หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2

กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2021/08/26

 

D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛

D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ


D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง


D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ

D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง

D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金


C 04    บัตร DD    DD 卡

C 05    บัตร U    U 卡

C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร 塔帕赞 Tpc

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

C 18 บัตรสมาคม 沙玛空卡  Smk

 

T0020     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลงยา บน-ล่าง หลักสี     狮子头+水龙 多种颜色龙牙雕花纯银便壳

T0021 heart     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 全面雕花纯银便壳

T0022     กรอบเงินงานมือติดลายลงยาหลักสีเต็มหน้าลวดสามชั้น    云型泰式全面龙牙+旁边三条交线

T0023 heart     กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳

T0024     กรอบติดลายเกสรลวดสามชั้นหน้ามัน    手工泰式手据花草型+旁边三条交线纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0025 heart     กรอบเงินงานมือลงยาหลักสี     手工全面多种颜色龙牙银壳

T0026 heart  กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลวดสองชั้นลายไทยสลับทราย     狮子头+水龙+两条交线+喷沙型版便银壳

T0027  กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳

T0028  กรอบเงินงานมือติดซุ้มขัดมัน    狮子头+水龙 手工磨光纯银壳

T0029 heart     กรอบเงินงานมือธรรมดาลายไทย     平面普通手工雕花纯银壳

T0030 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดเกลียวสองชั้นลายลายทนายทั้งองค์    狮子头+水龙+两条交线 手工沙面雕花纯银

T0031 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี     狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳

 

T0034 กรอบเงินงานมือติดลวดสามชั้นลายสุโขทัยหน้ามัน    素河泰云型手工据式泰式花草+旁边三条交线+中间磨光


T0035 heart กรอบเงินงานมือติดซุ้ม ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้ามัน 狮子头+水龙+旁边鱼蛋交线 手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0036  กรอบเงินผ่าหวายธรรมดาขัดมัน  帕外磨光银壳

T0037     กรอบเงินผ่าหวายหูเม็ดไม้ยมขัดมัน 帕外磨光南瓜头型银壳

T0038 heart กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดสามชั้นหน้ามัน 狮子头+水龙+旁边三条交线手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花

T0039   กรอบเงินงานมือติดซุ้มสามหูลายไทยทั้งองค์ 狮子头+水龙+三挂全面雕花

T0040 heart  กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้ามัน     狮子头+水龙  手工前面中间磨光 旁边雕花纯银壳

T0041 heart กรอบธรรมดาหน้าโอขัดมันทั้งองค์

凸平面全面磨亮壳

 

 

T0055 heart 单狮子头平面手工雕花

กรอบเงินสิงห์เดี่ยวหน้าเลี่ยบลายไทย 

 

T0056  狮子头+双水龙平面手工雕花

กรอบเงินหน้าเลียบติดซุ้มลายไทย 1

 

T0057 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้

ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค
平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品翡翠(绿宝石) 

 

 

T0058 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้

ติดลวดบน 1 เส้น ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค

平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品

翡翠(绿宝石) 旁边一条交线

 

T0059  ฝาหัวจุกหูเดียวแนวตั้ง

立形单挂符管盖
T0060 ฝาหัวจุก 2 หูแนวนอน

睡形两挂符管盖

 


T0061 ฝาหัวจุก 2 หูแนวตั้ง

立形两挂符管盖
T0062 ฝาหัวจุก 3 หูแนวตั้ง

立形三挂符管盖
T0063  ฝาหัวจุก 3 หูแนวนอน

睡形三挂符管盖

 

 


T0064 หัวจุกไมครอนทองหูเดียวแนวตั้ง/立形单挂铜镀金管盖
T0065 平面狮子+立体水龙上下龙牙全面雕花手工纯银壳

กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้าเลียบลงยาบน-ล่างลายไทยทั้งองค์
T0068 heart กรอบลงยาลายเถาวัลสี........เต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด/

全面挑万........色龙牙纯壳 前边顶部镶一粒白色 CZ 滴水形钻石

T0069 กรอบเงินหน้าเลียบยอดติดดอกพิกุลลวดเกลียวทรงหยดน้ำ

平面顶部滴水形交线辟棍花纯银壳雕花

T0086 กรอบเงินลายสุโขทัยลวดเกลียวดัดลงยาดำบนล่าง ตรงกลางดอกพิกุล
上下交线捲花型黑龙牙 中间暹罗 Pikul 花素国泰純银壳

 

 

 

T0090 กรอบเงินลงยาลายเถาวัลเต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทรงหยดน้ำ 1 เม็ด หุ้มลายฉลุแนบพระ/
全面挑万龙牙纯壳 前边顶部镶一粒CZ 滴水形钻石 佛牌另包纯银防裂壳

 

T0092 กรอบเงินแกะลายหัวดอกบัวลงยา ลางแกะชื่อ กลางลายแข้งสิงห์
顶大莲花龙牙 中间坑形花 下部雕文字龙牙

T0093 กรอบเงินหน้าโอธรรมดาทรงหัวเต่าลายแข้งสิงห์

凸面顶龟头型下面坑形雕花手工纯银壳 

 

