หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25 喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#

 พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและ

ว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25  

喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#

Phra k̄hunp̄hæn p̄hng phrāy kumār h̄lwng pū̀ thim rùn mh̄ā phuthṭh bārmī pī 2558 phiphm̒
h̄ıỵ̀ neụ̄̂x s̄ī h̄elụ̄xng kæ̀ p̄hng phrāy kumār kèā læa ẁān dxkthxng h̄rụ̄x ẁān s̄āw h̄lng 
takrud thxngdæng khū̀ phr̂xm kl̀xng deim wạd#25

 

สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุค รุ่น"มหาพุทธบารมี" ชมรม"รวมเหล่าเซียนเทพพระเครื่องบุญฤทธิ์พุทธบารมี"จัดสร้าง

ให้เป็นสุดยอดพระเครื่องที่เป็นมหาบุญที่ทำต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง

คุณวุฒิ จันทบุรีและพระชัยมงคล ซึ่งได้ปรึกษากันว่าจะสร้างพระอะไรกันดีที่ทำต่อพระพุทธศาสนา ผมและคณะ

ศิษย์หลวงปู่ทิม อิสริโก รมชม “รวมเหล่าเซียนเทพพระเครื่องบุญฤทธิ์พุทธบารมี”เห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะร่วม

สร้างมหาบุญที่ 4 สังเวชนียสถาน ณ.ประเทศเนปาล และ ประเทศอินเดีย เหมือนเมื่อครั้งก่อนที่ท่านพระชัยมงคล

และคณะสงฆ์ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่ออัญเชิญพระธาตุที่งอกจากองค์พระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานไว้ที่วัด

ในประเทศไทย อีกทั้งครั้งก่อน พระชัยท่านก็ได้นำน้ำที่สรงพระเขี้ยวแก้วนำมาผสมในการสร้างพระขุนแผนย้อนยุค

เมื่อปี พ.ศ.2553 รุ่น “ระฆังทอง”หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ มีมูลค่าสูงโด่งดังมีประสบการณ์มากมายมาแล้วอีกด้วย 

ทางชมรมเห็นว่าควรสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของ

พุทธศาสนิกชนและเหล่าทวยเทพ ให้ทุกท่านได้มีไว้สักการะบูชายึดเหนี่ยวจิตใจรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของตถาคตอย่างแท้จริง 

แบบพิมพ์มีดังนี้
1.รูปหล่อโลหะขนาดห้อยคอ พระบรมศาสดาศรีศากยมุนีพุทธเจ้า 
2.พิมพ์พระขุนแผน พิมพ์สมาธิ และ พิมพ์มารวิชัย 

ผสมสุดยอดผงพุทธคุณจากเกจิคณาจารย์ดังหลายท่าน เช่น ผงพุทธคุณหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ผงหลวงพ่อคง

วัดวังสรรพรส ผงหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ผงหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ผงหลวงพ่อเกษม วัดสุสาน

ไตรรัตน์ ผงหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร ผงจากสำนักเขาอ้อ ผงจากพระเกจิสายธรรมยุต และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นต้น

มวลสารหลักๆประกอบด้วยชนวนศักดิ์สิทธิ์มากมายเหมือนครั้งสร้างขุนแผนระฆังทอง ขุนแผนเจดีย์ทอง วัดละหารไร่

และ ผงตะไบนวโลหะเต็มสูตรหนุมานอมตฤทธิ์ และผมมหามงคลมากมายอาทิเช่น ผงพุทธคุณ ผงรัตนมาลา

ผงดำสัตตะนาเค ผงอิทธิเจ ผงปัถมัง ผงตรีนิสิงเห ผงมหาราช ผงพระไวย ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

ผงยาจินดามณี ได้จากพิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัตผงเก่าจากลูกศิษย์ครอบครู และเหล่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมได้มอบให้ไว้

อีกทั้งผงพุทธคุณว่านมงคลแร่ธาตุมงคลจากพระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทย์วิทยาคมมากมาย

การสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตั้งใจกันไว้ว่าจะนำไปทำบุญที่4 สังเวชนียสถาน ณ.ประเทศ

เนปาล-อินเดียได้แก่ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ-พาราณสี และ กุสินารา อีกส่วนหนึ่งร่วมสร้างบุญกุศลใน

ประเทศไทย เช่น ร่วมสร้างพระอุโบสถ์ที่ยังไม่แล้วเสร็จในประเทศไทย และงานบุญสาธารณประโยชน์อื่นๆเป็นต้น

