หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2

กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2021/08/26

 

D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛

D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ


D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง


D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ

D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง

D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金


C 04    บัตร DD    DD 卡

C 05    บัตร U    U 卡

C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร 塔帕赞 Tpc

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

C 18 บัตรสมาคม 沙玛空卡  Smk

 

T0020
กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลงยา บน-ล่าง หลักสี
狮子头+水龙 多种颜色龙牙雕花纯银便壳

 

T0021 heart
กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลายไทยทั้งองค์
 狮子头+水龙 全面雕花纯银便壳

 

T0022
 กรอบเงินงานมือติดลายลงยาหลักสีเต็มหน้าลวดสามชั้น
云型泰式全面龙牙+旁边三条交线

 

T0023 heart
กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์
狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳


 

T0024
กรอบติดลายเกสรลวดสามชั้นหน้ามัน
手工泰式手据花草型+旁边三条交线纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

 

T0025 heart
กรอบเงินงานมือลงยาหลักสี
手工全面多种颜色龙牙银壳

 

T0026 heart
กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลวดสองชั้นลายไทยสลับทราย
狮子头+水龙+两条交线+喷沙型版便银壳

 

T0027
กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์
狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳

 

T0028
กรอบเงินงานมือติดซุ้มขัดมัน
狮子头+水龙 手工磨光纯银壳

 

T0029 heart
กรอบเงินงานมือธรรมดาลายไทย
平面普通手工雕花纯银壳

 

T0030
กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดเกลียวสองชั้นลายลายทนายทั้งองค์ 
狮子头+水龙+两条交线 手工沙面雕花纯银

 

T0031
กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี
狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳

 

T0034
กรอบเงินงานมือติดลวดสามชั้นลายสุโขทัยหน้ามัน
 素河泰云型手工据式泰式花草+旁边三条交线+中间磨光


T0035 heart
กรอบเงินงานมือติดซุ้ม ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้ามัน
狮子头+水龙+旁边鱼蛋交线 手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

 

T0036
กรอบเงินผ่าหวายธรรมดาขัดมัน
帕外磨光银壳


T0036/D

กรอบผ่าหวายธรรมดาขัดมันหูทรงสี่กลม 帕外磨光壳(圆头)

T0037
กรอบเงินผ่าหวายหูเม็ดไม้ยมขัดมัน
帕外磨光南瓜头型银壳

 

T0038 heart
กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดสามชั้นหน้ามัน
狮子头+水龙+旁边三条交线手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

 

T0039

กรอบเงินงานมือติดซุ้มสามหูลายไทยทั้งองค์
狮子头+水龙+三挂全面雕花

 

T0040 heart
กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้ามัน
狮子头+水龙  手工前面中间磨光 旁边雕花纯银壳

 

T0041 heart
กรอบธรรมดาหน้าโอขัดมันทั้งองค์

凸平面全面磨亮壳

 

T0055 heart 
单狮子头平面手工雕花壳

กรอบเงินสิงห์เดี่ยวหน้าเลี่ยบลายไทย 

 

T0056
狮子头+双水龙平面手工雕花

กรอบเงินหน้าเลียบติดซุ้มลายไทย 1

 

T0057
กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้
ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค
平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品翡翠(绿宝石) 

 

 

T0058
กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้
ติดลวดบน 1 เส้น ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค

平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品 翡翠(绿宝石) 旁边一条交线


 

 

T0059
ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้ง

立形单挂符管盖

 

T0060
ฝา
หัวจุก 2 หูแนวนอน

睡形两挂符管盖
 

T0061
ฝา
หัวจุก 2 หูแนวตั้ง

立形两挂符管盖

 

T0062
ฝาหัวจุก 3 หูแนวตั้ง

立形三挂符管盖

 

T0063
ฝาหัวจุก 3 หูแนวนอน

睡形三挂符管盖

 

T0064
หัวจุกไมครอนทองหูเดียวแนวตั้ง
立形单挂铜镀金管盖


T0065
กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้าเลียบลงยาบน-ล่างลายไทยทั้งองค์
平面狮子+立体水龙上下龙牙全面雕花手工纯银壳


T0068 heart
กรอบลงยาลายเถาวัลสี........เต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด

全面挑万........色龙牙纯壳 前边顶部镶一粒白色 CZ 滴水形钻石

 

