ์พุทธบารมี”เห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะร่วม

สร้างมหาบุญที่ 4 สังเวชนียสถาน ณ.ประเทศเนปาล และ ประเทศอินเดีย เหมือนเมื่อครั้งก่อนที่ท่านพระชัยมงคล

และคณะสงฆ์ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่ออัญเชิญพระธาตุที่งอกจากองค์พระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานไว้ที่วัด

ในประเทศไทย อีกทั้งครั้งก่อน พระชัยท่านก็ได้นำน้ำที่สรงพระเขี้ยวแก้วนำมาผสมในการสร้างพระขุนแผนย้อนยุค

เมื่อปี พ.ศ.2553 รุ่น “ระฆังทอง”หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ มีมูลค่าสูงโด่งดังมีประสบการณ์มากมายมาแล้วอีกด้วย 

ทางชมรมเห็นว่าควรสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของ

พุทธศาสนิกชนและเหล่าทวยเทพ ให้ทุกท่านได้มีไว้สักการะบูชายึดเหนี่ยวจิตใจรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของตถาคตอย่างแท้จริง 

แบบพิมพ์มีดังนี้
1.รูปหล่อโลหะขนาดห้อยคอ พระบรมศาสดาศรีศากยมุนีพุทธเจ้า 
2.พิมพ์พระขุนแผน พิมพ์สมาธิ และ พิมพ์มารวิชัย 

ผสมสุดยอดผงพุทธคุณจากเกจิคณาจารย์ดังหลายท่าน เช่น ผงพุทธคุณหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ผงหลวงพ่อคง

วัดวังสรรพรส ผงหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ผงหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ผงหลวงพ่อเกษม วัดสุสาน

ไตรรัตน์ ผงหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร ผงจากสำนักเขาอ้อ ผงจากพระเกจิสายธรรมยุต และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นต้น

มวลสารหลักๆประกอบด้วยชนวนศักดิ์สิทธิ์มากมายเหมือนครั้งสร้างขุนแผนระฆังทอง ขุนแผนเจดีย์ทอง วัดละหารไร่

และ ผงตะไบนวโลหะเต็มสูตรหนุมานอมตฤทธิ์ และผมมหามงคลมากมายอาทิเช่น ผงพุทธคุณ ผงรัตนมาลา

ผงดำสัตตะนาเค ผงอิทธิเจ ผงปัถมัง ผงตรีนิสิงเห ผงมหาราช ผงพระไวย ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

ผงยาจินดามณี ได้จากพิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัตผงเก่าจากลูกศิษย์ครอบครู และเหล่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมได้มอบให้ไว้

อีกทั้งผงพุทธคุณว่านมงคลแร่ธาตุมงคลจากพระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทย์วิทยาคมมากมาย

การสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตั้งใจกันไว้ว่าจะนำไปทำบุญที่4 สังเวชนียสถาน ณ.ประเทศ

เนปาล-อินเดียได้แก่ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ-พาราณสี และ กุสินารา อีกส่วนหนึ่งร่วมสร้างบุญกุศลใน

ประเทศไทย เช่น ร่วมสร้างพระอุโบสถ์ที่ยังไม่แล้วเสร็จในประเทศไทย และงานบุญสาธารณประโยชน์อื่นๆเป็นต้น

วัตถุประสงค์ 
1.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศเนปาลและอินเดีย
2.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ภาวนาภิรัต วัดละหารไร่ 
3.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะโบสถ์ วัดวังสรรพรส
4.ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดสามัคคีธรรม (อีแงว) อ.ขลุง จันทบุรี
5.ร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลและร่วมสร้างตึกล้างไต รพ.ขลุง
6.นำรายได้ส่วนหนึ่ง ช่วยศาลเจ้าพ่อหนองชิ่ม(ปู่อ้าย) จันทบุรี 
7.นำรายได้ส่วนหนึ่ง ร่วมสร้าง วิหารจตุรมุกข์ หลวงพ่อเจริญ ศิษย์พ่อแช่ม วัดฉลอง วัดกลางเก่า ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
8.สมทบทุนร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ วัดเขาสุกิม
ทำไมต้องขุนแผนมหาพุทธบารมี
1.เนื่องด้วยทางชมรมมีเจตนาที่ดีในการจัดสร้าง รายได้จากการบูชานำไปทำบุญต่างๆ เช่น ช่วยสมทบทุนบูรณะ

