หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油 阿赞仲 猜杰裂

能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油  阿赞仲 猜杰裂

 在噶滨万经典说明书法里有写 猫药草人缘油功效 可把敌人转为好友 凶化吉 恶化良 穷化富 玛哈神尼 人见人爱 生意买卖兴隆 可增加人缘 ,人缘一流 ,玛哈神尼 玛哈蜡 (财运) ,玛哈孟坤 (吉祥)只有 16种 分类如下:
1.神尼赞红草药,神尼赞考草药,神尼赞漂草药,神尼赞通草药 四种拿来参在一起成为一种草药。
2.梢龙草药(wan saw long)
3.科梢龙草药(wan khaeu saw long)
4.哈若能草药(wan ha roi nang )
5.珠能草药(wan jung nang )
6.长爬崇孔草药(chang pa som khong)
7.特烂娤草药(wan tap run zuan)
8.玛哈神尼草药(wan ma ha sa ni)
9.噶极赞草药(wan kra jea jan)
10.玛哈蜡草药(wan ma ha rap)
11.玛哈茦草药(wan ma ha chok )
12.铺塔剐草药 (wan phut tha gwug)
13.古曼童草药(wan gu man tong)
14.崇迪南帕亚舍提草药(wan nang pha ya ma ha shas ti)
这 16 种草药古代师父都保证全都有权 ,功交方面之一是 人缘,人缘一流,玛哈神尼,玛哈蜡,玛哈舍提,拿16种草药来画符加特,制作魔法方法,把各种草药切成小小块放在檀香油里(檀香油必须要和三个外女买来)然后把油装进帶盖大口玻璃瓶1瓶,装进1oz.型一瓶 ,最好要有16种草药和达古化哉玛哈布鲁1支(八心符管)。

用阿占仲鼠猫药草人缘油方法
出外谈生意,您打扮好之后,之前出门,打开瓶塞出来把手指点一点油,吸进时祈祷 "Phut ",呼出祈祷 "Tho" ,静心,心情明朗,把油点在脸上或者头发3 次,然后才可以出发,玛哈崇孟坤草药油 可以增加人缘一流,玛哈神尼,帮助您爱的人不会变心,爱情专一,有财运,敌人变成友人,可以消除小人消除阻碍障碍,如果您不喜欢
鼠猫药草人缘油 (玛哈崇孟坤草药油)的气味您可以把您平常用的香水参下去,如果想得到生意发达,就拿油点在商品上,祈祷 “Phut""Tho",如果想要有很多人来买您的商品,就在心里祈祷 " na cha li ti ”三遍,这样那天您的生意会十分畅销,最好您要请帕西瓦里戴在身上,或者请帕西瓦里朝拜在家里,可以帮助您得到很大的财运,发展,荣富。

如果有商行点法粉典礼,店牌,奠基石,新郎新娘,或者圣物,不关点法粉什么,都可以放一点 鼠猫药草人缘油,把粉和油搅拌均匀,之前点法粉,要祈祷 “phut tho"静心之后祈祷 "na mo a ra ha tho sum ma sum phut ta sha"三遍,然后跟着ma ha ni yom咒念 “na ni yom ,phut ni yom ,tha ni yom ,aom ni yom ,ma ha ni yom ait thi,phu ri so,ka kat cha hi,ma ni ma ma ,ma ni yom ,na mo phut tha ya 念好就点法粉五点,最好要祈祷到完成典礼。

如果那家庭有孩子吵架,夫妻在一起不幸福,点玛 鼠猫药草人缘油也可以帮助,祈祷“pha shu u cha"多多遍 然后在他们身上点一点油,请求他们合好或者有需要请求人家帮助您,也可以把油点在脸上然后才去和他们请求,请求的时候要祈祷”pa su u cha”在心里,您请求帮助您的人会对您有慈悲,仁慈,但是您要有道德和真理。
鼠猫药草人缘油 (玛哈崇孟坤草药油)+八心符管两支
价格大瓶 25 cc 3500 铢 小瓶没有只有大瓶

当放八心符管的是能满玛哈尼勇(阿占仲玛哈神尼人缘油) 
价格分为大瓶 3500 铢 小瓶 5 CC 2500 铢
制于 佛历 2517 年

 

 
น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油  阿赞仲 猜杰裂
น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油  阿赞仲 猜杰裂
น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油  阿赞仲 猜杰裂
น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油  阿赞仲 猜杰裂
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18377
ID สินค้า / ID 商品 : 18377  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油 阿赞仲 猜杰裂
ราคา / 价格 : 2500 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 89 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 26-12-2020 00:04:32 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 31 August 2020
วันสิ้นสุด / 结束日期: 01 March 2021 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 120840 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : น้ำมันว่านโสฬสมงคล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2519 สำนักกุญแจไสยศาสตร์ กรุงเทพฯ能满奴猫(阿占仲鼠猫药草人缘油)或叫玛哈崇孟坤草药油 阿赞仲 猜杰裂 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :18475
ให้เช่า / 出售
10
  ID :18474
ให้เช่า / 出售
16
  ID :18473
ให้เช่า / 出售
24
  ID :18469
ขายแล้ว / 已出售
42
  ID :18468
ขายแล้ว / 已出售
66
  ID :18466
ให้เช่า / 出售
21
  ID :18464
ขายแล้ว / 已出售
19
  ID :18463
ให้เช่า / 出售
159
  ID :18462
ให้เช่า / 出售
20
  ID :18461
ให้เช่า / 出售
18
  ID :18459
ขายแล้ว / 已出售
17
  ID :18455
ให้เช่า / 出售
20
  ID :18454
ให้เช่า / 出售
28
  ID :18445
ให้เช่า / 出售
51
  ID :18443
ขายแล้ว / 已出售
44
  ID :18442
ขายแล้ว / 已出售
69
  ID :18439
ขายแล้ว / 已出售
66
  ID :18438
ให้เช่า / 出售
58
  ID :18436
ให้เช่า / 出售
58
  ID :18431
ให้เช่า / 出售
50
  ID :18430
ให้เช่า / 出售
55
  ID :18428
ให้เช่า / 出售
59
  ID :18425
ให้เช่า / 出售
53
  ID :18424
ขายแล้ว / 已出售
62
  ID :18423
ให้เช่า / 出售
54
  ID :18422
ให้เช่า / 出售
50
  ID :18421
ให้เช่า / 出售
49
  ID :18420
ให้เช่า / 出售
50
  ID :18419
ให้เช่า / 出售
59
  ID :18411
ขายแล้ว / 已出售
100
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店