หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索:
  ID :17940
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
高僧: สมเด็จธงชัย
年期: 佛历 2548 年
佛寺: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
15
  ID :17922
พระเจ้าเปิดโลก
名稱: พระเจ้าเปิดโลก
高僧: สมเด็จธงชัย
年期: 佛历 2559 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
39
  ID :17916
当盖瓦达哥寺 Wat tako
名稱: 当盖
高僧: รวย
年期: 佛历 2550 年
佛寺: 瓦达哥寺 Wat tako
ให้เช่า / 出售
48
  ID :17913
帕思卧丽
名稱: 帕思卧丽
高僧: สมเด็จธงชัย
年期: 佛历 2542 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
45
  ID :17912
兆婆兴家 或带夏户兆瓦三金寺
名稱: 兆婆兴家 或带夏户兆瓦三金寺
佛寺: สามจีน
ให้เช่า / 出售
42
  ID :17817
พระพรหม 4 หน้า วัดสุทัศน์
名稱: พระพรหม
年期: 佛历 2541 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
108
  ID :17816
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
几帮: 頭帮
高僧: สมเด็จธงชัย
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
114
  ID :17809
เหรียญปั๊มพระพิฆเนศองค์หล่อเศียร เนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่ 象神佛
名稱: 象神佛
高僧: 阿赞差龙猜 科思批帕 白宫寺
模版: 大模
佛寺: ร่องขุ่น
ให้เช่า / 出售
99
  ID :17807
แหวนอสุรีนราหูทรงครุฑนาคราช เนื้อนวะโลหะหัวนิล เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ พ.ศ.2554
名稱: แหวนอสุรีนราหูทรงครุฑนาคราช เนื้อนวะโลหะหัวนิล
几帮: 頭帮
高僧: สมเด็จธงชัย
年期: 佛历 2554 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
87
  ID :17806
พระนาคปรกใบมะขาม ร่นแรก พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ พ.ศ.2557
名稱: พระนาคปรก
高僧: อาจารย์ติ๋ว
年期: 佛历 2557 年
佛寺: มณีชลขัณฑ์
ให้เช่า / 出售
90
  ID :17805
หรียญเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีน
名稱: เหรียญเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีน
年期: 佛历 2554 年
佛寺: สามจีน
ให้เช่า / 出售
102
  ID :17442
鲁士 龙婆载 瓦帕雅亚寺
名稱: 鲁士
高僧: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
佛寺: 瓦帕雅亚寺
ให้เช่า / 出售
426
  ID :17441
龙婆载 瓦帕雅亚寺
名稱: 增強競爭力 哈努曼
高僧: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
佛寺: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
ให้เช่า / 出售
405
  ID :17438
พระปิดตาพังพะกาฬ Pitda必打潘帕刚
名稱: Pitda必打潘帕刚
几帮: 伦崇盆添版 (两个土地版) roon song phaendin
年期: 佛历 2548 年
ให้เช่า / 出售
514
  ID :17425
龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
名稱: เสือ
高僧: 龙婆崇猜
佛寺: 龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
450
  ID :17411
咋都康啷玛贴
名稱: 咋都康啷玛贴
年期: 佛历 2549 年
ให้เช่า / 出售
672
  ID :17410
象神佛
名稱: 象神佛
年期: 佛历 2558 年
ให้เช่า / 出售
700
  ID :17403
สมเด็จนพเก้า วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) พ.ศ.2536
名稱: 帕崇迪
年期: 佛历 2536 年
佛寺: วัดเขาวง(ถ้ำพระนารายณ์)
ให้เช่า / 出售
714
  ID :17376
龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
高僧: 龙婆崇猜
年期: 佛历 2550 年
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
807
  ID :17373
龙普托 瓦昌亥 崇迪帮魂澎
名稱: หลวงปู่ทวด สก
高僧: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
885
  ID :17372
龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
名稱: เสือ
高僧: 龙婆崇猜
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
768
  ID :17371
龍婆银 Wat bangkhlan
名稱: 龍婆银
高僧: 龍婆银
年期: 佛历 2535 年
佛寺: Wat bangkhlan
ให้เช่า / 出售
927
  ID :17360
ให้เช่า / 出售
929
  ID :17320
หลวงปู่นนท์ วัดเหนือวน
名稱: หลวงปู่นนท์
高僧: หลวงปู่นนท์
佛寺: เหนือวน
ให้เช่า / 出售
720
  ID :17302
增強競爭力 哈努曼
名稱: 增強競爭力 哈努曼
年期: 佛历 2550 年
佛寺: 瓦塔龙通佛寺
ให้เช่า / 出售
924
  ID :17283
ให้เช่า / 出售
936
  ID :17281
กันชง วัดจุฬามณี
名稱: กันชง
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2552 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
993
  ID :17277
พระปิดตาขี่ไก่เหล็ก 2 วัดดวงแข
名稱: พระปิดตาขี่ไก่
高僧: หลวงปู่วิเวียร
年期: 佛历 2560 年
佛寺: ดวงแข
ให้เช่า / 出售
930
  ID :17275
เซียนแป๊ะโรงสี
名稱: เซียนแป๊ะโรงสี
高僧: เซียนแป๊ะโรงสี
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦三兆寺
ให้เช่า / 出售
972
  ID :17274
ร.5 วัดสุทัศน์
名稱: 泰国王世王
年期: 佛历 2536 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
912
  ID :17273
ให้เช่า / 出售
1443
  ID :17234
เทพเจ้ากวนอู
名稱: เทพเจ้ากวนอู
高僧: 莲龙婆撇
佛寺: บ้านกรับ
ให้เช่า / 出售
1140
  ID :17138
玄天上帝
名稱: 玄天上帝
ให้เช่า / 出售
1608
  ID :17124
龙婆咪 瓦曼未猜佛寺
名稱: 龙婆咪 瓦曼未猜佛寺
高僧: 龙婆咪 瓦曼未猜佛寺
年期: 佛历 2539 年
佛寺: 瓦曼未猜佛寺
ให้เช่า / 出售
1677
  ID :17107
พญาหมูนารายณ์พลิกแผ่นดิน วัดพุตะเคียน 那莱猪王推翻土地版 瓦铺达偏寺
名稱: พญาหมูนารายณ์พลิกแผ่นดิน
高僧: อาจารย์ต๋อง
年期: 佛历 2557 年
佛寺: 那莱猪王推翻土地版 瓦铺达偏寺
ให้เช่า / 出售
1419
  ID :17064
ท้าวเวสสุวรรณฯ วัดจุฬามณี 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2559 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
1674
  ID :17063
หลวงพ่ออิฏฐิ์ วัดจุฬามณี
名稱: พระกริ่งภวันตุ์บดี
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2538 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
1374
  ID :17062
坤平佛 瓦俗塔寺
名稱: 坤平佛
年期: 佛历 2540 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
1746
  ID :17054
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี 2557 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
高僧: หลวงพ่ออิฏฐิ์
年期: 佛历 2557 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
3720
  ID :17053
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน- วัดสุทัศน์
名稱: หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน-วัดสุทัศน์
高僧: 龍婆银
模版: 十方转运佛
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
1368