T0069
กรอบเงินหน้าเลียบยอดติดดอกพิกุลลวดเกลียวทรงหยดน้ำ

平面顶部滴水形交线辟棍花纯银壳雕花

 

T0086
กรอบเงินลายสุโขทัยลวดเกลียวดัดลงยาดำบนล่าง ตรงกลางดอกพิกุล
上下交线捲花型黑龙牙 中间暹罗 Pikul 花素国泰純银壳

 

T0090
กรอบเงินลงยาลายเถาวัลเต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด หุ้มลายฉลุแนบพระ
全面挑万龙牙纯壳 前边顶部镶一粒CZ 滴水形钻石 佛牌另包纯银防裂壳

 

T0092
กรอบเงินแกะลายหัวดอกบัวลงยา ลางแกะชื่อ กลางลายแข้งสิงห์
顶大莲花龙牙 中间坑形花 下部雕文字龙牙

 

T0093

กรอบเงินหน้าโอธรรมดาทรงหัวเต่าลายแข้งสิงห์
凸面顶龟头型下面坑形雕花手工纯银壳 

 

T0095
กรอบเงินลายหัวหล่อมังกร กลางขัดเงา ล่างฉลุลาย 3 ห่วง

顶倒模龙头 中间磨亮 下部据泰式花 3 挂

 

T0096
กรอบลงยาลายเถาวัลเต็มหน้า ยอดฝังพลอยทรงลายบัว 1 เม็ด
全面挑万龙牙纯壳 前边顶部莲花头镶一粒绿宝石

 

T0097
กรอบเงินงานหน้าโองานมือติดซุ้มบนล่างลงยาหลักสีหน้ามันข้างลายไทย

手工凸面狮子头+水龙上下多色龙牙  前面中间磨光 旁边雕花纯银壳


 

T125
กรอบเงินงานมือหน้าธรรมดายอดลายบัว ล่างลายแข้งสิงห์
平面普通手工上雕莲花 下雕坑形花纯银壳

 

T126
กรอบเงินงานมือหน้าธรรมดายอดลายบัว กลางลายไทยสลับลายทราย ล่างลายพญานาค
平面普通手工上雕莲花 中间泰式混合沙花 下雕水龙纯银壳

 

T0127
กรอบเงินงานมือหน้าธรรมดายอดเพชรCzทรงหยดน้ำ1เม็ด ล่างลายแข้งสิงห์
平面普通顶镶滴水型1粒Cz 钻 下雕坑形花纯手工银壳

T0128

T0165

T0173 heart

T0179 กรอบลายดอกไม้ยอดบนขัดมันหูบัวฝังพลอย

顶部花草磨亮 镶宝石莲花圈头

T0180 กรอบเงินติดซุ้มลายหล่อหน้าเลียบชุบ 2 สี

立体狮子头+水龙平面镀金银两色纯银防水壳

T 0211 กรอบเงิน 3 หูหน้าโอฉลุลายบนล่าง กลางฝังเพชรCzยกกระเบาะ3เม็ดสลับขัดเงา ข้างลวดเกลียว 3 ชั้น 凸面3挂挑万上下锯花 中间加第二层镶Cz钻3粒混合磨亮 旁边三条拉线

T0212 
กรอบเงินหน้าโอ ยอดลวดดัดทรงยอดน้ำฝังเพชรCz 4มิลต่อลายตามแบบ กลางลวดไข่ปลา ล่างฝังพลอยสีตามเลือกสลับฉลุลาย ข้างลวดไข่ปลาผสมหลอด
凸面手工顶银线捲滴水型4m Cz钻左右据花 中间鱼蛋拉线 下随意选颜色宝石混合据花 旁边鱼蛋混合拉管


T0220

กรอบซุ้มสิงห์ต่อลายเถาวัลย์ฉลุ ล่างลายเถาวัลย์ฉลุ ข้างลวดเกลียวไข่ปลาผสมลวดโค้ง (ลายรุ่นเบิกฟ้า) 狮子头左右+下面桃万花 旁边鱼蛋拉线混合湾线壳(宝发版花式壳)

T0236
กรอบหน้าโอฝังเพชรสลับลงยาลายเถาวัลย์(สีตามระบุ) ยอดบนเพชรกรมทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ลวดเกลียว 3 ชั้น
凸面镶钻混合桃万龙牙(颜色照定) 顶滴水型圆钻一粒 旁边三条拉线