T0095 กรอบเงินลายหัวหล่อมังกร กลางขัดเงา ล่างฉลุลาย 3 ห่วง

顶倒模龙头 中间磨亮 下部据泰式花 3 挂

T0096 กรอบลงยาลายเถาวัลเต็มหน้า ยอดฝังพลอยทรงลายบัว 1 เม็ด/
全面挑万龙牙纯壳 前边顶部莲花头镶一粒绿宝石

T0097 กรอบเงินงานหน้าโองานมือติดซุ้มบนล่างลงยาหลักสีหน้ามันข้างลายไทย

手工凸面狮子头+水龙上下多色龙牙  前面中间磨光 旁边雕花纯银壳

 

T125

T126

T 127

T0128

T0165

T0173 heart

T0179 กรอบลายดอกไม้ยอดบนขัดมันหูบัวฝังพลอย

顶部花草磨亮 镶宝石莲花圈头

T0180 กรอบเงินติดซุ้มลายหล่อหน้าเลียบชุบ 2 สี

立体狮子头+水龙平面镀金银两色纯银防水壳

T 0211 กรอบเงิน 3 หูหน้าโอฉลุลายบนล่าง กลางฝังเพชรCzยกกระเบาะ3เม็ดสลับขัดเงา ข้างลวดเกลียว 3 ชั้น 凸面3挂挑万上下锯花 中间加第二层镶Cz钻3粒混合磨亮 旁边三条拉线

T0212 กรอบเงินหน้าโอ ยอดลวดดัดทรงยอดน้ำฝังเพชรCz 4มิลต่อลายตามแบบ กลางลวดไข่ปลา ล่างฝังพลอยสีตามเลือกสลับฉลุลาย ข้างลวดไข่ปลาผสมหลอด
凸面手工顶银线捲滴水型4m Cz钻左右据花 中间鱼蛋拉线 下随意选颜色宝石混合据花 旁边鱼蛋混合拉管


T0236
กรอบหน้าโอฝังเพชรสลับลงยาลายเถาวัลย์(สีตามระบุ) ยอดบนเพชรกรมทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ลวดเกลียว 3 ชั้น
凸面镶钻混合桃万龙牙(颜色照定) 顶滴水型圆钻一粒 旁边三条拉线


T0239
กรอบติดซุ้มสิงห์ พญานาคผสมฉลุลายเถาวัลย์ ตรงกลางลายแข้งสิงห์ ลวดเกลียว 3 ชั้น

狮子头+桃万水龙+中间坑形花旁边雕花3条交线壳


 

T0275 ตลับเงินหน้าเลียบเปิดหน้าเปิดหลังไม่กันน้ำยกซุ้ม 3 ชั้นลายไทยทั้งองค์

手工平面后打开三层狮子+水龙 全面雕花不防水开关纯银壳

T0281 ตลับติดซุ้มบน-ล่างหลังปิดหน้าไม่กันน้ำ หลัง+ข้างยิงเลเซอร์หลังลายตามเลือก

上下两层狮子+水龙 前面手雕 旁边+ 后面光刻 后面随意选花 开关后面封闭不防纯银壳

T0282 ตลับเงินหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์หล่อล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์

手工凸面后打开 倒模式狮子+水龙 全面雕花开关纯银壳

T0283 ตลับเงินหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์หล่อล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์(D04) ฃ手工凸面后打开 倒模式狮子+水龙 全面雕花开关纯银壳(D04)

T0284 กรอบเงินฉลุลายแกะลายสลับยับทราย
98% 纯银手工泰式锯花前后雕花混沙

 

T0286 ตลับเงินหน้าโอลายแข้งสิงห์ หลังปิดแกะลายมือตามชอบ

凸面银壳后面封背开关不防水纯银壳 前面坑形雕花 后面手雕随选

 

T0287 ตลับติดซุ้มบน-ล่างหลังปิดหน้าไม่กันน้ำ ข้างแกะลายมือ หลังยิงเลเซอร์หลังลายตามเลือก
封背不防水纯银壳 上下两层狮子+水龙 前面+旁边手雕 后面光刻随意选花

T0289 ตลับเงินกันน้ำหน้าโอเปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มสิงห์ ล่างพญานาคลายไทยทั้งองค์
手工凸面后打开 狮子+水龙 全面雕花 防水开关纯银壳

T0291 หลอดตะกรุดปิดทึบฝาหมุนเกลียว แกะตัวหนังสือตามใจเลือก

开口螺丝型纯银符管管売 雕字选意选

T0313 กรอบเงินหน้าโอ 3 หู ลงยาดำลายแข้งสิงห์เต็มหน้าข้างลายไทย ยอดบนทรงหยดน้ำลงยาดำลายเถาวัล 3 挂凸面坑形花黑龙牙 顶滴水形挑万黑龙牙 纯银壳

T0315 กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ผสมเถาวัลลงยาดำ 凸面坑形桃万黑龙牙纯银壳