  ID :17052
หลวงพ่อเงิน เจ้าสัว วัดสุทัศน์
名稱: หลวงพ่อเงิน เจ้าสัว วัดสุทัศน์
年期: 佛历 2535 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
1485
  ID :17003
ท้าวเวสสุวรรณโณ 套未俗王(鬼王)
名稱: 套未俗王(鬼王)
年期: 佛历 2555 年
佛寺: หน้าพระเมรุ
ให้เช่า / 出售
1431
  ID :16995
องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว (ซักบ่อเซียน)
名稱: องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว (ซักบ่อเซียน)
ให้เช่า / 出售
1732
  ID :16930
หลวงปู่ทวด รุ่นพุทธาคมนอโม วัดเขาอ้อ พ.ศ.2546
名稱: หลวงปู่ทวด
年期: 佛历 2546 年
佛寺: 瓦考噢寺
ให้เช่า / 出售
1833
  ID :16929
พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์ (พระนารายณ์ทรงปืน) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ ปี49 เนื้อเงินลงยา
名稱: พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์ (พระนารายณ์ทรงปืน) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ ปี49 เนื้อเงินลงยา
高僧: เจ้าคุณธงชัย
年期: 佛历 2549 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
1935
  ID :16920
หลวงปู่ทวด หลัง สก วัดห้วยมงคล
名稱: หลวงปู่ทวด
高僧: หลวงปู่ทวด
年期: 佛历 2544 年
佛寺: ห้วยมงคล
ให้เช่า / 出售
1677
  ID :16898
จตุคาม 瓦普泰沙瓦佛寺
名稱: เศษฐีใหญ่ 瓦普泰沙瓦佛寺
高僧: อาจารย์โชติ
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
1507
  ID :16835
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
高僧: เจ้าคุณธงชัย
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
1590
  ID :16826
จตุคามรามเทพ 咋都康啷玛贴 瓦普泰沙瓦佛寺
名稱: จตุคามรามเทพ 咋都康啷玛贴
年期: 佛历 2549 年
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
1560
  ID :16825
กระถางธูป
名稱: กระถางธูป
佛寺: 龙婆索吞
ให้เช่า / 出售
1473
  ID :16824
套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2560 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
1473
  ID :16823
พระพรหม วัดเทพศิรินทร์
名稱: พระพรหม
年期: 佛历 2553 年
佛寺: เทพศิรินทร์
ให้เช่า / 出售
1660
  ID :16820
帕行龙普遮 瓦干帮构寺Lp ceux Wat Klangbankaew 
名稱: 帕行
高僧: 龙普遮 瓦干帮构寺Lp ceux Wat Klangbankaew 
佛寺: 龙普遮 瓦干帮构寺Lp ceux Wat Klangbankaew 
ให้เช่า / 出售
1428
  ID :16812
หลวงปู่ไต้ฮงกง 宋大峰祖师
名稱: 宋大峰祖师
高僧: 宋太锋祖师
年期: 佛历 2543 年
ให้เช่า / 出售
2389
  ID :16811
帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版)
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版)
高僧: เจ้าคุณธงชัย
年期: 佛历 2548 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
1779
  ID :16810
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร
名稱: 套未俗王(鬼王)
高僧: หลวงพ่อฟู
年期: 佛历 2560 年
佛寺: วัดบางสมัคร
ให้เช่า / 出售
1719
  ID :16808
神龜長壽富貴佛
名稱: 神龜長壽富貴佛
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2560 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
3138
  ID :16807
ให้เช่า / 出售
1352
  ID :16736