T0239
กรอบติดซุ้มสิงห์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียว 3 ชั้น
狮子头+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花3条交线壳

 

T0275 ตลับเงินหน้าเลียบเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำยกซุ้ม 3 ชั้นลายไทยทั้งองค์

手工平面后打开三层狮子+水龙 全面雕花不防水开关纯银壳

T0281 ตลับติดซุ้มบน-ล่างหลังปิดหน้าไม่กันน้ำ หลัง+ข้างยิงเลเซอร์หลังลายตามเลือก

上下两层狮子+水龙 前面手雕 旁边+ 后面光刻 后面随意选花 开关后面封闭不防纯银壳

T0282 ตลับเงินหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์หล่อล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์

手工凸面后打开 倒模式狮子+水龙 全面雕花开关纯银壳

T0283 ตลับเงินหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์หล่อล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์(D04) ฃ手工凸面后打开 倒模式狮子+水龙 全面雕花开关纯银壳(D04)

T0284 กรอบเงินฉลุลายแกะลายสลับยับทราย
98% 纯银手工泰式锯花前后雕花混沙

 

T0286 ตลับเงินหน้าโอลายแข้งสิงห์ หลังปิดแกะลายมือตามชอบ

凸面银壳后面封背开关不防水纯银壳 前面坑形雕花 后面手雕随选

 

T0287
ตลับติดซุ้มบน-ล่างหลังปิดหน้าไม่กันน้ำ ข้างแกะลายมือ หลังยิงเลเซอร์หลังลายตามเลือก
封背不防水纯银壳 上下两层狮子+水龙 前面+旁边手雕 后面光刻随意选花

T0289 heart ตลับเงินกันน้ำหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์ ล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์
手工凸面后打开 狮子+水龙 全面雕花 防水开关纯银壳

T0291 หลอดตะกรุดปิดทึบฝาหมุนเกลียว แกะตัวหนังสือตามใจเลือก

开口螺丝型纯银符管管売 雕字选意选

T0313 กรอบเงินหน้าโอ 3 หู ลงยาดำลายแข้งสิงห์เต็มหน้าข้างลายไทย ยอดบนทรงหยดน้ำลงยาดำลายเถาวัล 3 挂凸面坑形花黑龙牙 顶滴水形挑万黑龙牙 纯银壳

T0315 กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ผสมเถาวัลลงยาดำ 凸面坑形桃万黑龙牙纯银壳


T0321


T0323


T0325
กรอบหน้าโอธรรมดา ลงยาสีตามระบุตามออกแบบ
普通凸面全面龙牙 照款颜色规定定造壳


T0326
heart
กรอบเงินงานขึ้นมือติดซุ้มลงยา เต็มหน้า หลักสี(สีตามระบุ)
狮子头+水龙 全面多种颜色龙牙雕花纯银手工壳T0327

T0340
ตลับหน้าฝังเพชรเต็มหน้าทนงหัวเต่า ฝังจิก4เม็มยิขอบ(ยังไม่ค่าเพชร)
龟头凸面满面镶钻四瓜雕边开关壳(还不含钻石费)

T0349
heart
กรอบเงินงานมือหน้าโอนติดซุ้มลงยาสีดำเต็มตามแบบ
凸面狮子头+水龙 手工全面黑色龙牙雕花纯银手工壳

T0376
ตลับธรรมหน้าโอไม่กันน้ำหลังปิดขัดมันทั้งองค์
凸面普通不防水开关壳 封背全面磨亮

T0385
ตลับหลังปิดกันน้ำหน้าโอลงยาสีดำลายเถาวัลย์เต็มหน้า หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面满面桃万黑色龙牙 后封背随选雕神像防水开关壳

T0391
ตลับปิดหน้าปิดหลังไม่กันน้ำ ลายไทย
封面封背雕花不防水开关壳

T0392
กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย ยอดเพชรทรงกลีบบัว ลวดเกลียวบน 1 เส้น
凸面坑形花混合泰式雕花 顶莲花花瓣型镶钻 旁上边一条交线壳

T0395
ลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ยอดซุ้มลวดเกลียวดัดลงยาตามสั่งหรือตามระบุ ข้างลวดเกลียว3ชั้น
坑形交线卷花 顶部交线卷花龙牙照款或随定

 


T0402 
heart
 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี ล่างแกะตัวหนังสือ   狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳 下面雕字

T0441
ฝาครอบเล็บเสือ/ตะกรุด
老虎瓜或符管盖扣

 