โบสถ์ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สมทบทุนสร้างตึกในโรงพยาบาล บริจาคให้กับวัดพระพุทธ

ศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสบายใจได้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเรานั้นได้กุศลบุญจริงๆครับ

2.มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระขุนแผนมหาพุทธบารมี มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์หายากมากมาย โดยเฉพาะผงพรายกุมาร

หลวงปู่ทิมแท้ๆ ซึ่งได้รับมาจากศิษย์ครอบครูและพิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัต ทั้งยังมีมวลสารโลหะเหรียญบาตรน้ำมนต์

หลวงปู่ทิม ตะไบเป็นผงแล้วนำมาเป็นมวลสารอีกด้วย รวมทั้งน้ำทะมึนหลวงพ่อคง สีผึ้งเขียวหลวงพ่อทาบ และผง

พุทธคุณจากสุดยอดเกจิท่านอื่นๆอีกมากมายครับ
3.การสร้างตามแบบโบราณซึ่งเป็นการกดมือทุกองค์ เนื้อหาพระแต่ล่ะองค์จึงแตกต่างกัน นี่คือเสน่ห์ของพระ

ขุนแผนมหาพุทธบารมีโดยแท้จริงครับ ซึ่งเป็นการสร้างที่ยุ่งยาก กินทั้งเวลากินทั้งแรง ถ้ามวลสารไม่ดีจริงการสร้าง

ไม่ละเอียดประณีตจริงก็คงไม่ออกมาสวยขนาดนี้ คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากดูที่เนื้อหาของพระซึ่งเป็นคำตอบที่ดี

ที่สุดของพระรุ่นนี้ครับ
4.ราคาในการบูชาก็ไม่แพงจนเกินไป เมื่อเทียบกับความสวยงามและการสร้างที่ยุ่งยาก รวมทั้งมวลสารต่างๆที่ใช้

บอกได้เลยว่าคุ้มสุดคุ้มครับ ท่านที่ได้รับพระจากการจองรอบแรก ก็ถามเข้ามามากมาย มีแต่คนจะขอบูชาเพิ่มเพราะ

สัมผัสได้ถึงพุทธคุณและพุทธศิลป์ที่สวยงามมีเสน่ห์ คุ้มค่าแก่การรอคอยครับ

5.การเข้าพิธีปลุกเสก จากสุดยอดพระเกจิแห่งยุคถึง 20 พิธีเต็มๆ ซึ่งพระเกจิแต่ละท่านก็สุดยอดทั้งนั้นครับในยุค

ปัจจุบัน อาทิเช่น หลวงปู่เขียว,หลวงปู่แย้ม,หลวงปู่แขก,หลวงพ่อนัส,หลวงพ่อสิน,หลวงพ่อชุบ,หลวงพ่อเพิ่ม,

หลวงพ่อฟู และพระเกจิอื่นๆรวมกว่า 30 รูป รายนามแต่ล่ะท่านไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดแห่งวิชาอาคมเวทย์ของยุคนี้ครับ
....จากเจตนาการสร้างที่ดี มวลสารที่ดี การสร้างตามแบบโบราณ และการเข้าพิธีปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์

มากมาย จึงทำให้พระขุนแผนมหาพุทธบารมี คือพระขุนแผนที่สวยงามและเข้มขลังแห่งยุคนี้จริงๆครับ สามารถบูชา

ขึ้นคอได้อย่างสนิทใจแบบไม่อายใคร แถมยังได้พุทธคุณและความสวยงามแบบไม่มีใครเหมือนอีกด้วยครับ

ขุนแผนยุคนี้ต้องขุนแผนมหาพุทธบารมีเท่านั้นครับ

#รับจัดหาพระใหม่ยอดนิยม
#เรื่องพระใหม่ไว้ใจผม 
#พระใหม่พระแท้ดูง่าย
#พระใหม่หลักร้อยพุทธคุณหลักล้าน 
#ระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
#สะดวกโอนโอนสะดวกมารับเองจัดไป
#รับประกันพระแท้ต้องแท้ทุกตาไม่แท้คือเงินเต็ม
#รับประกันความพอใจพระถึงมือ7วันไม่ชอบคือเงินเต็ม(พระอยู่ในสภาพเดิม)