หลวงปู่ทวด เบ้าทุบ วัดสุทัศน์
名稱: หลวงปู่ทวด เบ้าทุบ
年期: 佛历 2536 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
2175
  ID :16723
หลวงปู่ทวด ชนะคน วัดสุทัศน์
名稱: 龙婆托 瓦沧海佛寺
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
2706
  ID :16722
หมอเทวดาฮูโต๋ว วัดมังกรฯ
名稱: ฮั่วท้อเซียงซือ
高僧: หมอเทวดา
佛寺: มังกรฯ
ให้เช่า / 出售
2550
  ID :16719
Pitda必打潘帕刚
名稱: Pitda必打潘帕刚
年期: 佛历 2550 年
ให้เช่า / 出售
1900
  ID :16718
ร.5 วัดบวรนิเวศวิหาร
名稱: 泰国王世王 长毛象牙质 瓦旺未微噶啷佛寺
年期: 佛历 2534 年
佛寺: 瓦波温尼未微行寺 (瓦波温寺)
ให้เช่า / 出售
1869
  ID :16717
เจ้าพ่อเสือ(ตั่วเลาเอี้ย) 玄天上帝
名稱: 玄天上帝
年期: 佛历 2542 年
佛寺: เล่งเน่ยยี่
ให้เช่า / 出售
2534
  ID :16659
เจ้าแม่กวนอิม เทียนฟ้า พ.ศ.2497
名稱: 觀音佛
年期: 佛历 2497 年
佛寺: เทียนฟ้า
ให้เช่า / 出售
1980
  ID :16594
เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
名稱: เสือ วัดปริวาส
高僧: 龙婆崇猜
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
1824
  ID :16504
泰国王世王
名稱: 泰国王世王
高僧: 泰国王世王
年期: 佛历 2535 年
佛寺: หัวลำโพง
ให้เช่า / 出售
1806
  ID :16490
龙婆载 瓦帕雅亚寺
名稱: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
几帮: 頭帮
高僧: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
佛寺: 瓦帕雅亚寺
ให้เช่า / 出售
1836
  ID :16489
พระพรหม วัดเทพศิรินทร์
名稱: พระพรหม
年期: 佛历 2553 年
佛寺: เทพศิรินทร์
ให้เช่า / 出售
1791
  ID :16407
阿占后金快(吴錦溪仙)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦三兆寺
ให้เช่า / 出售
2319
  ID :15879
พระแม่ย่า
名稱: พระแม่ย่า
年期: 佛历 2542 年
ให้เช่า / 出售
2385
  ID :15878
ล็อกเกตรุ่นสรงน้ำ รวย รวย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
名稱: ครูบาอริยชาติ
几帮: 頭帮
佛寺: วัดแสงแก้วโพธิญาญ
ให้เช่า / 出售
1983
  ID :15815
พระนิรันตราย 瓦波温尼未微行寺 (瓦波温寺)
名稱: พระนิรันตราย
佛寺: 瓦波温尼未微行寺 (瓦波温寺)
ให้เช่า / 出售
2121
  ID :15809
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ 套未俗王(鬼王)
名稱: 套未俗王(鬼王)
高僧: 龙婆通
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦班莱
ให้เช่า / 出售
2400
  ID :15808
ให้เช่า / 出售
2730
  ID :15793
帕猜瓦 100年 拍勁泰佛 普塔皮圣(开光经念) 21 次 瓦俗塔寺 (Phrachaiwat )
名稱: 帕猜瓦 100年 拍勁泰佛 普塔皮圣(开光经念) 21 次 瓦俗塔寺 (Phrachaiwat )
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
2376
  ID :15771
พญาครุฑ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
名稱: พญาครุฑ
高僧: อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
ให้เช่า / 出售
2583
  ID :15766
象神佛
名稱: 象神佛
高僧: หลวงพ่อสุนทร
年期: 佛历 2556 年
佛寺: หนองสะเดา
ให้เช่า / 出售
2304
  ID :15762
象神佛
名稱: 象神佛
年期: 佛历 2551 年
ให้เช่า / 出售
2109
  ID :15761
帕坤平行稳 Phra khun phaen khaen won 瓦央曾寺 Wat yan seng
名稱: 帕坤平行稳 Phra khun phaen khaen won
高僧: 龙普趁 瓦央曾寺 Lp chun Wat yan seng
佛寺: 瓦央曾寺 Wat yan seng
ให้เช่า / 出售
2163
  ID :15629