T0321


T0323T0325
กรอบหน้าโอธรรมดา ลงยาสีตามระบุตามออกแบบ
普通凸面全面龙牙 照款颜色规定定造壳


T0326
กรอบเงินงานขึ้นมือติดซุ้มลงยา เต็มหน้า หลักสี(สีตามระบุ)
狮子头+水龙 全面多种颜色龙牙雕花纯银手工壳T0327

T0349
ตลับเงินงานมือหน้าโอนติดซุ้มลงยาสีดำเต็มตามแบบ
凸面狮子头+水龙 手工全面黑色龙牙雕花纯银手工防水开关壳


T0385

ตลับหลังปิดกันน้ำหน้าโอลงยาสีดำลายเถาวัลย์เต็มหน้า หลังแกะรูปละครตามเลือก
凸面满面桃万黑色龙牙 后封背随选雕神像防水开关壳

T0391
ตลับปิดหน้าปิดหลังไม่กันน้ำ ลายไทย
封面封背雕花不防水开关壳

T0392
กรอบหน้าโอลายแข้งสิงห์ผสมลายไทย ยอดเพชรทรงกลีบบัว ลวดเกลียวบน 1 เส้น
凸面坑形花混合泰式雕花 顶莲花花瓣型镶钻 旁上边一条交线壳


T0395

ลายแข้งสิงห์ลวดเกลียวดัด ยอดซุ้มลวดเกลียวดัดลงยาตามสั่งหรือตามระบุ ข้างลวดเกลียว3ชั้น
坑形交线卷花 顶部交线卷花龙牙照款或随定

 


T0402
 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี ล่างแกะตัวหนังสือ   狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳 下面雕字


T0416
 

T0448
กรอบลงยาลายแข้งสิงห์เต็มหน้า ยอดฝังเพชรทรงหยดน้ำ 1 เม็ด ข้างลวดเกลียว 3 ชั้น
全面坑形龙牙壳 前边顶部镶一粒滴水形钻石 旁边三条交线


T0498
กรอบติดลวดติดลายฉลุดอกเกสร ลวดเกลียวไข่ปลา3เส้น หน้าขัดเงา
凸面上下挑万手鋸花 加花朵 旁边鱼蛋拉线 前面磨


 

以后方便定做外壳 请用我发的号码和中泰文所需要定做外壳的项目 如 (T0050 黑金塑料雕花/พลาสติดดำทองตัดลาย)+ C 04 DD 卡/บัตร DD   就简写 T0050+C 04 或者都复制过来 这样就省翻译方便时间 感谢你的合做

 
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=18697
ID สินค้า / ID 商品 : 18697  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 8625 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 26-08-2021 22:23:29 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 05 July 2023
วันสิ้นสุด / 结束日期: 04 July 2024 (เหลืออีก / 剩下 274 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 189090 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบเงินชื่อลายและแบบลายต่างๆ 各种银壳名字和款式 3/2 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :19598
พระโชว์ / 展示
71
  ID :19486
ให้เช่า / 出售
292
  ID :19484
ขายแล้ว / 已出售
301
  ID :19483
ให้เช่า / 出售
207
  ID :19482
ขายแล้ว / 已出售
231
  ID :19058
ให้เช่า / 出售
458
  ID :19055
ให้เช่า / 出售
396
  ID :19041
ให้เช่า / 出售
684
  ID :19040
ขายแล้ว / 已出售
1417
  ID :19039
ให้เช่า / 出售
337
  ID :19038
ให้เช่า / 出售
433
  ID :19037
ขายแล้ว / 已出售
429
  ID :19036
ขายแล้ว / 已出售
418
  ID :19029
ขายแล้ว / 已出售
529
  ID :19028
ขายแล้ว / 已出售
565
  ID :19027
ขายแล้ว / 已出售
383
  ID :18982
ให้เช่า / 出售
753
  ID :18959
ขายแล้ว / 已出售
516
  ID :18958
ให้เช่า / 出售
391
  ID :18930
ขายแล้ว / 已出售
548
  ID :18929
ขายแล้ว / 已出售
513
  ID :18927
ขายแล้ว / 已出售
527
  ID :18896
ขายแล้ว / 已出售
772
  ID :18895
ขายแล้ว / 已出售
822
  ID :18888
ขายแล้ว / 已出售
897
  ID :18887
ขายแล้ว / 已出售
752
  ID :18886
ให้เช่า / 出售
1390
  ID :18882
เหรียญหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อทองแดงรมดำ รุ่นแรก ปี 2561 พ่อท่านจ่าง อาจารย์คลังแสงปรุกเสก รอยจารยันต์ เรียนคนทุกทิศ เรียกทรัพทุกทิศ ชนะทุกทิศ ตำหนักหลวงปู่ทวดลิ้นดำ ท่าข้าม จ.สงขลา 龙普托灵丹 双钱袋版 佛历2561年 红铜镀黑 婆探赞 阿赞康贤念经 踏看新庙 【心在人在神在 善由心生】四方招人,四方招财,四方胜赢符咒 心动不如行动 相信不如善信 心正行正万事顺!
高僧: 阿赞康
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦哥阿辟尼行寺
ให้เช่า / 出售
842
  ID :18881
ขายแล้ว / 已出售
984
  ID :18880
ขายแล้ว / 已出售
2147
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店