วัตถุประสงค์ 
1.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศเนปาลและอินเดีย
2.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ภาวนาภิรัต วัดละหารไร่ 
3.สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะโบสถ์ วัดวังสรรพรส
4.ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดสามัคคีธรรม (อีแงว) อ.ขลุง จันทบุรี
5.ร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลและร่วมสร้างตึกล้างไต รพ.ขลุง
6.นำรายได้ส่วนหนึ่ง ช่วยศาลเจ้าพ่อหนองชิ่ม(ปู่อ้าย) จันทบุรี 
7.นำรายได้ส่วนหนึ่ง ร่วมสร้าง วิหารจตุรมุกข์ หลวงพ่อเจริญ ศิษย์พ่อแช่ม วัดฉลอง วัดกลางเก่า ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
8.สมทบทุนร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ วัดเขาสุกิม
ทำไมต้องขุนแผนมหาพุทธบารมี
1.เนื่องด้วยทางชมรมมีเจตนาที่ดีในการจัดสร้าง รายได้จากการบูชานำไปทำบุญต่างๆ เช่น ช่วยสมทบทุนบูรณะ

โบสถ์ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สมทบทุนสร้างตึกในโรงพยาบาล บริจาคให้กับวัดพระพุทธ

ศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสบายใจได้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเรานั้นได้กุศลบุญจริงๆครับ

2.มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระขุนแผนมหาพุทธบารมี มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์หายากมากมาย โดยเฉพาะผงพรายกุมาร

หลวงปู่ทิมแท้ๆ ซึ่งได้รับมาจากศิษย์ครอบครูและพิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัต ทั้งยังมีมวลสารโลหะเหรียญบาตรน้ำมนต์

หลวงปู่ทิม ตะไบเป็นผงแล้วนำมาเป็นมวลสารอีกด้วย รวมทั้งน้ำทะมึนหลวงพ่อคง สีผึ้งเขียวหลวงพ่อทาบ และผง

พุทธคุณจากสุดยอดเกจิท่านอื่นๆอีกมากมายครับ
3.การสร้างตามแบบโบราณซึ่งเป็นการกดมือทุกองค์ เนื้อหาพระแต่ล่ะองค์จึงแตกต่างกัน นี่คือเสน่ห์ของพระ

ขุนแผนมหาพุทธบารมีโดยแท้จริงครับ ซึ่งเป็นการสร้างที่ยุ่งยาก กินทั้งเวลากินทั้งแรง ถ้ามวลสารไม่ดีจริงการสร้าง

ไม่ละเอียดประณีตจริงก็คงไม่ออกมาสวยขนาดนี้ คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากดูที่เนื้อหาของพระซึ่งเป็นคำตอบที่ดี

ที่สุดของพระรุ่นนี้ครับ
4.ราคาในการบูชาก็ไม่แพงจนเกินไป เมื่อเทียบกับความสวยงามและการสร้างที่ยุ่งยาก รวมทั้งมวลสารต่างๆที่ใช้

บอกได้เลยว่าคุ้มสุดคุ้มครับ ท่านที่ได้รับพระจากการจองรอบแรก ก็ถามเข้ามามากมาย มีแต่คนจะขอบูชาเพิ่มเพราะ

สัมผัสได้ถึงพุทธคุณและพุทธศิลป์ที่สวยงามมีเสน่ห์ คุ้มค่าแก่การรอคอยครับ

5.การเข้าพิธีปลุกเสก จากสุดยอดพระเกจิแห่งยุคถึง 20 พิธีเต็มๆ ซึ่งพระเกจิแต่ละท่านก็สุดยอดทั้งนั้นครับในยุค

ปัจจุบัน อาทิเช่น หลวงปู่เขียว,หลวงปู่แย้ม,หลวงปู่แขก,หลวงพ่อนัส,หลวงพ่อสิน,หลวงพ่อชุบ,หลวงพ่อเพิ่ม,

หลวงพ่อฟู และพระเกจิอื่นๆรวมกว่า 30 รูป รายนามแต่ล่ะท่านไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดแห่งวิชาอาคมเวทย์ของยุคนี้ครับ
....จากเจตนาการสร้างที่ดี มวลสารที่ดี การสร้างตามแบบโบราณ และการเข้าพิธีปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์

มากมาย จึงทำให้พระขุนแผนมหาพุทธบารมี คือพระขุนแผนที่สวยงามและเข้มขลังแห่งยุคนี้จริงๆครับ สามารถบูชา

ขึ้นคอได้อย่างสนิทใจแบบไม่อายใคร แถมยังได้พุทธคุณและความสวยงามแบบไม่มีใครเหมือนอีกด้วยครับ

ขุนแผนยุคนี้ต้องขุนแผนมหาพุทธบารมีเท่านั้นครับ

#รับจัดหาพระใหม่ยอดนิยม
#เรื่องพระใหม่ไว้ใจผม 
#พระใหม่พระแท้ดูง่าย
#พระใหม่หลักร้อยพุทธคุณหลักล้าน 
#ระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
#สะดวกโอนโอนสะดวกมารับเองจัดไป
#รับประกันพระแท้ต้องแท้ทุกตาไม่แท้คือเงินเต็ม
#รับประกันความพอใจพระถึงมือ7วันไม่ชอบคือเงินเต็ม(พระอยู่ในสภาพเดิม)