พระนารายณ์ทรงครุฑฯ 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
名稱: พระนารายณ์ทรงครุฑฯ
高僧: เจ้าคุณธงชัย
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
2649
  ID :15622
ให้เช่า / 出售
3947
  ID :15621
ให้เช่า / 出售
3800
  ID :15562
พระพุทธนรสีห์ (หลวงพ่อปู่) วัดชนะสงคราม
名稱: หลวงพ่อปู่
几帮: 頭帮
年期: 佛历 2531 年
佛寺: ชนะสงคราม
ให้เช่า / 出售
2808
  ID :15558
阿占后金快(吴錦溪仙)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
年期: 佛历 2560 年
佛寺: ศาลเจ้า
ให้เช่า / 出售
3036
  ID :15557
阿占后金快(吴錦溪仙)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
年期: 佛历 2560 年
佛寺: ศาลเจ้า
ให้เช่า / 出售
2467
  ID :15556
ยี่กอฮง 二哥丰 伦寄国雅(流氓版本)
名稱: 二哥丰 伦寄国雅(流氓版本)
ให้เช่า / 出售
4716
  ID :15555
เสือเฮง วัดปริวาส 龙婆崇猜
名稱: เสือเฮง
高僧: 龙婆崇猜
年期: 佛历 2555 年
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
3159
  ID :15539
พิฆเนศ 象神佛
名稱: 象神佛
高僧: 象神佛
年期: 佛历 2550 年
ให้เช่า / 出售
2247
  ID :15538
阿占后金快(吴錦溪仙)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
佛寺: 瓦三兆寺
ให้เช่า / 出售
2310
  ID :15534
เซียนแป๊ะโรงสี 阿占后金快(吴錦溪仙)
名稱: 阿占后金快(吴錦溪仙)
高僧: 阿占后金快(吴錦溪仙)
年期: 佛历 2560 年
佛寺: 瓦三兆寺
ให้เช่า / 出售
3156
  ID :15515
ท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
高僧: อิฏฐิ์
年期: 佛历 2560 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
3257
  ID :15514
ให้เช่า / 出售
3024
  ID :15508
พระปรไมย์ปางซ่อนหา วัดศรีดอนมูล
名稱: ปรไมย์
高僧: ครูบาผัด
年期: 佛历 2533 年
佛寺: ศรีดอนมูล
ให้เช่า / 出售
2334
  ID :15506
咋都康啷玛贴 伦插纳曼
名稱: 咋都康啷玛贴 伦插纳曼
几帮: 伦插纳曼
年期: 佛历 2547 年
ให้เช่า / 出售
2238
  ID :13877
พระกริ่ง-ชัยวัฒน์ จันทร์ตรี
名稱: พระกริ่งจันทร์ตรี
ให้เช่า / 出售
2497
  ID :13876
增強競爭力 哈努曼
名稱: 增強競爭力 哈努曼
ให้เช่า / 出售
3006
  ID :13867
พระปิดตาพังพะกาฬ Pitda必打潘帕刚
名稱: พระปิดพังพะกาฬ
年期: 佛历 2550 年
佛寺: 瓦普泰沙瓦佛寺
ให้เช่า / 出售
2616
  ID :13849
จตุคามรามเทพ พุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
名稱: จตุคามรามเทพ พุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
ให้เช่า / 出售
2162
  ID :13825
เหรียญท้าวมหาพรหมธาดา อ.บุญเพ็ญ
名稱: เหรียญท้าวมหาพรหมธาดาวิมเหศวร อ.บุญเพ็ญ
ให้เช่า / 出售
3495
  ID :13799
พระอาจารย์อ้วน รัชดา
名稱: พระอาจารย์อ้วน รัชดา
ให้เช่า / 出售
5101
  ID :13798
ให้เช่า / 出售
1987
  ID :13786
หยกจตุคามรามเทพ รุ่นชนะมาร 咋都康啷玛贴 伦插纳曼
名稱: หยกจตุคามรามเทพ รุ่นชนะมาร
年期: 佛历 2547 年
ให้เช่า / 出售
4095
  ID :13779
崇迪铺达占多(阿占多) 瓦买阿寺玛达
名稱: 崇迪哆
年期: 佛历 2540 年
佛寺: 崇迪铺达占多(阿占多) 瓦买阿寺玛达洛
ให้เช่า / 出售
2349
  ID :13769
ให้เช่า / 出售
3612
  ID :13768
Pitda必打潘帕刚
名稱: Pitda必打潘帕刚
年期: 佛历 2449 年
ให้เช่า / 出售
1952
  ID :13745
พระเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ
名稱: 比打佛(遮面佛)
高僧: เจ้าคุณธงชัย
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