T0448
กรอบลงยาลายแข้งสิงห์เต็มหน้า ยอดฝังเพชรทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ข้างลวดเกลียว 3 ชั้น
全面坑形龙牙壳 前边顶部镶一粒滴水形钻石 旁边三条交线T0479
ฝาหัวจุกปากกาลงยา เขียนชื่อ สีตามระบุ
笔型龙牙符管前后盖 写字龙牙颜色照定

T0481
ตลับฝาครอบเขี้ยว/เล็บเสือ/ตะกรุด
老虎牙/爪或符管开关盖

T0493

ตลับทรงสี่เหลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลัง แบบมีมีเข็ม หน้าโอฝังเพชรรอบ จิก4เม็ด ยิขอบไม่ชุบทองคำขาว Fe C27 6-12/2.5
四方形顶部插针管型满镶钻 四爪型 割边不镀白金开关壳

T0494
กรอบเงินงานมือติดซุ้ม หน้าและขอบข้างลวดไข่ปลาสามชั้น ล่างฉลุพญานาคผสมลายแข้งสิงห์
狮子头+坑形水龙+前边旁边鱼蛋交线 手工壳

T0495
กรอบทองติดซุ้ม ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้าลายไทยแข้งสิงห์
狮子头+水龙+旁边鱼蛋交线 手工壳前面面中间坑形旁边雕花

T0498
กรอบติดลวดติดลายฉลุดอกเกสร ลวดเกลียวไข่ปลา3เส้น หน้าขัดเงา
凸面上下挑万手鋸花 加花朵 旁边鱼蛋拉线 前面磨

T0497

กรอบลงยาลายเถาวัลเต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ลวดเกลียว3 ชั้น
全面挑万龙牙壳 前边顶部镶一粒CZ 滴水形钻石 旁边3条拉线

T0499
ตลับเปิดหลังหน้าโอฝังเพชร ยอดบนเพชรกลมทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ที่เหลือฝังตาม้ารอบ ยิขอบ ไม่ชุบทองคำขาว
顶滴水圆钻一粒下面镶绕满钻 马眼型 割边不镀白金开关壳

 

T0502
ตลับฝาครอบเขี้ยว ล็อกหัว+เอว+ก้น/เล็บเสือ/ตะกรุด
老虎牙/爪或符管开关盖 盖头+腰+尾巴

T0515
คิ้วกันแตกขอบข้างพระ ขัดเงาทั้งองค์
佛牌边防爆磨亮壳

 

 
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18697
ID สินค้า / ID 商品 : 18697  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 12912 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 26-08-2021 22:23:29 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 06 July 2024
วันสิ้นสุด / 结束日期: 06 July 2025 (เหลืออีก / 剩下 351 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 215820 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :19970
ให้เช่า / 出售
12
  ID :19969
ให้เช่า / 出售
11
  ID :19968
ให้เช่า / 出售
15
  ID :19967
ให้เช่า / 出售
14
  ID :19964
ให้เช่า / 出售
22
  ID :19963
ให้เช่า / 出售
29
  ID :19962
ให้เช่า / 出售
29
  ID :19961
ให้เช่า / 出售
30
  ID :19960
ให้เช่า / 出售
45
  ID :19959
ขายแล้ว / 已出售
36
  ID :19957
ขายแล้ว / 已出售
42
  ID :19956
ขายแล้ว / 已出售
45
  ID :19955
ขายแล้ว / 已出售
33
  ID :19954
ให้เช่า / 出售
40
  ID :19953
ให้เช่า / 出售
48
  ID :19949
ให้เช่า / 出售
79
  ID :19948
ให้เช่า / 出售
75
  ID :19946
ให้เช่า / 出售
118
  ID :19945
ขายแล้ว / 已出售
113
  ID :19944
ขายแล้ว / 已出售
82
  ID :19943
ขายแล้ว / 已出售
127
  ID :19942
ขายแล้ว / 已出售
117
  ID :19941
ให้เช่า / 出售
79
  ID :19940
ให้เช่า / 出售
102
  ID :19939
ให้เช่า / 出售
104
  ID :19921
ให้เช่า / 出售
146
  ID :19886
ขายแล้ว / 已出售
301
  ID :19885
ขายแล้ว / 已出售
282
  ID :19884
ขายแล้ว / 已出售
223
  ID :19883
ขายแล้ว / 已出售
234
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店