#ติดต่อเพิ่มเติม 
- เอ้ 093-645-1499 (เบอร์ใหม่) 
- ไลน์ 
http://line.me/ti/p/%40uhx8633z

#ร้านเอ้คนรักพระ [ศูนย์พระเครื่อง SC สถานีขนส่งสายใต้ใหม่(พุทธมณฑล) ชั้น 2 (ชั้นบนสุด) ถนนบรมราชชนนี]

*เข้ามาวันไหนโทรนัดก่อนครับ*

#เว็บไซต์ร้านเอ้คนรักพระ
http://www.praasia.com/shop_index.php?shop=214

 
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23  喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23  喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23  喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23  喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=14656
ID สินค้า / ID 商品 : 14656  | Line ID : aefm2 | WeChat ID : aefm22
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23 喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23#
พุทธคุณ【功效】: 人缘
财运
无懈可击
生意,买卖,交易
平安
人緣 招贵人
避免
招財 吸财
官位、学业、事业
婚姻、感情、人缘
财富:正财、横财、财禄
健康:治病、平安、亲人健康、家内和谐
平安:敵人都遠離我 ,問題迎刃而解 災難遠離身邊
ราคา / 价格 : สอบถาม Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : เอ้ คนรักพระ [天哪我爱]
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0936451499 เบอร์ใหม่   
ที่อยู่ / 地址: 1.ร้านเอ้คนรักพระ [ห้างพระเครื่อง Sc Plaza สายใต้ใหม่ ชั้น2]
2.ร้านเอ้คนรักพระ [ศูนย์พระเครื่อง พันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น3]
3.เดอะบรีโอ้ สาย4 (ก่อนออก ม.มหิดลศาลายา)
*เข้ามาวันไหนโทรนัดก่อนครับ*
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 9067 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 11-03-2017 00:24:29 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 28 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 12 September 2023
วันสิ้นสุด / 结束日期: 11 September 2024 (เหลืออีก / 剩下 86 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: พรเทพ พึ่งฉิ่ง
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : เดอะบรีโอ้ พุทธมณฑล สาย 4
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 015-8-56815-2
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ชื่อ พรเทพ พึ่งฉิ่ง (เอ้) ธนาคาร กสิกร เลขบัญชี 015-8-56815-2 โทร 093-645-1499(เบอร์ใหม่)
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 81240 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีสายรุ้งลองพิมพ์ ไม่ฝั่งตะกรุด พร้อมกล่องเดิมวัด#23 喜鹊粉婴儿添版的佛教徒2558打印彩色大彩虹的尝试。没有Takrud与原包装盒测量23# )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน เอ้ คนรักพระ [天哪我爱] / 店的其它产品
  ID :19583
ขายแล้ว / 已出售
477
  ID :18594
พระโชว์ / 展示
14489
  ID :18593
พระโชว์ / 展示
6054
  ID :15710
ให้เช่า / 出售
14093
  ID :15708
ให้เช่า / 出售
9891
  ID :15707
ให้เช่า / 出售
23035
  ID :15519
ให้เช่า / 出售
10433
  ID :15108
ให้เช่า / 出售
14701
  ID :15090
ให้เช่า / 出售
8968
  ID :15089
ขายแล้ว / 已出售
41126
  ID :15087
ขายแล้ว / 已出售
12187
  ID :15084
ขายแล้ว / 已出售
12987
  ID :15072
ขายแล้ว / 已出售
13701
  ID :14945
พระโชว์ / 展示
10411
  ID :14766
ให้เช่า / 出售
8160
  ID :14663
ขายแล้ว / 已出售
13174
  ID :14662
ให้เช่า / 出售
9126
  ID :14661
ให้เช่า / 出售
10946
  ID :14660
พระโชว์ / 展示
9570
  ID :14659
ให้เช่า / 出售
8673
  ID :14658
ให้เช่า / 出售
8500
  ID :14657
ให้เช่า / 出售
8464
  ID :14656
ให้เช่า / 出售
9067
  ID :14655
ให้เช่า / 出售
9128
  ID :14654
ขายแล้ว / 已出售
8836
  ID :14653
ให้เช่า / 出售
9175
  ID :14652
ให้เช่า / 出售
8373
  ID :14651
ให้เช่า / 出售
8113
  ID :14650
ให้เช่า / 出售
8687
  ID :14649
พระโชว์ / 展示
14707
เข้าสู่ร้าน เอ้ คนรักพระ [天哪我爱] / 进入商店