2781
  ID :13734
ให้เช่า / 出售
2985
  ID :13694
ให้เช่า / 出售
3099
  ID :13691
ให้เช่า / 出售
2214
  ID :13685
ให้เช่า / 出售
2904
  ID :13655
ให้เช่า / 出售
3423
  ID :13653
帕彭巴喜 Phra Phrom pra sit
名稱: 帕彭巴喜 Phra Phrom pra sit
ให้เช่า / 出售
1485
  ID :13621
พระพรหม วัดเทพศิรินทราวาส
名稱: 帕彭巴喜 Phra Phrom pra sit
佛寺: เทพศิรินทร์
ขายแล้ว / 已出售
1875
  ID :13605
พระนารายณ์ทรงครุฑฯ วัดไตรมิตรฯ 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版
名稱: 帕那莱冲酷巴塔拉胡(神鹰骑拉胡版) 瓦呆密佛寺
年期: 佛历 2545 年
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
3306
  ID :13590
ให้เช่า / 出售
4201
  ID :13586
พระปิดตา วัดพุทธสยาม(สีกัน)
名稱: พระปิดตาขี่ครุฑ
佛寺: วัดพุทธสยาม
ให้เช่า / 出售
2706
  ID :13570
หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
名稱: 龙婆崇猜 瓦波丽哇佛历
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
2331
  ID :13423
ล็อกเก๊ตพระ络给(LokKet)
名稱: 络给(LokKet)
高僧: มหาวิบูลย์
佛寺: โพธิคุณ
ให้เช่า / 出售
2139
  ID :13410
พระสยามเทวาธิราช
名稱: พระสยามเทวาธิราช
年期: 佛历 2551 年
ให้เช่า / 出售
2994
  ID :13409
หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ 龙婆载 瓦帕雅亚寺
名稱: 龙婆载 瓦帕雅亚寺
高僧: 龙婆载
佛寺: 瓦帕雅亚寺
ให้เช่า / 出售
1939
  ID :13406
หลวงพ่อทวด เบ้าทุบ วัดช้างให้ 2540
名稱: 龍婆陀
年期: 佛历 2540 年
佛寺: 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
2619
  ID :13400
พระกริ่งนเรศวรฯ วัดไตรมิตรฯ
名稱: พระกริ่ง
佛寺: 瓦呆密佛寺
ให้เช่า / 出售
3312
  ID :13394
ให้เช่า / 出售
2070
  ID :13386
เหรียญพระพรหม วัดดอนยานนาวา
名稱: พระพรหม
年期: 佛历 2555 年
佛寺: ดอนยานนาวา
ให้เช่า / 出售
3343
  ID :13385
อาจารย์หนู กันภัย
名稱: อาจารย์หนู
ให้เช่า / 出售
1923
  ID :13334
ให้เช่า / 出售
2175
  ID :13292
หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
名稱: หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
年期: 佛历 2558 年
ให้เช่า / 出售
4599
  ID :13275
ท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
几帮: 頭帮
高僧: อิฏฐิ์
模版: 热门模 phimniyom
年期: 佛历 2536 年
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
2644
  ID :13274
หลวงพ่อโฉม วัดเขาปฐวี
名稱: หลวงพ่อโฉม
高僧: หลวงพ่อโฉม
年期: 佛历 2545 年
佛寺: เขาปฐวี
ให้เช่า / 出售
2745
  ID :13273
สมเด็จโต วัดอินทรวิหาร
名稱: 崇迪哆
佛寺: อินทรวิหาร
ให้เช่า / 出售
2088
  ID :13270
พระบรมรูป ร.5 วัดหัวลำโพง
名稱: 泰国王世王
年期: 佛历 2536 年
佛寺: หัวลำโพง
ให้เช่า / 出售
4062
  ID :13268
ให้เช่า / 出售
3036
  ID :13255
ท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
高僧: อิฏฐิ์
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
4044
  ID :13253
หลวงปู่พิชัย วัดเขาหงษ์ ลพบุรี
名稱: หลวงปู่พิชัย
高僧: หลวงปู่พิชัย
佛寺: เขาหงษ์
ให้เช่า / 出售
2997
  ID :13252
ให้เช่า / 出售
3574
  ID :13123
เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
