หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
เหรียญหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ รุ่น ๑ ปี 2561 เพื่อสร้างตำหลวงปู่ทวดลิ้นดำหนักท่าข้าม ต.ท่าท้าม จ.สงขลา/莲龙普托灵丹 哇扎喜 头帮 佛历 2561 年 仑圣丹纳塔看 塔看区 宋卡府

เหรียญหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ รุ่น ๑ ปี 2561 เพื่อสร้างตำหลวงปู่ทวดลิ้นดำหนักท่าข้าม ต.ท่าท้าม จ.สงขลา
Aa 1. เนื้อเงินไม่ตัดปีก บูชา 8000   
           บาท สร้าง 99 เหรียญ
Aa 2.เนื้อเงิน สร้าง 50 เหรียญ(ไว้แจก
          เพราะผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นตัวแทน  
          หาทุน 100 เหรียญเนื้อทองแดง
          รมดำ 35 ท่านแรกเท่านั้น)
Aa 3.เนื้อทองแดง บูชา 200 บาท(ผู้ที่
          ร่วมทำบุญ 200 บาท จะแจก 1 
          เหรียญ) สร้าง 1000 เหรียญ
Aa 4.เนื้อทองแดงรมดำ บูชา 100 
          บาท(ผู้ที่ร่วมทำบุญ 100 บาท จะ
          แจก 1  เหรียญ) สร้าง 1000 
          เหรียญ
สร้างวัตถุมงคลครั้งนี้เพื่อหาทุนสร้างตำหนักหลวงปู่ทวดลิ้นดำ ต.ท่าท้าม จ.สงขลา แรงศรัทธาจากชาวไทยและต่างชาติครั้งนี้ เชื่อว่าความศรัทธาจะเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ จิตที่ปริสุทธิจะสำเร็จทุกๆสิ่งครับ
莲龙普托灵丹 哇扎喜 头帮 佛历 2561 年 仑圣丹纳塔看 塔看区 宋卡府
Aa 1.纯银不割边 8000 铢 发行量 99 
         尊(全数捐庙)
Aa 2.纯银 发行量 50 尊(送给前35位
          的义务代理 有供请到红铜镀黑 
          100 尊以上的善位义务代理者)
Aa 3.红铜质 200 铢 (给有捐庙 200
         铢的善信者 全数捐庙) 发行量 
         1000 尊
Aa 4.红铜镀黑质 100 铢 (给有捐庙 
         100铢的善信者 全数捐庙) 发行
         量 5000 尊
这版发行的主要是为了龙婆托灵丹哇扎喜踏看庙的早日建成,也为了感恩各位善信长久以来对龙婆托灵丹的庙建设的支持,经过与各位庙理事与发起者沟通,也经过瓦考古主持——阿赞康贤的同意,一起来帮忙建庙,决定由阿赞康贤领头(会经历数次法会,除阿赞康贤外也会有其他师傅),制作加持新一期龙婆托灵丹铜牌。本期牌(纯银不割边 99 尊,纯银 50 尊,红铜 1000 尊,铜镀黑,限量 5000 尊)不为赚钱,纯为捐庙建庙及感恩善信,即捐赠100泰铢,可得此期一枚铜牌(200泰铢得2枚,以此类推),所捐钱财一律用于建设庙宇,牌实为答谢所赠送,此期佛牌,暂定于泰国水灯节进行最后一次法会加持,所以正式出庙时间预计为11月左右。无利润故不包邮,图一为牌设计草图,正面是龙婆托灵丹自身,背面双钱袋。