#ติดต่อเพิ่มเติม 
- เอ้ 093-645-1499 (เบอร์ใหม่) 
- ไลน์ 
http://line.me/ti/p/%40uhx8633z

#ร้านเอ้คนรักพระ [ศูนย์พระเครื่อง SC สถานีขนส่งสายใต้ใหม่(พุทธมณฑล) ชั้น 2 (ชั้นบนสุด) ถนนบรมราชชนนี]

*เข้ามาวันไหนโทรนัดก่อนครับ*

#เว็บไซต์ร้านเอ้คนรักพระ
http://www.praasia.com/shop_index.php?shop=214

 
 พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25  喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#
 พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25  喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#
 พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25  喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#
 พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25  喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=14658
ID สินค้า / ID 商品 : 14658  | Line ID : aefm2 | WeChat ID : aefm22
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25 喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25#
พุทธคุณ【功效】: 人缘
财运
生意,买卖,交易
平安
人緣 招贵人
避免
招財 吸财
官位、学业、事业
婚姻、感情、人缘
财富:正财、横财、财禄
健康:治病、平安、亲人健康、家内和谐
平安:敵人都遠離我 ,問題迎刃而解 災難遠離身邊
ราคา / 价格 : สอบถาม Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : เอ้ คนรักพระ [天哪我爱]
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0936451499 เบอร์ใหม่   
ที่อยู่ / 地址: 1.ร้านเอ้คนรักพระ [ห้างพระเครื่อง Sc Plaza สายใต้ใหม่ ชั้น2]
2.ร้านเอ้คนรักพระ [ศูนย์พระเครื่อง พันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น3]
3.เดอะบรีโอ้ สาย4 (ก่อนออก ม.มหิดลศาลายา)
*เข้ามาวันไหนโทรนัดก่อนครับ*
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 2463 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 11-03-2017 00:34:51 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 28 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 26 April 2018
วันสิ้นสุด / 结束日期: 26 April 2019 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: พรเทพ พึ่งฉิ่ง
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : เดอะบรีโอ้ พุทธมณฑล สาย 4
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 015-8-56815-2
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ชื่อ พรเทพ พึ่งฉิ่ง (เอ้) ธนาคาร กสิกร เลขบัญชี 015-8-56815-2 โทร 093-645-1499(เบอร์ใหม่)
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 49360 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม รุ่นมหาพุทธบารมี ปี 2558 พิพม์ใหญ่ เนื้อสีเหลืองแก่ผงพรายกุมารเก่าและว่านดอกทองหรือว่านสาวหลง ตะกรุดทองแดงคู่ พร้อมกล่องเดิมวัด#25 喜鹊粉婴儿添的版本佛教徒2558打印彩色大黄色粉末那个孩子和老荡妇袭击了女孩。另一对铜与原包装盒测量25# )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน เอ้ คนรักพระ [天哪我爱] / 店的其它产品
  ID :15710
เปิดจอง / 预定
2871
  ID :15708
ให้เช่า / 出售
1806
  ID :15707
ให้เช่า / 出售
4458
  ID :15519
ให้เช่า / 出售
2379
  ID :15108
ให้เช่า / 出售
3901
  ID :15090
ให้เช่า / 出售
2283
  ID :15089
ให้เช่า / 出售
7783
  ID :15087
ให้เช่า / 出售
3156
  ID :15084
ขายแล้ว / 已出售
3727
  ID :15072
ขายแล้ว / 已出售
4158
  ID :14945
พระโชว์ / 展示
3087
  ID :14766
ให้เช่า / 出售
2160
  ID :14663
ให้เช่า / 出售
4722
  ID :14662
ให้เช่า / 出售
2637
  ID :14661
ให้เช่า / 出售
4322
  ID :14660
ให้เช่า / 出售
2361
  ID :14659
ให้เช่า / 出售
2592
  ID :14658
ให้เช่า / 出售
2463
  ID :14657
ให้เช่า / 出售
2400
  ID :14656
ให้เช่า / 出售
2916
  ID :14655
ให้เช่า / 出售
2556
  ID :14654
ขายแล้ว / 已出售
2694
  ID :14653
ให้เช่า / 出售
2836
  ID :14652
ให้เช่า / 出售
2184
  ID :14651
ให้เช่า / 出售
1959
  ID :14650
ให้เช่า / 出售
2200
  ID :14649
ให้เช่า / 出售
1908
  ID :14648
ให้เช่า / 出售
2037
  ID :14647
ให้เช่า / 出售
1998
  ID :14646
ให้เช่า / 出售
2196
เข้าสู่ร้าน เอ้ คนรักพระ [天哪我爱] / 进入商店