名稱: เสือ วัดปริวาส
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
2728
  ID :13022
พระพิฆเนศ วัดสุทัศน์ 象神 瓦俗塔寺
名稱: 象神 瓦俗塔寺
年期: 佛历 2536 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
4059
  ID :12933
เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
名稱: เสือ วัดปริวาส
佛寺: 瓦波丽哇佛历
ให้เช่า / 出售
6001
  ID :12900
ภาพพระประทารพร 60ปีท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
名稱: ภาพพระประทารพร 60ปีท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ให้เช่า / 出售
2508
  ID :12884
ให้เช่า / 出售
2232
  ID :12792
หลวงพ่ออิฎฐิ์ วัดจุฬามณี 龙婆益 瓦主拉玛尼寺
名稱: หลวงพ่ออิฏฐิ์
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
2355
  ID :12791
ให้เช่า / 出售
3534
  ID :12708
พระขุนแผนหล่อโบราณ วัดสุทัศน์ฯ瓦俗塔寺
名稱: พระขุนแผนหล่อโบราณ
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
4173
  ID :12707
พระกริ่ง วัดสุทัศน์ฯ
名稱: พระกริ่ง
年期: 佛历 2539 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
2151
  ID :12621
พระผงจิตรดา 2529
名稱: พระผงจิตรดา
年期: 佛历 2529 年
ให้เช่า / 出售
2352
  ID :12351
พระราหู วัดสุทัศน์ 羅喉蘇泰寺。
名稱: พระราหู วัดสุทัศน์ 羅喉蘇泰寺。
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 瓦俗塔寺
ให้เช่า / 出售
3243
  ID :12162
พระกริ่งเขมร หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม拍勁柬埔寨版 龙婆芡瓦东亚红寺
名稱: พระกริ่งเขมร
高僧: 龙婆芡 Lp chem
佛寺: วัดดอนยายหอม
ให้เช่า / 出售
3537
  ID :12153
ให้เช่า / 出售
3642
  ID :12147
ให้เช่า / 出售
2541
  ID :11750
เหรียญดวงตรามหาเดช
名稱: ดวงตรามหาเดช
高僧: 帕嘛哈素拉萨 
年期: 佛历 2558 年
ให้เช่า / 出售
4296
  ID :11315
ท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี 套未俗王(鬼王) 瓦主拉玛尼寺
名稱: 套未俗王(鬼王)
高僧: อิฏฐิ์
模版: 拼帕洛
佛寺: จุฬามณี
ให้เช่า / 出售
2610
  ID :11190
เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
名稱: เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
高僧: 龙婆崇猜
ให้เช่า / 出售
2863
  ID :11189
เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
名稱: เสือ วัดปริวาส 财虎 瓦波丽哇寺
ให้เช่า / 出售
2620
  ID :11177
พ่อปู่ฤาษี หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
名稱: ปู่ฤาษี
高僧: หลวงพ่อเมี้ยน
佛寺: โพธิ์กบเจา
ให้เช่า / 出售
4796
  ID :11167
เหรียญจักรเพชร วัดดอน
名稱: เหรียญจักรเพชร
年期: 佛历 2555 年
佛寺: ดอน
ให้เช่า / 出售
3006
  ID :10985
พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
名稱: พระแผน
佛寺: 龙普添 瓦帕考佛寺
ให้เช่า / 出售
3544
  ID :10967
พระพฤหัสบดี
名稱: พระพฤหัสบดี
ให้เช่า / 出售
3024
  ID :10821
ให้เช่า / 出售
3694
  ID :10682
จตุคามรามเทพ รุ่นกู้วิฤต 咋都康 救危机版
名稱: จตุคามรามเทพ รุ่นกู้วิฤต 咋都康 救危机版
年期: 佛历 2550 年
ให้เช่า / 出售
2502
  ID :10594
ให้เช่า / 出售
2811
  ID :10575
ให้เช่า / 出售
3422
  ID :10531
ให้เช่า / 出售
5356